Инж. Любомир Спасов: Топлофикация Перник ще участва дейно в Платформата “Brown to Green” за преход към нисковъглеродна икономика

Нашата цел е да оптимизираме производството, като заменим част от въглищата с по-екологични алтернативи, казва изпълнителният директор на дружеството

Климат / Технологии
3E news
744
article picture alt description

Как виждате възможността за промяната в енергийния сектор в България, която трябва да бъде реализирана със „Зелената сделка“, инж. Спасов?

- Основната философия на т.нар. „Зелена сделка“ е създаването на нисковъглеродна икономика. Необходимо е предприятията, работещи на въглища, да вложим средства, за да реализираме препоръките и директивите от ЕС. От нашите решения зависят хиляди човешки съдби на  заетите в предприятията. Ние осъзнаваме всичко това и ще подходим отговорно както да запазим работната сила, така и да адаптираме производствената си дейност към новите екологични изисквания

Получихме официална покана и се включихме активно в една много интересна дигитална платформа “Brown to Green”. Това е нов проект, обединяващ всички заинтересовани страни по реализацията на „Зеления пакт“.  Основната задача на Платформата е всички заедно да изработим ефективно решение как да запазим работната сила и да развием икономически Югозападния въглищен регион в контекста на едно по-зелено производство. Още на първото заседание сложихме рамката на работата ни. Заедно с Министерството на енергетиката, МРРБ, МОСВ, WWF, местната власт в лицето на общинската и областната управа, обсъдихме как да обединим усилията и възможностите си.

Енергийният преход ще се случи и у нас, но той трябва да бъде справедлив, балансиран и плавен.  Необходимо е да се вземе под внимание спецификата на всяка държава-членка на ЕС.

ЕС има много амбициозна политика и цели за прехода към нисковъглеродна икономика. Смятам, че с общи усилия, от страна на държавата на национално и местно ниво, асоциации, синдикати и зелени организации, ще се справим. Посоката е ясна, решенията и действията са само в нашите ръце. Ние, от Топлофикация Перник ще работим за изпълнение на тези задачи и ще подходим отговорно. В това мога да ви уверя.

С какви конкретни предложения, ще се включите Вие в тази Платформа?

- Ще представим нашата визия за промяна на работата на Топлофикация Перник. Ще споделим с всички колеги, участващи в Платформата, какво е състоянието на Предприятието и какви възможности имаме за промяна както на мощностите, така и на производствения микс. Както и необходимата преквалификация на работната сила.

По време на пандемията заради  ограниченията за придвижване ,намалелия автомобилен трафик и спирането на някои отрасли, много изследвания показаха, че въздухът стана рязко  по-чист. В същото време ТЕЦ-ове като Вашия работеха на пълна мощност? На кратко, комините димяха, а атмосферата ставаше по-чиста,защо се получи така?

- Това по убедителен начин показа, че ТЕЦ-овете са „нарочени“ за основни замърсители, без да са такива. Видяхме, че е така не само у нас, а и по света. Потвърдиха го и много сериозни научни  проучвания и то на екологични организации.  Както и Вие казахте, през тези два месеца, в които бяхме в извънредно положение, Топлофикация Перник продължи да работи със същия темп. Не беше лека задача за нас, но се мобилизирахме и успяхме не само да продължим производствената си дейност, но и запазихме целия екип на Предприятието.

Както знаем, фините прахови частици са сред основните замърсители на въздуха. Подобрението на чистотата  на въздуха в периода на пандемия, говори само по себе си, че за да имат градовете по-чист въздух, хората масово трябва да се отопляват с чисти енергийни източници. Имам предвид парно, газ и електричество. Всички знаем, че повечето големи и чисти градове в Европа се ползват централно отопление или се отопляват на газ газ.

Смятам, че резултатите от тези проучвания се дължат на факта, че по време на социалната изолация голяма част от икономическия живот беше спрян. Ограничителните мерки вследствие на коронавируса намалиха трафика по пътищата. Много малко сектори продължиха да работят и то в намален състав. Това от своя страна доведе до намаляване на потреблението на енергия и се регистрираха спадове на концентрацията на азотни оксиди, на въглероден диоксид и други парникови газове.

Разбира се, това не бива да ни успокоява, защото временното намаление на емисиите, не означава, че проблемът е решен нито у нас, нито в Европа. Дългата и сериозна работа за подобряването на качеството на въздуха и опазването на околната среда ще продължи още години напред. Бъдещето, което очерта Европа, е преобразяване на европейската икономика, за да бъде тя настина въглеродно неутрална. В България, като страна пряко зависеща от въглищните си централи, също се работи за трансформацията на този сектор за по-зелено производство.

За да продължим темата с чистотата на въздуха, кажете ни конкретно вие какви подобрения планирате да направите занапред, за да изпълните изискванията на ЕС. Топлофикация Перник е едно от предприятията в България, които работят на въглища.

- Нашата цел е да оптимизираме производството, като заменим част от въглищата с по-екологични алтернативи. Задачата, която сме си поставили, е да реализираме намерението си да работим на природен газ през летните месеци. Това е сериозна инвестиция, която изисква време, но сме направили първите крачки. Входирали сме инвестиционно намерение в РИОСВ. Имаме начертан план за работа. Проектът ще се осъществи чрез изграждане на нови мощности, защото сегашните са пригодени за работа с въглища.

Защо само през летните месеци?

- Поради липса на значителни топлинни консуматори в Перник и региона не е целесъобразно използването на енергийни парогенератори, работещи с гориво въглища.

Разкажете ни повече за тези мощности.

- Новите когенерационни мощности са финландски. Ще ги разположим в новоизградено хале - хидро, топло и шумоизолирано. Единствено няма да се налага да изграждаме ново трасе, защото разполагаме с довеждащ газопровод до ТЕЦ "Република".

Виждате ли биомасата като част от прехода към „зелена“ енергия?

- Не само, че го виждаме, но и ние имаме намерение да заместим с биомаса част от основното си гориво, а именно въглищата.

Ще изградим специални тръбопроводи, по които ще се движи биогоривото. Ще бъдат закупени горелки за котлите, машини за дробене на биомасата, ще бъдат инвестирани средства и в оформяне на площадките, както и системи за пневмотранспорт. Биогоривото ще се съхранява върху 14 дка обособени територии в източната част на площадката на ТЕЦ "Република".

Мнението ми остава непроменено. Биомасата е важна суровина, която ще ни помогне да реализираме заложеното в „Зелен пакт“. Заедно с природния газ и биомасата ще сведем до минимум вредните емисии от работата ни.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща