ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в област Перник за периода 11 - 15 март 2019 г.

Енергетика / България
Галина Александрова
187
article picture alt description

ОБЛАСТ ПЕРНИК  

Община Брезник  

На 11.03.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Брезнишки Извор: Къщи

На 11.03.2019 г. /12:45 - 16:15 ч./ - Брезник: Андрей Михайлов, Борис Калев, Борова Гора, Бреза, Воин, Георги Ив Бунджулов, Жданов, Комсомолец, Мала Река, Пети Конен Полк, Славей, Стоян Миленков, Цвета Лумбарова, Шипка

На 12.03.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Ноевци

На 13.03.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Велковци, Общ. Брезник: махала Пали Лула

На 14.03.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:25 ч./ - Глоговица

На 14.03.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:25 ч./ - Лялинци: I-259 Кв.13, УПИ VII-115 Кв.26

На 14.03.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:25 ч./ - Трън: 8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, Имот 000697 Стопански Двор, махала Ахчийски Кошари, махала Кошарите, махала Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

На 14.03.2019 г. /08:30 - 16:25 ч.; 08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:25 ч./ - Конска: IV-310, 311

На 15.03.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Сопица

Община Земен  

На 11.03.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Жабляно: 29012.1.1

На 11.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Жабляно

На 13.03.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Земен: Александър Стамболийски, Васил Левски, Вилна Зона Муршина Падина, Груйова, Евтим Арсов, Земенски Манастир, Земенско Кале, Ильо Войвода, Княз Борис, Любен Каравелов, Манастирска, махала Бакалска, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Райко Даскалов, Стефан Стамболов, Цар Асен

На 13.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Земен: Гоце Делчев, Груйова, Д-Р Г.М.Димитров, Земенски Манастир, Земенско Кале, Калоян, Манастирска, Риша, Симеон, Хан Тервел

На 14.03.2019 г. /10:00 - 12:00 ч./ - Земен: Албена, Александър Стамболийски, Гео Милев, Земенски Манастир, Земенско Кале, Кракра, Манастирска, махала Брънзова и Орлово Гнездо, махала Царева, Никола Вапцаров, Симеон, Струма, Хаджи Димитър

Община Ковачевци  

На 12.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Лобош: III-154, 155, Кв.39, УПИ Іx Кв.305

Община Перник  

На 11.03.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Кладница: София

На 11.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Перник: Кв.Изток

На 12.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 13.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Гълъбник

На 12.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 13.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Дрен: V-420 Кв.4, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета, Деветдесет и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М.Попова махала, махала Мали Дрен, махала Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, С.Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто и Втора, Сто и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

На 12.03.2019 г. /09:00 - 11:00 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ - Драгичево

На 12.03.2019 г. /14:00 - 16:30 ч./ - Перник: Варош

На 13.03.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 14.03.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Студена, Общ. Перник: махала Бугьовец, махала Опашиница

На 13.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Богданов Дол

На 15.03.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Перник

Община Радомир  

На 11.03.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ - Батановци: Княз Борис I

На 11.03.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ - Борнарево: УПИИ I-066007 Кв.66

На 11.03.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ - Витановци

На 11.03.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ - Копаница

На 11.03.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ - Планиница, Общ. Перник

На 11.03.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ - Радомир: махала Арбанас

На 11.03.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ - Черна Гора, Общ. Перник: Георги Раковски, Лесковски път, махала Ваклинови, махала Кюрчийски, Нова махала, Юрий Гагарин

На 11.03.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ - Ярджиловци: Витоша, Девети Септември, Партизан

На 11.03.2019 г. /09:00 - 12:00 ч.; 09:00 - 09:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ - Лесковец, Общ. Перник

На 11.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 12.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 13.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 14.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 15.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Гълъбник: Кв.25 УПИ XІІІ-353, ПИ 110, Кв.16, УПИ VІІ-112, Кв.16

На 11.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 12.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 13.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 14.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 15.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Кленовик

На 11.03.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Копаница: махала Гюзелева

На 11.03.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Николаево, Общ. Радомир

На 11.03.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Перник

На 11.03.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Радомир: Ііі Кв.191 Промишленна Зона, Гарата, Генерал Владимир Вазов, Градина, махала Арбанас, Райко Даскалов, Цар Симеон

На 12.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Владимир: пи 149 Кв, 14

На 12.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Долна Диканя

На 12.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Долни Раковец: Кв.22, Упи Х-206, М-Ст Банята, УПИ XI-306, П-Л Іх-428, Кв.27, УПИ 1-167 Кв.11, УПИ ІІ-26, УПИ Хі-34, Кв.1

На 12.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Друган: VІ-485, Кв. 45, УПИ VI-337, Кв.25, Чачулова махала

На 12.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Кондофрей: Общ.Радомир, УПИ I Кв 43а

На 12.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Радомир: Антим I, Априлско Въстание, Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов, махала Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч, Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг

На 12.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Стефаново, Общ. Радомир: X-350, махала Горни Раковец, махала Егреците, УПИ ІX-1083, 1084

На 12.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Червена Могила

На 12.03.2019 г. /10:00 - 12:00 ч./ - Радомир: Гарата, Деян Гебрев, Иван Вазов, Отец Паисий, Пейо Яворов, Тракия, Цар Самуил, Янтра

На 14.03.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Дрен: Втора, Петдесет и Първа, Петдесет и Трета, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Шеста, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта

На 14.03.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Кошарите: П-Л VII-117, Кв.18, УПИ VІІІ, Кв. 17

На 14.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Дрен

На 14.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Прибой

На 15.03.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Дрен: Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Сто, Сто и Втора, Сто и Пета, Сто и Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Четвърта

На 15.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Дрен: Двадесет и Трета, махала Мали Дрен, Тридесет и Шеста

Община Трън  

На 11.03.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Ломница, Общ. Трън

На 12.03.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Къшле

На 13.03.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бохова: УПИ-ХI-148

На 15.03.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Джинчовци

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща