Намаляват броя на служителите в екоминистерството

Климат / България
Маринела Арабаджиева
686
article picture alt description

Общата численост на служителите в администрациите от системата на МОСВ се намалява с 9 бройки в централната администрация и с 15 бройки във второстепенните разпоредители с бюджет. Промяната става чрез приетите от правителството изменения в Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, както в ПМС № 208/2017 г.

С промените се реализира провежданата целенасочена политика на Министерския съвет за преглед и оптимизация на числеността на администрациите с цел установяване на оптималната численост на персонала, необходим за осигуряването на ефективна и ефикасна работа на институциите.

Извън политиката на Министерския съвет за оптимизацията на администрацията, във връзка с изпълнение на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по която МОСВ е програмен оператор, се осигуряват 3 бройки до крайният срок за изпълнение на програмата. Средствата ще бъдат покрити изцяло от бюджета на програмата и няма да бъде засегнат държавният бюджет.

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща