Виктор Станчев, ЧЕЗ Разпределение: Новите електромери, които се отчитат дистанционно са сертифицирани и отговарят на утвърдените стандарти от ЕС и България

Трябва да се увеличи възможността ЕРП-тата да управляват изключително стриктно мрежата ниско напрежение онлайн, коментира главният оперативен директор на ЧЕЗ Разпределение

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
1156
article picture alt description

Използването на дистанционно обслужваните електромери води до повишаване на надеждността на мрежата. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ Виктор Станчев - главен оперативен директор на ЧЕЗ Разпределение България.

„Това е един модерен подход, който ни дава възможност за поглед в реално време върху мрежата, за наблюдаване на заетия капацитет, както и за незабавна реакция при аномалии. Контролът става много по-стриктен, а с това се повишава качеството на услугата. Разбира се, новата технология няма отношение само към качеството на електроенергията. Енергийният сектор започна да се променя и ще се променя драстично, като основен фокус ще бъдат т.нар. „смарт“ или интелигентните градове“, коментира Станчев.

По думите му изискванията и потребностите на клиентите ще се развиват, независимо дали в областта на енергийната ефективност, решения във връзка с производството на електроенергия за собствени нужди, или употребата на електромобили.

„Трябва да сме подготвени за това. Не само нашият бизнес, но и бизнесът на всички оператори на мрежи трябва да търси нови технологични възможности, да изгражда и внедрява умни мрежи. Трябва да се увеличи възможността ЕРП-тата да управляват изключително стриктно мрежата ниско напрежение онлайн. Тези нужди вече са ясни и ги наблюдаваме в по-развитите страни. Затова трябва да внедряваме тези технологии и в нашата мрежа. Това е дългосрочен процес и нашата стратегия също трябва да е дългосрочна. Ако не започнем сега, няма да сме готови за бъдещето“, каза още Виктор Станчев.

Енергетиката е сериозен сектор и смятам, че към подобни тези трябва да се подхожда изключително отговорно особено когато касаят толкова много служители и граждани. Аз не чух твърдения, подплатени с някакви документи или доказателства, коментира Станчев въпрос по отношение на твърдения, че електромерите от нов тип на ЧЕЗ Разпределение не работят.

„Ако трябва да говорим с факти – към момента са монтирани не 100 000, а 186 000 дистанционно обслужвани електромера, като досега няма регистрирани никакви събития, свързани с проблеми по функционирането на дисплеите на електромерите. Отчитането на данни се извършва с пълна успеваемост. Системата за дистанционно обслужване се въвежда поетапно в определен район и едва когато бъде инсталирана и настроена, се преминава към дистанционното отчитане в този район; дотогава електромерите в района се отчитат ръчно, с терминални устройства. Със или без дистанционно отчитане, всеки отчет от електромер преминава през утвърдената система за задължителна проверка, преди да се подадат данните на крайния снабдител за фактуриране“, каза Станчев. Той уточни също така, че електромерите се доставят по договор, след проведена обществена поръчка, при пълно спазване на изискванията на Закона за обществени поръчки.

„Техническите изисквания са заложени още при откриването на обществената поръчка и всеки заинтересован кандидат е могъл да участва и да предложи своята оферта. Винаги печели най-добрата оферта. При проведения първи търг бе избран кандидат, който достави електромери, които отговарят на всички метрологични изисквания и са показали отлични експлоатационни характеристики при работа в мрежата.
Във връзка с това, че през тази година се изчерпва капацитетът на действащия договор, в момента стартира нова процедура. При втората процедура дефинирахме технически изисквания, които да позволяват съвместимост на новите електромери въведената вече в експлоатация система за дистанционно отчитане, като всеки доставчик има възможност да се запознае с тях и да предостави оптимално предложение. Документите във връзка с поръчката са публични и свободни тълкувания във връзка с нея са недопустими“, заяви той. В допълнение главният оперативен директор на ЧЕЗ Разпределение уточни, че са задължени да изискват в една обществена поръчка да участват само производители на одобрен тип електромери, които да отговарят на изискванията и приложимите стандарти в ЕС и България.

„Електромерите притежават сертификат по MID директива, която е задължителна за всички държави-членки на ЕС. По отношение на напрежението, те са за напрежение според европейската норма N50160, а именно – за еднофазните електромери 230 V, за трифазните електромери 230/400 V, +/- 10%, или напрежението трябва да бъде в границите на тази европейска норма - между 207 и 253 волта. Главна дирекция „Метрологичен надзор“, като част от специализираната администрация в рамките на ДАМТН, също осъществява метрологичен надзор и надзор на пазара на средствата за измерване, попадащи в обхвата на Закона за измерванията и Закона за техническите изисквания към продуктите, както и наредбите към тях, което включва и електромерите“, обясни Станчев. По думите на Станчев във функционирането на новите дистанционно обслужвани електромери, които се монтират от 2018 г. дефекти не са открити. „Повреди са регистрирани в резултат на опити за нерегламентирано въздействие от страна на потребители с цел кражба на електроенергия, което установяваме в много кратки срокове и взимаме незабавни мерки.
Софтуерът на електромерите е защитен срещу случайни или преднамерени промени. Мерките за защита се осъществяват посредством хардуерна и софтуерна защита и е невъзможно да се въздейства върху метрологичните характеристики на електромерите“, заключи Станчев.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща