Белите дюни на плажовете Иракли и Вая липсват в кадастъра на МРРБ

За фрапантните разминавания между картирането на дюни от МОСВ и специализираната карта на МРРБ алармират от инициативата

Климат / България
Рая Лечева
1460
article picture alt description

Белите дюни на съседните плажовете Иракли и Вая не е отразена в кадастъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), установи проверка на “Зелени закони”. Двата плажа формират един общ комплекс, като Иракли се намира на юг от устието на река Вая, а Вая на север от устието.

Това показва проучване на дюните по българското черноморие през лятото от експертите от “Зелени закони”, коментират  в своето писмо до медиите. “Целта беше да установим колко от съществуващите дюни са описани като такива и отразени в кадастъра и специализираните карти. Проверявахме терени от Ахтопол до Шабла и открихме множество дюни, които без никаква логическа причина не бяха отразени в специализираната карта на дюните на МРРБ.

Само половината от известните дюни са в кадастъра

На практика, картирани в кадастъра се оказаха само половината от известните дюни в България.

Особено фрапантни липси констатирахме на плажовете на Иракли и Вая. И двата плажа попадат в защитената зона Емине - Иракли. Затова през 2012 г. дюните са били картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове“, с възложител Министерството на околната среда и водите. Съгласно тези проучвания на плажа Иракли има ивица от бели дюни, която започва от река Вая и стига почти до края на плажа на юг.  Тези дюни са описани в формулярите на защитената зона “Емине - Иракли”, като площта им е изчислена на 38,2 декара бели дюни. Но в специализираната карта на дюните към кадастъра не е отразено нищо от тях, коментират експертите.

Съгласно § 31 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) - “В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на околната среда и водите предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация за отразяване на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал. 7. В 6-месечен срок след предоставянето на информацията границите на пясъчните дюни се отразяват в кадастралната карта и специализираните карти и регистри.” ЗУЧК е приет през 2008 година и това задължение очевидно още не е изпълнено…

МРРБ не вижда 40 декара бели дюните на плажа Иракли

При проверка експертите на “Зелени закони” констатират наличие на остатъци от бели дюни и на плажа Вая. “Върху тях бяха разположени преместваеми съоръжения на концесионера и бяха значително повлияни от неговото въздействие. Тези дюни са били забелязани и от екипа на МОСВ през 2012 г., но са били отразени като ембрионални дюни. Нашата проверка констатира, че една малка част от ембрионалните дюни са бели дюни. В рамките на плаж Вая те обаче са значително увредени от построени върху тях съоръжения и сгради, както установи теренната ни проверка с учени от Българската академия на науките и Софийския университет "Св. Климент Охридски", обясняват в своето писмо еколозите.

И докато за опазване и управление на белите дюни на плажа Вая е може би вече късно, то недоумение буди защо

МРРБ не вижда 40 декара бели дюните на плажа Иракли?

От инициативата все още не са получили отговори от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на Регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма, както и ресорната комисия в Народното събрание защо има фрапантни разминавания между картирането на дюни на МОСВ и специализираната карта на МРРБ по Черноморското ни крайбрежие.

От 3е-news.net също изпратихме въпроси до МРРБ с въпроса какви са причините за тези разминавания и кога отговорните институции ще се сезират, за да обсъдят какви са причините за разминаванията.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща