Експерти на „Мини Марица-изток” участваха в проект на ЕС за преминаване към чиста енергия

Енергетика / България
3E news
452
article picture alt description

Представители на „Мини Марица-изток” участваха в работна среща на заинтересованите страни по проект „Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив”, с работно заглавие DeCarb, по покана наАгенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) и Черноморския изследователски енергиен център (ЧИЕЦ). Директорът по производствено техническите въпроси Ясен Чаушев, ръководителят на геоложкия отдел Павел Карачолов и Иван Иванов, ръководител отдел „Електрооборудване”, се включиха заедно с енергийни експерти от региона, Института за енергиен мениджмънт, представители на местните власти, научните среди, работодателски и синдикални организации.

Представени бяха опитът на други държави в енергийния преход и възможностите за прилагане на чужди добри практики у нас, а също така бяха набелязани следващи стъпки за планиране на устойчивото развитие на региона.

Българският клъстър за биотехнологии представи възможности за развитието на региона като водещ в сферата на биотехнологиите, които имат потенциала за създаване на работни места и положителен БВП, чрез развиване на производства с висока добавена стойност.

Екип на Нуклеон Консултинг ООД и Института по инженерна химия на БАН представиха технология за прозводства на ел.енергия от въглищата на Маришкия басейн, със силно редуцирани емисии СО2 и производство на суровини за вторични производства.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща