„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ със съвети към потребителите, които ще излязат на свободния пазар на електрическа енергия

Енергетика / България
3E news
542
article picture alt description

Фирмите, които ще излязат на свободния пазар на електрическа енергия от 1 октомври, вече сключиха договор с избраните от тях компании – доставчици на електрическа енергия. Всички потребители, които са подписали договор с избраната фирма до 10 септември, от началото на октомври вече няма да бъдат на регулирания пазар и ще могат да се възползват от предимствата на свободния пазар, а именно ще плащат потребената от тях електрическа енергия  по свободно договорени цени. .

Резултатите, след проведено от един от търговците на електрическа енергия „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД пазарно проучване, сочат че по-голямата част от стопанските потребители на електрическа енергия и през месец октомври ще останат към настоящия си доставчик.

„След нашето проучване стигнахме до извода, че на този етап стопанските потребители масово не са избрали нов доставчик електрическа енергия.  Причините са много. Някои от тях все още се чувстват неподготвени да вземат решение и считат, че промените са въведени твърде бързо. Голяма част отчитат като сериозен проблем, че не е проведена достатъчна разяснителна кампания от страна на държавата. Някои споделят, че изпитват недоверие към финализирането на целия процес.“ – обобщи данните Павлин Павлов. Г-н Павлов е на длъжност мениджър Клиенти в „Гранд Енерджи Дистрибюшън“.

Г-н Павлов уточни, че от бранша очакват скоро да бъде готов калкулатор, който ще предоставя опция за директно сравнение на офертите на всички компании, което без съмнение ще улесни клиентите в избора им. Платформата се разработва от Комисията за енергийно и водно регулиране и се очаква да заработи в началото на следващата година.

„На фирмите бе даден срок от 9 месеца, в който да съберат информация за предлаганите опции на пазара и да направят своя избор. Ние от „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ сме на разположение да им помогнем и да им дадем разяснения.“ – каза г-н Павлов.

От „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ проявяват ангажираност към информирането на всички стопански потребители. Те провеждат активна разяснителна кампания, която да улесни фирмите и да ги ориентира в етапите на процеса по преминаване от регулиран към свободен пазар. От компанията посочват на клиентите 3 основни правила, които ги съветват да следват при избора на доставчик:

            „1. Етап на проучване – проведете задълбочено проучване и анализ на опита, репутацията и финансовата стабилност на компаниите, чиито оферти разглеждате.

            2. Етап на офериране – колкото повече данни за Вашето потребление и желания предоставите на фирмата, от която изисквате оферта, толкова по-сигурни можете да бъдете, че ще получите оферта, която в най-пълна степен отговаря на Вашите очаквания.

            3. Етап на подписване на договор – четете внимателно договора, най-добре помолете Ваш доверен юрист да го прочете. Обърнете внимание на срока на договора, предлаганите продукти, допълнителните отстъпки, клаузите за прекратяване на договора и заложените неустойки.“  Съветват от „Гранд Енерджи Дистрибюшън“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща