Доклад на ЕК: Електромобилите доказват екологичните и климатичните си предимства

Енергетика / Технологии
3E news
969
article picture alt description

Европейската комисия, публикува наскоро докладът Determining the environmental impacts of conventional and alternatively fuelled vehicles through LCA (Определяне на въздействието върху околната среда на конвенционалните и алтернативните превозни средства чрез анализ на жизнения цикъл). Докладът е подготвен от компанията Ricardo. Той е определен като „най-обширното и изчерпателно изследване от подобен род“ към ден днешен. Обемът на доклада е от порядъка на 451 страници и наистина досега такова изследване не е правено.

В документът се оценява въздействието върху околната среда на обичайните леки и товарни превозни средства (леки коли, микробуси, камиони, автобуси) или 65 различни вида транспортни средства и различни задвижващи комбинации през целия жизнен цикъл. Разглеждат се 60 производствени вериги на традиционни и алтернативни горива;  14 различни форми на производство на електроенергия; въздействието от производството, използването и поддръжката на превозните средства (и акумулаторите), включително и различните сценарии за „края на живота“ на транспортните средства.

Освен изхвърлянето на емисии от парникови газове, в докладът се оценяват редица други категории на въздействие върху околната среда, вариращи от начинът на използването на ресурси, включително общото потребление на енергия, изчерпването на минерални и метални ресурси и недостигът на вода до емисиите от вещества, замърсяващи въздуха (например твърди частици и азотни оксиди), а също  така токсичността за хората и екосистемите.

Изводите показват, че през целия жизнен цикъл в ЕС нови електромобили ще оказват значително по-малко въздействие върху климата в сравнение с обичайните автомобили с двигатели с вътрешно горене. С най-малко въздействие ще бъдат съответно т.нар. „чисти електромобили“ (BEV).

На публикуваната графика например е показан „Потенциалът на глобално затопляне“ (обем на емисиите от парникови газове в еквивалент от СО2)  през целия жизнен цикъл на автомобилите от среден клас в ЕС.

Двете леви колони са за бензинови и дизелови автомобили, а третата лява колона е за електромобили (BEV). Останалите колонни за електромобили (BEV) отделно за всяка страна в ЕС.

Както се отбелязва на графиката, през 2030 г. електромобилите ще намалят въздействието върху околната сряда, поради увеличаващият се дял на възобновяемите енергийни източници в електроенергийната индустрия на Европейския съюз и увеличаването на ефективността на превозните средства.

Докладът е съпроводен с данни в таблици на Exel, което дава възможност на заинтересованите страни да проучат пълните резултати за производството на електроенергия, горива и общата оценка на жизнения цикъл на транспортните средства.

Докладът е публикуван на страницата на ЕК: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles_en#tab-0-1

Пълният вариант: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/vehicles/docs/2020_study_main_report_en.pdf

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща