Варненската фабрика Чайка АД получи сертификат за зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

Енергетика / България
3E news
661
article picture alt description

Варненският производител на картонени и хартиени изделия за опаковане Чайка АД се присъедини към клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, които се снабдяват със 100% зелена енергия. Специалният сертификат, удостоверяващ използването на електрическа енергия, произведена изцяло от възобновяеми източници, беше връчен на г-н Продан Щерев, главен изпълнителен директор на компанията, от г-жа Албена Лазарова, търговски директор в енергийното дружество.

Чайка АД е с близо 100-одишен опит на пазара, като предлага на своите клиенти разнообразни пакетиращи продукти както за бита, така и за големи български и международни производители в хранително-вкусовата промишленост. През годините на своята дейност компанията винаги е водила последователна политика по осигуряване на качествени продукти и обслужване, като непрекъснато се стреми към тяхното подобряване и в същото време споделя целите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги по отношение на опазване на околната среда.

„Компанията ни прилага интегрирана система за управление на качеството и околната среда. Ние знаем колко важна е природата за всички и се стараем да дадем своя принос в нейното опазване. Внедрили сме в нашето производство уникалната за Балканите парна система, намаляваща нивата на вредни емисии във въздуха, извършваме рециклиране на отпадъчните материали. Благодарение на нашия надежден доставчик на електроенергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги вече осъществяваме производствената си дейност с изцяло зелена енергия. Заедно ще продължим да спазваме поетия от нас ангажимент да подпомагаме развитието на екологично чисто производство в нашата страна“, споделя г-н Щерев.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. От няколко години компанията издава Удостоверения за зелена енергия в уверение на това, че продадената електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници. Документът се базира на Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща