Новият доклад за конвергенцията показва окуражаващ напредък на България и други държави кандидати за еврозоната

Икономика / България
3E news
565
article picture alt description

Европейската комисия публикува доклада за конвергенцията от 2020 г., в който представя оценката си за напредъка, постигнат от държавите членки извън еврозоната по отношение на приемането на еврото, съобщи пресслужбата на ЕК.

Докладът обхваща седемте държави членки извън еврозоната, които са правно задължени да въведат еврото: България, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чешката република и Швеция.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: “Днешният доклад за конвергенцията показва окуражаващ напредък от страна на някои държави, въпреки че те все още трябва да преминат през няколко етапа, преди да могат да се присъединят към еврозоната. Както винаги, Комисията е готова да подкрепи тези държави членки. Важен етап по този път е присъединяването към валутния механизъм ERM II, за което Хърватия и България се подготвят в момента. Приветстваме усилията и на двете държави в тази посока.”

В доклада се стига до заключението, че:

·        Хърватия и Швеция изпълняват критерия за ценова стабилност.

·        България, Полша, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция изпълняват критерия за публичните финанси.

·        България, Полша, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция изпълняват критерия за дългосрочните лихвени проценти.

·        Нито една от държавите членки не изпълнява критерия за обменния курс, тъй като нито една от тях не членува във валутния механизъм (ERM II): преди влизането в еврозоната се изисква участие в този механизъм за период от поне две години, по време на който да не се наблюдават значителни отклонения.

Докладите за конвергенцията трябва да се изготвят на всеки две години, независимо от евентуални текущи процеси за присъединяване към еврозоната. Присъединяването към еврозоната е отворен и основан на правила процес. Докладът се основава на критериите за конвергенция, наричани също „критериите от Маастрихт“, които са посочени в член 140, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Критериите за конвергенция включват ценова стабилност, стабилни публични финанси, стабилност на валутните курсове и конвергенция на дългосрочните лихвени проценти. Разглежда се също така съвместимостта на националното законодателство с правилата на икономическия и паричен съюз.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща