Правителството учреди сервитутни права върху енергиен обект на „Електроразпределение Юг“

Енергетика / България
3E news
690
article picture alt description

Правителството учреди възмездно безсрочно ограничено вещно право - сервитут, върху част от имот - публична държавна собственост, в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД - Пловдив. Частта от имота - публична държавна собственост, се намира в гр. Бургас и е с площ от 61 кв. м. Тя се засяга от частично кабелиране на 4 въздушни електропроводни линии и полагане на 2 нови подземни кабела. Определеното по реда на Закона за устройство на територията парично обезщетение за учредяване на сервитутното право - право на прокарване върху част от имота - публична държавна собственост, е на стойност 1 904,42 лв. без ДДС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща