Всички пенсии се повишават от 1 юли

Минималната нараства с 13.9%, а всички останали, отпуснати до края на миналата година, се актуализират по Швейцарското правило със 6.7 на сто, съобщи НОИ

Икономика / България
3E news
502
article picture alt description

Всички пенсии се увеличават от 1 юли, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ). Минималната пенсия за стаж и възраст се повишава на 250 лева, като увеличението й е с 13.9 на сто, спрямо сегашния й размер. Всички останали пенсии, отпуснати до края на миналата година, се актуализират по Швейцарското правило със 6.7 на сто.

Увеличението на пенсиите от 1 юли 2020 година със 6.7% беше одобрено в края на миналата година с приемането от парламента на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Таванът на пенсиите не се променя и се запазва на 1 200 лева, средната пенсия ще достигне 412 лева, а социалната пенсия за старост от 1 юли ще бъде 141.63 лева.

Минималната пенсия за инвалидност и общо заболяване на хората с над 90 на сто трайно увреждане ще бъде 287.50 лв, а за хората с инвалидност от 71 до 90% -  262.50 лв.

Минималните размери на инвалидните пенсии при трудова злополука и професионално заболяване са съответно 312.50 лева за хората с най-тежки увреждания и 287.50 лева за тези със 71-90% увреждане.

Новите по-високи размери на пенсиите ще се изплатят с редовното плащане през юли и НОИ няма да изпраща разпореждания за повишаването. Документът може да се получи от всеки пенсионер на място в териториалните поделения чрез пощите с обратна разписка или чрез системата за сигурно електронно връчване, съобразно заявеното от хората.

От НОИ припомнят, че експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на въведеното извънредно положение, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

В тези случаи изплащането на отпуснатите инвалидни пенсии се продължава служебно съобразно посочения срок.

Когато срокът на инвалидността е изтекъл на дата преди 13 март 2020 г., преценка за правото на пенсия на лицето след съответната дата може да бъде направена след неговото преосвидетелстване и получаване в НОИ на ново експертно решение на ТЕЛК.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща