Правителството: Водещо при възстановяването на Европа трябва да е грижата за околната среда, но всяка страна да определя енергийния си микс

Енергетика / България
3E news
731
article picture alt description

Министерският съвет одобри и българската позиция за участие в неформалната среща на министрите на околната среда на ЕС, която ще се проведе на 30 септември и 1 октомври в Берлин. Министрите ще обсъдят дали проектът на Глобална рамка за биологично разнообразие след 2020 г., която предстои да бъде приета от 15-тото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологично разнообразие (2021 г., Кунмин, Китай), съдържа необходимите мерки в отговор на пандемията, причинена от COVID-19. Обект на дискусия ще бъдат и мерките за намаляване на риска от бъдещи пандемии.
Тема на дискусията ще бъде и приетото на 17 септември т.г. от ЕК Съобщение „Засилване на климатичната амбиция на Европа до 2030 г. - Инвестиране в климатично-неутрално бъдеще“ и придружаващата го оценка на въздействието. България вече заяви своята подкрепа за постигане на климатична неутралност на ЕС до 2050 г.

Страната ни подкрепя визията, че грижата за околната среда и климата трябва да са неизменна част от мерките за възстановяването на Европа от кризата, която пандемията причини и продължава да задълбочава. На мнение сме, че водещите принципи и сега, наред с екологичните ни цели, трябва да бъдат запазване на конкурентоспособността, икономическия растеж и социалното благополучие във всички държави членки. В същото време, следва да се има предвид, че Заключенията на Европейския Съвет от декември 2019 г. третират целта на Европейския съюз за климатична неутралност до 2050 г. в пакет с „улесняваща рамка“, която трябва да позволи запазване на конкурентоспособността на европейската индустрия, да гарантира справедлив и социално-балансиран преход с отчитане на националните особености, спазване на принципа за технологична неутралност и правото на държавите да определят своя енергиен микс.

Ползите и предизвикателствата от трансформацията трябва да бъдат равно разпределени между държавите членки, като се поощрява и засилва кохезията между страните. Изключително важно е думите „никой няма да бъде изоставен“ да се превърнат в дела, в законодателство, което да даде сигурност на всички държави и европейски граждани, че нуждите им за достоен живот и работа са гарантирани.

Неформално видеоконферентно заседание ще проведат и енергийните министри на държавите членки на Европейския съюз на 5-6 октомври. Предвижда се да бъдат обсъдени подходи за постигане на енергийните цели за 2030 г. От страна на ЕК ще бъде представената Водородна стратегия за климатично-неутрална Европа. След провеждането на дискусиите, Европейската комисия ще представи информация за прегледа на Националните планове за енергетиката и климата, както и за новия План за климатична цел за 2030 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща