Българската икономика забавя нарастването си през първото тримесечие на 2020 година

Сезонно изгладените данни показват растеж от 2.4% на БВП през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година

Икономика / България
3E news
446
article picture alt description

Българската икономика забавя нарастването си през първото тримесечие. Сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ) показват растеж от 2.4% на брутения вътрешен продкут (БВП) през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Преди три месеца НСИ отчете годишен ръст от 3.1% през четвъртото тримесечие на 2019 година и нарастване с 0.8% спрямо предходното трето тримесечие на миналата година.

Това забавяне са дължи на първите преки ефекти върху икономиката и най-вече върху крайното потребление на коронавирусната пандемия. Нека припомним, че на 13 март Народното събрание по предложение на правителството обяви извънредно положение като мярка срещу ограничаване разпространението на коронавируса.

През първото тримесечие на 2020 г. БВП възлиза на 25 575 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 076 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 881 евро.

БВП в стойностен обем, текущи цени: Първо тримесечие на 2020 година

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2020 г. възлиза на 25 575 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 678 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.774328 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 14 414 млн. долара и съответно на 2 073 долара на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност2 през първото тримесечие на 2020 г. възлиза на 21 956 млн. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.1 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.1 процентни пункта до 27.6%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до ниво от 70.2% при 70.4% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през първото тримесечие на 2020 г. се изразходват 83.5% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 13.9% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Темп на прираст на БВП: Тримесечни изменения по сезонно изгладени данни

През първото тримесечие на 2020 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.3% според сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.1%.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2020 г. крайното потребление намалява с 0.1%, а бруто образуването в основен капитал с 1.5% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 0.9%, а вносът на стоки и услуги - с 1.5%.

БВП нараства с 2.4% през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

През първото тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 2.3%. Ръстът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното нарастване при: Финансови и застрахователни дейности - 4.2%, Строителство - 3.7%, Операции с недвижими имоти - 3.3%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 3.0%,

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж имат колективното крайно потребление - с ръст от 4.1%, индивидуалното потребление - с ръст от 3.7%, и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 1.2%. Износът на стоки и услуги нараства с 1.9%, а вносът на стоки и услуги - с 1.2%.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща