8.2% спад на българската икономика през второто тримесечие на 2020 година

В номинално изражение БВП достига 27 058.4 млн. лева, а реализираната добавена стойност е 23 510.4 млн. лeвa, показват експресните оценки на НСИ

Икономика / България
3E news
429
article picture alt description

През второто тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) намалява с 8.2% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 9.8% спрямо първото тримесечие на 2020 г. Това показват експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ)*, обявени в петък, 14 август тази година.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2020 г., БВП в номинално изражение достига 27 058.4 млн. лева, а реализираната добавена стойност е 23 510.4 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.9%), което в стойностно изражение възлиза на 21 345.6 млн. лева. През второто тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 5 114.8 млн. лв. и заема 18.9% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Тримесечни изменения

През второто спрямо първото тримесечие на 2020 г. БВП1 по сезонно изгладени данни намалява с 9.8%. За същия период брутната добавена стойност намалява с 8.6%.

1. Темпът на прираст е изчислен въз основа на верижно обвързани оценки на компонентите на БВП по средногодишни цени на 2015 година.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2020 г. сред основните причини за регистрирания икономически спад по сезонно изгладени данни спрямо първото тримесечие са намалението на износа на стоки и услуги с 23.4% и намаленото брутообразуване на основен капитал - с 4.3%.

Годишни изменения

През второто тримесечие на 2020 г. БВП по сезонно изгладени данни намалява с 8.2% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност намалява със 7.4%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 0.4%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад от 3.8% през второто тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 20.3%, а вносът на стоки и услуги - с 20.0%.

* Предварителните сезонно изградени данни за БВП за второто тримесечие на 2020 г. ще бъдат публикувани на 4 септември 2020 година, уточнява НСИ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща