КЕВР прие проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия

Проектът е изготвен по предложение на енергийните предприятия и по него ще се проведе обществено обсъждане на 22 март т.г.

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
939
article picture alt description

Нови Правила за измерване на количеството електроенергия ще регламентират принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително реда и начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия. Проектът за Правилата за измерване на електрическата енергия е одобрен днес на закрито заседание на КЕВР, става ясно от съобщение на пресцентъра на регулатора.

 

На закрито заседание, в пълен състав, Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което одобри доклад на работната група относно проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ и проект на нормативен акт. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 83, ал. 2 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката приемането на ПИКЕЕ е от изключителната компетентност на КЕВР, която одобрява Правилата по предложение на енергийните предприятия, се казва в съобщението на пресцентъра на регулатора.

Изготвянето на цялостен нов проект на ПИКЕЕ е в резултат на окончателното решение на Върховния Административен съд от 08.11.2018 г., с което са отменени редица текстове от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети от Комисията през 2013 г., поради допуснато нарушение на административнопроизводствените правила при приемането им.  

С Приемането на новите Правила се преодолява сегашната липса на подзаконова нормативна уредба по чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ, регламентираща принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително реда и начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, се посочва в доклада на работната група.  Предложеният проект на ПИКЕЕ регламентира също реда и начина за обслужване на средствата за търговско измерване,  създаването, поддържането и достъпа до регистрираните от тези средства база данни.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба одобреният от Комисията проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия и докладът на работната група ще бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации.

По проекта на ПИКЕЕ на 22 март 2019 г. ще се състои обществено обсъждане, за участие в което са поканени заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – енергийни дружества, държавни органи, браншови организации, организации на потребители и др.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща