Бизнес климатът през септември се повишава за пети пореден месец

Това се дължи на подобрените очаквания на стопанските ръководители от търговията на дребно, показват обявените от НСИ данни от традиционната анкета с мениджърите в четирите основни отрасъла: промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги

Икономика / България
3E news
500
article picture alt description

През септември общият показател на бизнес климата се повишава с 0.8 пункта спрямо август, като единствено подобрени са очакванията на мениджърите в търговията на дребно, което означава, че стопанската конюнктура се подобрява за пети пореден месец. Това показват обявените от Националния статистически институт (НСИ) резултати от традиционната месечна анкета с мениджъри в отраслите: промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

През август за четвърти пореден месец общият показател на бизнес климатът се повиши с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на по-благоприятната стопанска конюнктура в сектора на услугите.

Вижте още: По-благоприятните условия при услугите повишиха бизнес климата през август с 0.5 пункта за четвърти пореден месец


Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 4.2 пункта, което което се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните проблеми за развитието на бизнеса, като анкетата регистрира нарастване на негативното въздействие на първите два фактора (фиг. 12 от приложението).

Относно продажните цени търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ запазва приблизително нивото си от предходния месец. Промишлените предприемачи оценяват настоящата производствена активност като благоприятна, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца се подобрява.

Несигурната икономическа среда остава основната пречка за развитието на бизнеса. На второ и трето място са недостатъчното търсене от страната и недостатъчното търсене от чужбина.

Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 1.0 пункт в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение има намаление на получените нови поръчки през последния месец, което е съпроводено и с влошени очаквания за строителната активност през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за дейността продължават да са несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша, въпреки че през последния месец се отчита намаление на отрицателното им влияние.

По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ остава на равнището си от август. Оценките и очакванията на мениджърите относно настоящото и очаквано търсене на услуги се изместват към по-умерените мнения.

Основният фактор, ограничаващ дейността, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща