Броят на депозити и кредити намалява, размерът им продължава да се повишава в края на септември 2020 г.

В края на третото тримесечие на 2020 г. спрямо края на предходното депозитите намаляват с 0.2%, а размерът им се увеличава с 4.2%, при кредитите броят намалява с 0.5%, докато размерът им се повишава с 1.6%, сочат обявените данни на БНБ за третото тримесеч

Икономика / България
3E news
796
article picture alt description

И през третото тримесечие на 2020 година броят на депозитите в банките и отпуснатите кредити на фирми и домакинства намалява, докато размерът им продължава да се повишава. Това показват обявените от БНБ данни към 30 септември на настоящата година.

Депозитите

на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) в края на септември 2020 година са 9.883 млн. броя. Те намаляват с 2.8% спрямо септември 2019 г. при същото годишно понижение в края на юни 2020 година. Общият им размер e 86.682 млрд. лева и нараства с 9.4% на годишна база при 9% годишен ръст в края на юни 2020 година.

В края на септември 2020 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите намалява с 0.2%, а размерът им се увеличава с 4.2%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на септември 2020 г. са 584 хил. броя, което представлява спад от 2.2% спрямо края на същия месец на 2019 г. при годишно намаление от 3% в края на юни 2020 година. В края на третото тримесечие на 2020 г. размерът на тези депозити е 28.529 млрд. лева като на годишна база той нараства с 12.4% при 11.9% годишно повишение в края на предходното тримесечие. Спрямо края на юни 2020 г. броят им се увеличава с 0.3%, а размерът им – с 9.7%.

В края на третото тримесечие на 2020 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.299 млн., като намалява на годишна база с 2.8% при същото годишно понижение в края на юни 2020 година. Размерът на тези депозити в края на септември 2020 г. е 58.152 млрд. лева, като нараства със 7.9% на годишна база при 7.8% годишен ръст в края на юни 2020 година. В края на септември 2020 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0.2%, а размерът им се повишава с 1.7%.

Кредитите

на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на третото тримесечие на 2020 г. са 2.961 млн. броя. На годишна база те намаляват със 7% при 5.6% годишно понижение в края на юни 2020 година, сочат данните на БНБ. Общият им размер e 60.322 млрд. лева, като той се повишава с 4.3% на годишна основа в сравнение с 4.9% годишно увеличение към края на юни 2020 година. В края на септември 2020 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите намалява с 0.5%, а размерът им се повишава с 1.6%.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на третото тримесечие на 2020 година са 144 хил. броя. В края на септември 2020 г. те спадат на годишна база с 4.9% при годишно понижение от 2.1% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 35.182 млрд. лева, което представлява нарастване с 2.1% на годишна база в сравнение с 2.9% годишно увеличение в края на юни 2020 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия намалява с 2.9%, а размерът им се повишава с 1.1%.

В края на септември 2020 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД намалява със 7.1% на годишна база, като достига 2.817 млн. при 5.8% годишно понижение в края на второто тримесечие на 2020 година. Размерът им нараства на годишна база със 7.5%, като достига 25.140 млрд. лева, при 8% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на септември 2020 г. в сравнение с края на юни 2020 г. броят на тези кредити намалява с 0.4%, а размерът им се повишава с 2.4%.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща