Очакват ни много по-големи пандемии, ако не променим политиките за опазване на природата

Борбата с икономическите последици от пандемиите са 100 пъти по-високи от средствата, които са необходими за превенция.

Икономика / Свят
Рая Лечева
827
article picture alt description

Пандемии ще се появяват все по-често, ще се разпространяват по-бързо и ще убиват повече хора в сравнение с Ковид-19, ако човечеството не предприеме по-дръзки действия за прекратяване на унищожаването на природата, предупреждава доклад на Междуправителствената платформа по политиката за биоразнообразие и екосистемни услуги 

-Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)

Докладът от проучването на 22-ма международни експерти може да видите ТУК.

Според тях защитата на тропическите гори и други богати екосистеми ще помогне за забавяне на климатичните промени, ще спаси животински, птичи и растителни видове и ще предотврати разпространението на пандемии. Справяне с факторите, предизвикващи рисковете, справяне с обезлесяването и търговията с екземпляри от дивата флора и фауна, данъчни политики с висок риск са сред решенията, коментират учените.

В момента между 540 000-850 000 непознати вируса в природата все още могат да засегнат хората.

 
"Оказва се, че като предприемаме действия срещу пандемиите, допринасяме и за климатичните промени и биоразнообразието и това е нещо добро", казва зоологът Петер Дасцак, председател на панела от научни експерти. Изследването е по поръчка на Междуправителствената платформа за научна политика за биоразнообразие и екосистемни услуги, в която участват над 130 страни.

Изследователите са установили, че близо половината от около един милион и седемстотин хиляди неоткрити вируси в природата може да са способни да заразят и човека. Дейности като търговия с диви животни, бракониерство, изсичане на гори, за да се разчистят терени за отглеждане на соя или маслена палма създава опасна близост между хората и патогените. Учените отбелязват, че COVID-19 вероятно произхожда от прилепи и е започнал разпространението си сред хората на пазар в Китай.

Превенцията може да бъде сто пъти по-евтина от цената за овладяване на пандемия, но правителствата все още разчитат предимно на реактивни мерки като ваксини, пише в доклада на специалистите. Те призовават за задълбочаване на международното сътрудничество за ограничаване на рисковете.

Глобалните разходи вследствие на Ковид-19 се оценяват на 8-16 трилиона долара към юли тази година.

Стойността само в САЩ може да достигне 16 трилиона долара към края на следващата година, се посочва в доклада на учените. 

Докладът предлага и редица варианти, които биха спомогнали за намаляване и справяне с пандемичния риск. Сред тях са:

- Създаване на Междуправителствен съвет на високо равнище относно превенцията на пандемиите, който да осигури на лицата, вземащи решения, най-добрата наука и доказателства за нововъзникващите болести; райони с висок риск; икономическото въздействие на потенциалните пандемии и да се наблегне на пропуските в научните изследвания. Такъв съвет би могъл също така да координира разработването на глобална рамка за мониторинг.

- Институционализиране на подхода "Едно здраве" в националните правителства за изграждане на подготвеност за пандемичен режим, подобряване на пандемията и програмите за превенция, както и за контрол на огнища на заболявания в различните сектори.

- Разработване и включване на оценки на въздействието на здравния риск за пандемичния риск и нововъзникващите рискове от заболявания в основните проекти за развитие и земеползване, като същевременно се реформира финансовата помощ за земеползването, така че ползите и рисковете за биологичното разнообразие и здравето да бъдат признати.

- Да се вземат мерки за намаляне промените в потреблението, глобализирането на селскостопанския растеж и търговията, които доведоха до пандемии – това може да включва данъци или налози върху консумацията на месо, животновъдството и други форми на дейности с висок риск от пандемичен риск.

- Намаляване на рисковете от зоонозни заболявания при международната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна чрез ново междуправителствено партньорство в областта на здравеопазването и търговията; намаляване или премахване на видове с висок риск от заболяване в търговията с екземпляри от дивата флора и фауна; засилване на правоприлагането във всички аспекти на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна .

 

"Пандемията COVID-19 подчерта значението на науката и експертния опит за информиране на политиката при вземането на решения”, коментира д-р Ане Ларигаудери, изпълнителният секретар на IPBES. Това е изключително експертно издание, което представя вижданията на някои от водещите учени в света, с най-актуалните доказателства при значителни времеви ограничения. Това е само началото на редица експерти оценки, от които се нуждаят националните правителства за вземане на правилните решения за борба с пандемиите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща