DNV GL : Слънцето ще е основен източник на енергия в света през 2050 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
3221
article picture alt description

В публикацията си Utility-scale solar PV: From big to biggest норвежката компания DNV GL определяна като най-големият сертификационен и класификационен център в енергийния сектор в света, известен също и голям енергиен консултант прогнозира значителен ръст на електрификацията във всички сектори на потребление на енергия в света. В резултат дела на електроенергията в общия енергиен микс  през 2050 г. ще се увеличи два пъти и ще достигне 45 %, спрямо днешните 20 %. Това нарастване, според публикацията на авторите от DNV GL, Dana Olson & Bent Erik Bakken ще се дължи на възобновяемите източници на енергия, като лидерското място ще се държи от фотоволтаичните мощности и ще замени голяма част от електроенергията, произвеждана сега от изкопаеми горива.

Ефектът от мащабите в производството на оборудване  ще доведе до това, че разходите за обектите, използвани за мощностите от слънчеви електроцентрали през 2050 г. ще се понижат двойно, прогнозират авторите. Това ще даде възможност за допълнително инвестиране в разширението на мрежите и в другите технологии, играещи роля в подобряването на интеграцията на ВЕИ и до повишаване на стойността на активите в слънчеви мощности, такива като системите за съхранение на енергия и управление на търсенето (demand response).

Според авторите на публикацията, специфичните капиталови разходи за строителството на големи промишлени слънчеви електроцентрали през 2050 г. ще са от порядъка на 0,42-0,58 долара/W , в зависимост от региона.

Във връзка със значителното намаляване на капиталовите разходи, се прогнозира, че в периода 2016-2050 г. глобалната инсталирана мощност от фотоволтаични централи ще се увеличи 65 пъти – до 19 000 ГВт през 2050 г., което ще е почти половината от всички електрически мощности в света, очаквани през този период. В резултат, слънчевата енергетика ще произвежда около 40 % от световната електроенергия, като ще се нареди на първо място по производство на електричество в свето. Така например, около 60 % от глобалните мощности от фотоволтаичните електроцентрали  ще бъдат концентрирани в Китай и Индия.

DNV GL не споделят мнението на други коментатори за ролята на разпределителните мрежи. Според тях фотоволтаичните мощности ще доминират, поради благоприятните възможности за спестяване, като обръщат внимание на разходите за развитието на мрежова инфраструктура. Авторите уточняват в този смисъл, че в публикацията се прави разграничение на пет вида фотоволтаични мощности, като уточняват, че при всички се очаква рязко намаляване на разходите. Очакванията са до 2050 г. те да доведат до спестявания от порядъка на 43% до 54 % спрямо днешните разходи във всички региони в света.

Със спада на стойността на слънчевите панели, делът им в капиталовите разходи намалява. Затова строителството на големи обекти, с повече слънчеви модули ще става по-изгодно. През 2020 г. големите слънчеви електроцентрали ще бъдат например три пъти по-ефективни от икономическа гледна точка, отколкото малките.

В резултата, през 2050 г. почти във всички региони ще преобладават големи слънчеви обекти, с изключение на страните от Африка, където се очаква по-голям да бъде делът на самостоятелните  системи.

 

Публикацията на DNL GL :  https://www.dnvgl.com/feature/utility-scale-solar.html

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща