Среднопретеглената цена за 2018 г. за пазар „Ден Напред“ е 82,84 лв./МВч

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
742
article picture alt description

Операторът на борсовия пазар на електрическа енергия определя следната среднопретеглена годишна цена за календарната 2018 година на пазарен сегмент „Ден напред“: 82,84 лв./МВч. Това се казва в съобщение на БНЕБ.

В съобщението се уточняват, възможността за намаляване на тежестта на индустрията от електроенергията, произведена от ВЕИ.

 

С Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. се определят  условията и редът за предоставяне на помощ за намаляване на тежестта, свързана с разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници.
 
На основание т.4, вр. с т.3, б."Б", вр. с т.2 от Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2, т. 2 за изчисляване на брутната добавена стойност и интензивността на електроенергията на равнище предприятие към Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, се уточнява в съобщението.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща