„Булгартрансгаз“ отчита печалба от над 56 млн. лв. през първото тримесечие на 2020 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1027
article picture alt description

Приходите на преносния оператор „Булгартрансгаз“ през първото тримесечие на 2020 г. нарастват до 115 млн. 012 хил. лв ( в хил. лв. - 115 012) спрямо отчетените 101 млн. 603 хил. лв. през същия период на 2019 година. Това става ясно от публикуваният на страницата на финансовото министерство междинен индивидуален финансов отчет на дружеството. В документът се отбелязва изрично, че той не съдържа цялата информация, изисквана за годишните финансови отчети и затова следва да се чете с представения по-рано годишен финансов отчет на дружеството за миналата година. Прегледът на данните сочи значително свиване на разходите от страна на преносния оператор.

Така печалбата на „Булгартрансгаз“ за периода към 31 март тази година нараства до 56 млн. 396 хил. лв. (в хил.лв. - 56 396 ) спрямо отчетените 37 млн. 459 хил. лв. за същото време през предходната 2019 г.  В същото време общо паричните потоци от оперативната дейност намаляват до 78 млн. 442 хил. лв. (80 млн. 221 хил. лв.м.г.), както и тези от инвестиционна дейност.

Припомняме, че “Булгартрансгаз” завърши 2019 г. с печалба за периода от 104 млн. 654 хил.лв.  в сравнение с 47 млн.138 хил. лв. година по-рано.  Основният предмет на дейност на „Булгартрансгаз“ включва съхранение и пренос на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на газопреносните мрежи, съхранение на природен газ и присъединяване към газопреносни мрежи, администриране на сделките с природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ в съответствие с изискванията на действащото законодателство, инженерингова, инвестиционна дейност и др.

Както става ясно от бележките към отчета предизвикателствата пред преносния оператор не са малко. От една страна заради това, че дружеството е ответник по няколко дела, което касае висок дял от провизирани средства. От друга – във връзка констатацията за „значително увеличение на кредитния риск“.

В частта „значими събития и сделки през периода“ се посочва, че на 26 февруари тази година „Булгартрансгаз“ е завел искови молби в СГС към двама свои клиента за неизплатени задължения от 1 млн. 373 хил. лв. главница и дължими неустойки към нея и за 966 хил. лв.  главница и неустойки.

В отчета се информира и за удължаването на срока на договорите за банково финансиране във връзка със задължението на дружеството към Обединение „Консорциум Аркад“, по проекта за разширение на газопреносната мрежа (Балкански поток), както и за жалбата на дружеството по делото БЕХ/газ.

От сегментната информация за приходите по договори с клиенти е видно, че към края на първото тримесечие на тази година приходите на „Булгартрансгаз“ от пренос на природен газ до трети страни нарастват до 74 млн. 438 хил. лв. в сравнение с 56 млн. 691 хил. лв. за същото време година по-рано.

Малко по-високи са и приходите от пренос на природен газ по националната мрежа – 29 млн. 374 хил. лв. през първите три месеца на тази година спрямо 28 млн. 070 хил. лв. за аналогичния период на 2019 г. По-ниски са приходите от балансиране, но пък са по-добри от тези от съхранението на природен газ, става ясно от данните. Като цяло към края на първото тримесечие общо приходите по договори с клиенти нарастват до 113 млн. 209 хил. лв. (99 млн. 836 хил. лв.за I-во тримесечие на м.г.). От географска гледна точка данните сочат нарастване приходите от чуждестранни пазари и спад от тези от вътрешния пазар.

Колкото до пандемията Covid-19 от „Булгартрансгаз“ заявяват, че не могат да оценят влиянието, но смятат, че „въздействието няма да има съществен негативен ефект върху дейността на дружеството“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща