EMI: Q1 2020 - Енергийните пазари под знака на COVID-19

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1251
article picture alt description

Институтът за енергиен менджмънт публикува поредния преглед за развитието на пазарите на електроенергия и природен газ в Европа.

Това издание на ЕК има специален акцент върху влиянието на COVID-19 върху пазарите на електроенергия. Кои са най-съществените акценти в доклада?

Потребление:

Мерките за блокиране поради COVID-19 в комбинация с по-меката зима (средно с 2,7°C над обичайните сезонни температури) доведоха до спад в потреблението на електроенергия с 3% в ЕС 27 (особено във Франция, Италия и Испания)

Потреблението постепенно се увеличава с успокояването на блокирането, все още е под нивото от преди кризата

Производство:

Делът на възобновяемите енергийни източници нараства до 40% от производствения микс (38TWh), главно благодарение на високото производство на вятърна и водна енергия и въвеждането на нови мощности за електропроизводство.

Производството на електроенергия от изкопаеми горива намалява до 30% от енергийния микс в ЕС-27, главно поради намаляващото търсене и ниските цени.

Мрежа:

Мрежите подкрепяха и успешно управляваха промените в потреблението и нарастващото производство от ВЕИ.

Необходима е по-нататъшна работа, за да се гарантира силното навлизане на възобновяемите енергийни източници и гъвкавостта на електроенергийната система.

Цени на електроенергията на едро:

Средните цени ден напред паднаха до 34 €/MWh.

Очаква се цените да се повишат по време на възстановяването.

Комбинацията от мерки за блокиране поради Covid-19 и необичайно хубавото време предизвика силно променливо първо тримесечие на 2020 г. за енергийните пазари в Европа, констатират публикуваните тримесечни доклади на Комисията за пазарите на газ и електроенергия. Това беше особено бурно време в рамките на тези три месеца както за предлагането, така и за търсенето, чието въздействие беше рекордно висок (40%) за тримесечието дял на възобновяемите енергийни източници в производството на електроенергия и рекордно ниско (33%) за дела на електроенергията от изкопаеми горива. В допълнение към това, продажбите на електромобили се удвоиха спрямо същия период на 2019 г.

Широко разпространените мерки за блокиране, свързани с Covid, наложени в ЕС през март - в комбинация със сравнително топла и ветровита зима - доведоха до 3% намаление на потреблението на електроенергия в ЕС-27 през Q1 2020 (на годишна база) и рязък спад в търсенето на газ в индустриалния сектор. И тенденцията вероятно ще бъде още по-забележима през второто тримесечие.

Докладът за пазара на електроенергия подчертава драматичната промяна в структурата на енергийния микс в ЕС27 - от една страна, спад от 30% в производството на електроенергия от въглища (-38TWh) спрямо първото тримесечие на 2019 г. и спад при електропроизводството от газ от (-3TWh) и, от друга страна, скок в производството на възобновяеми енергийни източници, постигащи 40% дял в енергийния микс, най-високият тримесечен показател до момента. Като цяло делът на електроенергията, произведена от изгаряне на въглища, газ и нефт, намалява от 38% през първото тримесечие на 2019 г. до 33% през първото тримесечие на 2020 г. Това е най-ниският тримесечен показател.

Това отклонение при електроенергията от изкопаемите горива доведе до намаляване на въглеродния отпечатък на производството на електроенергия в ЕС27 с 20% спрямо предходната година през първото тримесечие на 2020 г. (според предварителните прогнози). Тъй като стремежът към декарбонизация продължи и дори се засили през април и май, енергийният сектор изглежда е на път към още едно двуцифрено намаляване на емисиите на CO2 през 2020 г.

В резултат на намаляващото търсене и увеличаването на електропроизводството от възобновяеми източници, цените на електроенергията ден-напред тръгнаха напред като през април достигнаха най-ниските нива. Спадът на форуърдните цени, които представляват важен компонент на цените на дребно, беше много по-слабо изразен.

Новите регистрации на електрически превозни средства (ECV) в ЕС27 се удвоиха през първото тримесечие на 2020 г. на 167 000 превозни средства. Повишаването на интереса към по-чистата мобилност съвпадна с рязък спад в продажбите на дизелови и бензинови автомобили и доведе до пазарен дял на ECV от рекордни 6,8%.

Докладът за пазара на природен газ също илюстрира променливо тримесечие. Цените на енергоносителите, включително природния газ, претърпяха рязък спад, а сметката за внос на газ в ЕС падна под 10 милиарда евро, което беше най-ниското отчетено ниво общо за последните шест години.

Цените на природния газ в ЕС бяха повлияни от увеличаването на вноса на втечнен природен газ и интензивното потребление от хранилищата, осигурявайки изобилно предлагане на пазара, докато търсенето на газ беше ограничено от мекото време, което доведе до по-малко нужди от отопление и намаляваща нужда от газ в електроенергийния сектор, поради висок дял на възобновяемите енергийни източници в производството на електроенергия през първото тримесечие на 2020 г.

Русия остана най-важният доставчик на газ за ЕС през първото тримесечие на 2020 г. Въпреки това, нейният дял спадна до 40% в общия внос в ЕС, а обемът на транзита на газ през Украйна намаля с 49% спрямо предходната година, тъй като Газпром предпочете да продава газ от хранилищата в ЕС, а не да го транспортира през Украйна.

Доставките на втечнен природен газ представляват нов рекорд - 28% от вноса на газ в ЕС.

В края на март нивата на съхранение на газ в ЕС възлизат на 54% - най-високата сезонна цифра от девет години насам.

Цените на дребно на газ за промишлени клиенти със средно годишно потребление са намалели с 10%, а за големите потребители намалението на цените е още по-забележимо (17%-20%) през първото тримесечие на 2020 г.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща