„ВМЗ-Сопот“, „Кинтекс“ и ББР достигат завидни печалби за полугодието, докато София Тех Парк, НКИЗ и „Монтажи“ продължават да трупат загуби

Българската банка за развитие е подписала договори за 1,95 млрд. лева по Националната програма за енергийна ефективност

Икономика / България
3E news
1093
article picture alt description

Национална компания индустриални зони е натрупала загуба от 1,47 млн. лв. за полугодието, става ясно от финансовия отчет на дружеството. Отрицателният финансов резултат се задълбочава със 77,5, спрямо същия период на миналата година. Тогава дружеството е било на загуба от 831 хил. лв. От данните се вижда, че се увеличава основния капитал с 38,5% чрез апортни вноски от страна на икономическото ведомство. При инвестиционните имоти има увеличение с почти 50% като причината са предоставените имоти и техническа инфраструктура от Столична община, основно за индустриална зона Божурище. Увеличени са и паричните средства на НКИЗ със 75% за полугодието. Причината са успешно сключени сделки с инвеститори.

Държавната София Тех Парк също отчита загуба от дейността си за шестмесечието. Според данните от междинния финансов отчет София Тех Парк е на загуба преди данъци с 1,19 млн. лв. Негативният резултат се е понижил спрямо същия период на миналата година, когато загубата е била за 1,97 млн. лв. Дружеството има сключени два банкови заема с банка ДСК за по малко над 5 млн. лв. всеки, като те са обезпечени с недвижими имоти на компанията. Заемите са за финансиране на инвестиционни и оперативни разходи, както и за завършването на фаза 2 от проекта „Научно-технологичен парк“. „София Тех Парк“ е получила аванс от 1,2 млн. лв. по ОП „Конкурентоспособност“. Същата е била сумата и през миналата година.

Държавната фирма „Монтажи“, на която бе възложено изграждането на аварийния водопровод до Перник, отчита счетоводна загуба от 141 хиляди лева за полугодието. Загубата е значително намаляла след като за полумесечието на 2019 г. предприятието е било „на минус“ с над 1 млн. лв. Приходите на компанията са се увеличили до 15 млн. лв., а разходите са достигнали 15,2 млн. лв., сочат още данните от отчета. Компанията има незавършени инвестиции, а намалената загуба се обяснява с увеличения обем от работа и продажби.

Българската банка за развитие е отчела печалба от 8,1 млн. лв. от дейността си през първото полугодие на 2020 г. Положителният резултат се стопил след като през същия период на миналата година финансовата институция е отчела приходи от 18,3 млн. лв. По-ниският финансов резултат се дължи на нарастването на начислените разходи за обезценки и провизии, по-високите разходи за лихви и по-голямата вноска към Фонда за преструктуриране на банките. Към края на юни общите и административни разходи на ББР възлизат на 19,4 млн. лв. като те са с 25% под планираните за тази година. Размерът на активите на банката е за 3,5 млрд. лв. като се увеличава с 10,6% спрямо същия период на миналата година. Размерът за индиректно кредитиране на бизнеса чрез посредничество на търговските банки е за 151 млн. лв. По линия на Националната програма за енергийна ефективност общия размер на договореното финансиране по подписаните договори е за 1,95 млрд. лева. От началото на програмата до средата на 2020 г. по НПЕЕ са погасени кредити за 1,8 млрд. лева със средства от държавния бюджет.

Националният гаранционен фонд също запазва тенденцията за печалба като за шестмесечието тя е за 1,2 млн. лв.

Сериозна печалба от 12,4 млн. лв. отчитат Вазовски машиностроителни заводи (ВМЗ) – Сопот. Приходите на компанията за шестмесечието са се увеличили, спрямо същия период на миналата година. Тогава компанията е била на печалба от 9,6 млн. лв. Приходите от продажби на продукция са се увеличили до 102,7 млн. лв., а повишението спрямо същия период на 2019 г. е със 7,2 млн. лв., става ясно от отчета на дружеството. Задълженията на компанията са за 171,3 млн. лв. като краткосрочните са за малко над 150 млн. лв. От дружеството отчитат намаление на задълженията си, спрямо същия период на миналата година.

Другата специализирана фирма „Кинтекс“ също отчита печалба от над 12,4 млн. лв. за полугодието. Финансовият резултат на практика се е удвоил спрямо 2019 г., когато през същия период фирмата е била на печалба от близо 6 млн. лв.

Фирмата НИТИ-Казанлък отчита загуба от 90 хил. лв. за полугодието. Загубата на дружеството „Микрофинансираща институция „Джобс“ е за 420 хил. лв. Компанията е под шапката на Министерство на икономиката .

Част от компаниите са и сред основните потребители на електроенергия у нас, а финансиращите институции подкрепят и енергийния сектор.

ДКК с 26,1 милиона лева печалба за полугодието

Приходите за шестмесечието на Държавната консолидационна компания са за 26,1 млн. лв. като се понижават леко, спрямо същия период на миналата година. Разходите на компанията са се увеличили значително като са достигнали 9,4 млн. лв. За същия период на миналата година разходите на ДКК са били за 2,5 млн. лв. От данните става ясно, че печалбата на компанията преди данъци се е понижила до 16.7 млн. лв. Това е със 7,2 млн. лв.  по-малко спрямо същия период на миналата година.

„Еко Антрацит“ - компанията занимаваща се с техническа ликвидация, консервация и рекултивация на въглищни и индустриални терени, продължава да изпълнява програмата си за мониторинг и рекултивация на различни индустриални обекти в страната.

За 2020 г. по определените обекти за рекултивация и консервация дружеството е вложило средства за 304,2 хил. лв. Според утвърдената програма, съгласно ПМС от 140/1994 г. общо за годината трябва да бъдат усвоени по обектите 3,49 млн. лв.

Основните средства трябва да отидат за рехабилитация на корекцията на река Медетска край котлована на рудник „Медет“. За там са предвидени почти 1,9 млн. лв., но към момента нищо не е усвоено. По-голямата част от сумите са за мониторинг и поддръжка на различни хвостохранилища в страната.

Според друго Постановление на Министерски съвет №150 от 2000 г. утвърдените средства по програмата са за 1,5 млн. лв. Към средата на годината обаче сумата все още не е усвоена.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща