ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в област Видин за периода 18 - 22 март 2019 г.

Енергетика / България
Галина Александрова
219
article picture alt description

ОБЛАСТ ВИДИН  

Община Белоградчик  

На 22.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Белоградчик: Втора, Георги С. Раковски, Здравец, Карловица, Княз Борис I, Парцел 6 Кв 3, Съединение, Трета, Трети Март, Цоло Тодоров

На 22.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Крачимир: 41 , Кв. 14, Втора, Немия, Пета, Първа, Седма

На 22.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Праужда: Втора, Девета, Деветнадесета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 22.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Пролазница: Втора, махала Среден Рът, махала Чуката, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета

На 22.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Стакевци: 000502, 2-117006 Кв 117, Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесета, Тринадесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 22.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Чифлик, Общ. Белоградчик: XII-130, Кв. 3, Втора, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извос, М-Ст Извос УПИ Vі-76 Кв. 17, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Тридесет и Първа, Тридесет и Четвърта, Тридесета, Тринадесета, УПИ VIII-88 Кв. 10, УПИ-XV-150, ХIII-150 24, Шестнадесета

На 22.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Белоградчик: Алеко Константинов

На 22.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Граничак: Девета, Десета, махала Ангини, махала Джокини, махала Жикини, махала Николини, махала Първуловци, махала Спасови, Осма, Пета, Първа, Трета, Четвърта, Шеста

На 22.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Дъбравка: Двадесет и Пета, Двадесет и Четвърта, Девета, Деветнадесета, Десета, Осма, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шестнадесета

На 22.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Салаш: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Единадесета, махала Куцаровци, махала Пешини, махала Стране, Осма, Парцел №1, Пета, Петнадесета, ПИ 000343, ПИ №037091, Първа, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесет и Шеста, Тринадесета, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Шеста, Шестнадесета

Община Видин  

На 18.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Гомотарци: 168 Квартал VII, В Близост До Автобусната Спирка, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Десета, Единадесета, Имот №005015, Кръст. М/У Осма и Тридесет и Шеста, Осемнадесета, Осма, Парцел 49, Кв. 29, Пета, Петнадесета, ПИ 000153, ПИ 425, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Уния Маре, УПИ 99 Кв. 3, Четвърта, Четиридесет и Пета, Четиринадесета, Шеста

На 18.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Капитановци: 019071, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кв. 49 Парцел 704, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, ПИ 4/412/8100604, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Първа, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шестнадесета

На 18.03.2019 г. /08:30 - 13:00 ч./ На 19.03.2019 г. /08:30 - 13:00 ч./ - Дунавци, Общ. Видин: I -248 , Кв. 24, Александър Стамболийски, Антон Иванов, Видбол, Георги Димитров, Дунав, Иван Вазов, Маршал Толбухин, Мико Нинов, Мир, Осъм, Плиска, Седемнадесет Партизани, Смирнов, Стара Планина, УПИ 2-308 Кв. 29, Хайдут Велко, Христо Ботев, Ценко Александров, Чавдарци, Юрий Гагарин

На 18.03.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 19.03.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 20.03.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 21.03.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 22.03.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ - Видин: Ул. Славянска, Ул. Божур, Ул. Ружа, Ул. Чайка, Ул. Байкал От№45 До №95, Ул. Синчец, Ул. Детелина

На 18.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Акациево: Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Първа, Селски Път, Четвърта, Шеста

На 18.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Видин: Дунавска, Път, Южна Пром. Зона

На 18.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Дунавци, Общ. Видин: 1 Кв 48, 23 Септември, Асен Балкански, Бдин, Васил Левски, Видбол, Връшка Чука, Генерал Гурко, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С Раковски, Добри Чинтулов, Драва, Дунав, Зоя Космодамянска, Капитан Петко Войвода, Коста Йорданов, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Марин Киров, Маршал Толбухин, Мико Нинов, Никола Й. Вапцаров, Пирин, Първи Май, Райна Княгиня, Седемнадесет Партизани, Сирма Войвода, Смирнов, Средец, Средна Гора, Хана, Христо Ботев, Христо Смирненски, Ценко Александров, Чавдарци, Шипка, Янтра

На 18.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Жеглица: 110011, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Път 1, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 18.03.2019 г. /10:30 - 16:00 ч./ - Видин: Дунавска

На 18.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Капитановци: Дванадесета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, ПИ 857 Кв. 50, Първа, Трета, УПИ-IV-765 Кв. 51, Четвърта, Четиринадесета, Шеста

На 18.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 19.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 20.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - ТП „ВиК1 Водочерпене“ и ТП „ВиК Водочерпене 2“

На 19.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Винарово, Общ. Ново Село: 156023, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Първа, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 19.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Неговановци: 210061, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, До Училище, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Първа, Тридесета, Тринадесета, УПИ 3 - 451 Кв 35, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 19.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Флорентин: I-062032, Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Стопански Двор, Тринадесета, УПИ-I-000032 Кв 62, Четвърта, Четиринадесета, Шестнадесета

На 19.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Ясен, Общ. Ново Село: 008 До Плажната Ивица, 4 - 180 Кв 14, IV - 171 Кв. 18, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Пета, Петнадесета, ПИ 000007, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тринадесета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 19.03.2019 г. /09:30 - 12:30 ч./ - Видин: Акад. Стефан Младенов, Безименна, Заводско Селище, Имот 10971. 157. 14 М. Шуговец, Парцел 10971. 502. 972, Цар Иван Асен II, Южна Пром. Зона, Южна Промишлена Зона

На 20.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Акациево: Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Пи-27, Първа, С. Акациево, Седма, Селски Път, Трета, Четвърта, Шеста

На 20.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Новоселци: Видин Път 1, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Първа, Деветнадесета, Местн. Гено Тачевото, Осма, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, ПИ №101, Първа, Тридесет и Втора, Тринадесета

На 20.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Акациево: Втора, Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Пи-27, Първа, Първа, С. Акациево, Седма, Селски Път, Трета, Четвърта, Четвърта, Шеста, Шеста

На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Видин: Имот № 024004 Екатте 14698

На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Генерал Мариново: Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Шеста

На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Градец, Общ. Видин: Първа, УПИ I-7 Кв. 401

На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Долни Бошняк: Втора, Девета, Осма, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Шеста

На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Дружба: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Каленик, Общ. Видин: Втора, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Новоселци: I - 37, Кв. 101, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Паземлен Имот 52283, 420, 38, Пета, Петдесета, Петнадесета, ПИ 338, Първа, Път 14, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесета, Тринадесета, Ул Осма 52283, 510, 338, Ул. Първа До Площада, Четвърта, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Четвърта, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Пешаково: Втора, Дванадесета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Шеста

На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Рупци, Общ. Видин: 020059, II-182, Втора, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, С. Рупци, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Тополовец, Общ. Кула: Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, УПИ-VI Кв. 27, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 21.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 22.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Акациево: Втора, Десета, Пета, Пи-27, Първа, С. Акациево, Седма, Трета, Четвърта, Шеста

Община Грамада  

На 19.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 13:15 - 14:00 ч./ - Бояново, Общ. Грамада: Втора, Пета, Първа, Трета, Четвърта

На 19.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 13:15 - 14:00 ч./ - Грамада: Адалберт Антонов, Байчов Кладенец, Бачо Киро, Васил Друмев, Васил Стойков, Гаврил Генов, Генерал Столетов, Генерал Тотлебен, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кирков, Д-Р Петър Берон, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Иван Вазов, Коста Йорданов, Кочо Честименски, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Мико Нинов, Паша Петко, Пейо К. Яворов, Перчо Йорданов, Петко Стоевски, Сергей Румянцев, Страшен Брег, Тодор Каблешков, Цар Калоян, Широка

На 19.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 13:15 - 14:00 ч./ - Медешевци: Втора, Двадесет и Втора, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста

На 19.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 13:15 - 14:00 ч./ - Милчина Лъка: Втора, Девета, Единадесета, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста

На 19.03.2019 г. /09:00 - 14:00 ч./ - Грамада: Георги Димитров, Петко Стоевски, Сергей Румянцев, Страшен Брег

Община Димово  

На 20.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 21.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 22.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Арчар: Археологическа, Арчарица, Арчарица, Волга, Добрич, Дузлука, Елада, Захари Стоянов, Калето, Кирил и Методий, Кокиче, Марица, Отец Паисий, Панайот Волов, Пирин, Райна Княгиня, Рациария, Рибарска, Рила, Тодор Каблешков, Христо Смирненски, Цар Шишман, Черковна

На 18.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Арчар: Археологическа, Арчарица, Волга, Елада, Захари Стоянов, Калето, Марица, Пирин, Рациария, Рибарска, Рила

Община Кула  

На 18.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Подгоре: 56980. 47. 57, Александър Стамболийски, Антон Страшимиров, Бдин, Боян Чонос, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Видин, Вит, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кирков, Георги С. Раковски, Иван Вазов, Искър, Йоло Гергов, Йосиф В. Сталин, Кв. 7, Ленин, Любен Каравелов, Марица, Михаил Здравков, Огоста, Осъм, Пейо К. Яворов, Перчо Йорданов, Пирин, Рила, Седемнадесет Партизани, Стара Планина, Стопански Двор, Стоян Милков, Тодор Петров, УПИ XXIV-643 Кв. 54, Христо Ботев, Царевец, Черно Море, Юрий Гагарин

На 18.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Толовица: Валентина Терешкова, Ленин, Първа, Трета, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 18.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Цар Шишманово: 070134, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Васил Коларов, Вела Пеева, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кирков, Димитър Благоев, Ленин, Лиляна Димитрова, Малчика, Мико Нинов, Митко Палаузов, Петко Р. Славейков, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Черни Връх

На 18.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Раковица: 236005, Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Шеста, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Трета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Шеста, Петдесета, Петнадесета, Първа, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Осма, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

На 18.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Старопатица: 336002, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесета, Тринадесета, УПИ, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 18.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Раковица: Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Деветнадесета, Осемнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Четвърта, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Шеста, Шестдесет и Трета, Шестдесета, Шестнадесета

На 18.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Шишманово

На 20.03.2019 г. /08:45 - 11:15 ч./ На 22.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Кула: Възраждане

Община Чупрене  

На 18.03.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Върбово, Общ. Чупрене: 154046, Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста

На 18.03.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Горни Лом: ТПК „23 септември“ кооперация

На 18.03.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Долни Лом: Лиляна Димитрова

На 18.03.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Репляна: VII, Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 18.03.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Чупрене: Асен Балкански, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Трета, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четири, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 18.03.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 20.03.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 21.03.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 22.03.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Протопопинци: Втора, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Шеста

На 18.03.2019 г. /09:15 - 16:00 ч.; 09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 20.03.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 21.03.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 22.03.2019 г. /09:15 - 16:30 ч.; 09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Търговище, Общ. Чупрене: Безименна

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща