Kaufland България защити сертификат за енергийна ефективност ISO 50001

Системата за управление на енергията на Kaufland беше сертифицирана, което позволява на компанията по ефективно да управлява своите енергийни ресурси.

Климат / Технологии
Галина Александрова
2670
article picture alt description

Системата за управление на енергията на Kaufland България премина успешно сертификация по международния стандарт за управление на енергията ISO 50001:2011.  Целта на стандарта е да определи процесите за подобряване на енергийната ефективност, намаляване на енергийните разходи, емисиите на парникови газове (GHG) и другите влияния върху околната среда. Стандартът ISO 50001 определя международната рамка за непрекъснато подобряване на  използването и потреблението на енергия  


„Устойчивото управление на природните и енергийни ресурси представлява една огромна част от цялостния социален ангажимент на Kaufland България. Със сертификата ISO 50001 и други прилагани мерки, свързани с енергийната ефективност и оптимизацията на използваните ресурси, Kaufland България пряко се ангажира с намаляване емисиите на парникови газове в атмосферата и се подчертава последователната ни политика за опазване на околната среда“, коментира Иван Чернев, председател на УС на Kaufland България.


В обхвата на сертификата, получен от Kaufland България, влизат административните и логистичните процеси при търговията с хранителни и нехранителни продукти в обслужващия офис и в централния склад в Стряма, а също и самата търговия във всички 58 филиала на веригата. Сертифициращата организация е DEKRA Certification GmbН.


Енергийният мениджмънт на Kaufland България има за цел да развива и повишава енергийната ефективност в обектите на веригата, за да са максимално енергийно устойчиви. С помощта на неотдавна въведена софтуерна система компанията има възможност да наблюдава, контролира и сравнява и общото потребление на електричество, и потреблението поотделно на климатичните системи, осветлението, вентилационните инсталации и други. Специализираният софтуер дава  възможност да бъдат открити случаи на необосновано повишаване на енергийно потребление, което би могло да бъде избегнато и оптимизирано.


„От практична гледна точка енергийната система спомага в случаите, когато например разходът на енергия за осветлението или вентилацията в един филиал са над нормалните или работят постоянно, енергийният мениджър получава сигнал. След това въвежда съответната превантивна мярка, било то чрез преминаване към енергийно ефективен автоматичен режим или чрез отстраняване на възникнал технически проблем“, казва Иво Василев, енергиен мениджър на Kaufland България.


По силата на стандарта Kaufland България се ангажира да създаде възможност на всеки неин служител – в обслужващия офис, филиалите или логистиката й, да коментира или да предлага подобряване в системите за управление на енергията. Така всеки човек, който работи за Kaufland, може да бъде част от енергийния й мениджмънт.


Сертификатът ISO 500001 няма задължителен характер, но като отговорна компания Kaufland България взе решение да покрие изискванията му. По него досега бяха сертифицирани филиалите на Kaufland в Германия, Румъния, Чехия и Хърватия.


ISO 50001 „Системи за управление на енергията“ е най-новият международен стандарт за управление на енергийната ефективност. В основата на стандарта е цикълът на Деминг "Plan-Do-Check-Act", също както е при други стандарти за системи за управление. Целта на стандарта е да позволи на организациите да установят системите и процесите, необходими, за да се подобрят енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този международен стандарт има за цел да доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Прилагането му в световен мащаб допринася за по-ефикасно използване на наличните енергийни източници, за повишаване на конкурентоспособността и за намаляване на емисиите на парникови газове и други, свързани с околната среда въздействия. По оценка на Международната организация по стандартизация ISO, стандартът може да повлияе положително на потреблението на енергия с до 60% в световен мащаб.


ISO 50001 подпомага сертифицираните организации по-пълноценното да използват енергоемките активи; насърчава най-добрите практики при управление на енергията; осигурява рамка за енергийна ефективност по цялата верига на доставки; улеснява прозрачността при управлението на енергийните ресурси; подпомага оценката и определянето на приоритетите при прилагане на нови технологии за енергийна ефективност; улеснява подобренията по проекти за намаляване на емисиите на парникови газове; позволява интеграция със съществуващите системи за управление в организациите.


Кауфланд България ЕООД енд Ко КД е на българския пазар от 2006 г. Веригата има 58 хипермаркета в цялата страна. Обектите са със средна търговска площ от 3200 кв.м.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща