Volvo Group стартира своята програма за зелено финансиране

Автомобилният гигант планира да бъде климатично неутрален до 2050 година

Икономика / Технологии
3E news
687
article picture alt description

Volvo Group стартира Зелена финансова рамка за финансиране на инвестиции и проекти в областта на чистия транспорт. Рамката е класифицирана като Тъмно зелено от Центъра за международни климатични и екологични изследвания (CICERO Shades of Green). Допълнитени новини и зелени инициатити можете да видите по време на финансово събитие Volvo Group Capital Markets Day 2020, което ще се проведе днес, 5 ноември.

„Устойчивостта е част от нашата ДНК, варираща от безопасност, експлоатация, покупка, издръжливост и качество на нашите продукти до постоянни подобрения на горивната ефективност в нашите превозни средства и машини. Ние приемаме цялостен поглед върху устойчивостта и сме много доволни да покажем, че подкрепяме този преход с всяка част от нашата организация “, казва Мартин Лундщед, президент и главен изпълнителен директор на Volvo Group.

Рамката позволява на Volvo Group да издава зелени облигации и други зелени финансови инструменти и позволява на компанията да идентифицира, избира, управлява и докладва за допустими проекти и активи в съответствие с принципите на Международната асоциация на капиталовия пазар за зелени облигации.

Зелената финансова рамка е подложена на независима външна оценка от CICERO Shades of Green, която класифицира зелената финансова рамка като Dark Green - тяхното най-високо ниво. Рамката ще се използва за финансиране например чрез зелени облигации, зелени търговски книжа и зелени заеми. Средствата ще бъдат предназначени за проекти в области като научноизследователска и развойна дейност и производство на електрически превозни средства, машини и двигатели с нулеви вредни емисии. Средствата ще бъдат използвани и от Volvo Financial Services за предлагане на зелени заеми на клиенти, които купуват електрическите продукти на групата Volvo.

„Стартирането на рамката за зелено финансиране е начин да се признае, че пазарът на дълга ще играе важна роля за постигане на целите на Парижкото споразумение чрез насочване на средства към проекти, които ще имат дълбоко въздействие върху намаляването на емисиите на CO2“, казва Ян Йтерберг, Volvo Group Финансов директор.

Рамката и CICERO Shade of Green’s Second Opinion можете да видите тук.

Групата се включва в инициативата за климатични цели, които са научни обосновани

Междувременно от Volvo Group съобщиха още, че предприемат следващата стъпка в адаптирането и обезпечаването на бъдещето на компанията в съответствие с амбициите на Парижкото споразумение за климата. Амбицията е най-късно до 2050 г. Volvo Group да стане беземисионна компания, каквито са и целите на ЕК. За да бъде прозрачна по отношение на напредъка си, сега компанията се ангажира с инициативата „Научно обосновани цели“ (Science Based Targets initiative).

„Нашият ангажимент към бъдещите поколения е добре известен и Volvo Group развива своя дял в постигането на целите на Парижкото споразумение. Да бъдеш лидер в устойчивите транспортни и инфраструктурни решения е добре за компанията и нейните акционери, но още по-добре за света. С нашата трансформация идва отговорността да отчитаме открито и прозрачно своя напредък, сега ние правим следващата стъпка и се ангажираме да поставим нашите научно обосновани цели “, казва Мартин Лундщед, президент и главен изпълнителен директор на Volvo Group.

Поставянето на амбициозни цели за намаляване на емисиите на CO2 не е нищо ново за Volvo Group, която си сътрудничи с програмата WWF Climate Savers от 2010 г. насам. Това беше период, който беше от решаващо значение за напредъка на знанията и осведомеността относно смекчаването на последиците от изменението на климата. В настоящата програма Volvo Group се е заела да спести енергия и да намали емисиите от собственото си производство и транспортиране, както и за продуктите, които продава през целия им експлоатационен живот.

Така в края на 2019 г. Volvo Group е намалила емисиите на CO2 за превозени обеми в собствената си система за товарен транспорт с 18% спрямо нивата от през 2013 г. В производството от 2015 г. досега са реализирани енергоспестяващи проекти на обща стойност 170 GWh. Заедно с увеличения дял на възобновяемата енергия, те доведоха до намаляване на емисиите на CO2 от производствените операции на Групата с повече от 35% за периода 2013-2019 г. Благодарение на подобрената горивна ефективност, клиентите, използващи решенията на Volvo Group, са намалили емисиите на CO2 с 34 милиона тона кумулативно от 2015 г. насам, поясняват още от компанията.

Следващата стъпка в климатичната стратегия е Volvo Group да се ангажира с инициативата „Научно обосновани цели“ и да установи цели и пътни карти през 2021 г., за това как групата да стане беземисионна най-късно до 2050 г. За да подобри разкриването на свързаните с климата рискове и възможности, Volvo Group подкрепя Работната група за финансово оповестяване, свързано с климата (TCFD), и ще продължи да приема нейните препоръки.

Припомняме, че Инициативата „Science Based Targets“ (SBTi) помага на компаниите да установят научно обосновани цели за намаляване на емисиите на парникови газове и трансформиране на бизнес операциите в съответствие с бъдещата нисковъглеродна икономика. Целите, приети от компаниите за намаляване на емисиите на парникови газове, се считат за „научно обосновани“, ако са в съответствие с последните научни данни за климата и какво е необходимо за постигане на целите на Парижкото споразумение – за да се ограничи глобалното затопляне до нива, доста по-ниски от 2 °C  от прединдустриалната епоха и да се продължат усилията за ограничаване на затоплянето до 1,5 °C.

SBTi е създадена в сътрудничество между CDP, Глобалния договор на ООН (UNGC), Световния институт за ресурси (WRI) и Световния фонд за природата (WWF) и е един от ангажиментите на We Mean Business Coalition.

Climate Savers е лидерската програма на WWF с цел да признае корпоративното лидерство в климатичните решения: разработване на ниско или беземисионни проекти, както и нулеви или въглеродни положителни бизнес модели при демонстриране, как намаляването на емисиите на парникови газове може да върви ръка за ръка с икономическия растеж. Volvo Group е част от програмата от 2010 г. и е първата автомобилна компания, която се присъедини към нея.

Вижте още:

 ACEA: Почти всеки десети продаден автомобил е бил електрически през Q3 на тази година

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща