Вносът на ток за първите 5 месеца на тази година, спрямо миналата расте с 44.55 на сто

Участието на базовите централи за първите пет месеца на настоящата 2020 г. спрямо същия период на предходната 2019 г. намалява (минус) с 13.18 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
3651
article picture alt description

Данните за производството, износа и вноса на електроенергия от началото на годината към края на месец май се подобряват, макар и много слабо. Леко подобрение се отчита и при участието на базовите централи. Потреблението на електроенергия обаче продължава да намалява. Затова пък възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват високият си положителен дял. Малко по-лоши са и данните за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до  31 май 2020 година (първите 5 месеца), спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.

Производството на електроенергия за първите 5 месеца на 2020 г. е в обем от 17 392 804 MWh, което е понижение (минус) с 10.25 % (минус 10.73 % отчетени преди седмица). За сравнение през същия период година по-рано производството на електроенергия е достигало до 19 379 565 MWh.

Негативната тенденция при потреблението на електроенергия се запазва и за времето от началото на януари до края на месец май тази година то спада с (минус) 3.32 %. Така например, ако през сравнявания отчетен период на предишната 2019 година потреблението на електроенергия е било от порядъка на 16 923 075 MWh, то за аналогичния тазгодишен период е в обем от 16 361 282 MWh (спад от 3.24 процента отчетени преди седмица).

Износът на електроенергия запазва високото си отрицателно участие, въпреки че има някакви сигнали за промяна на ситуацията. Така например за времето от първия ден на януари до последния ден на месец май миналата година износът на ток е възлизал на 3 815 956 MWh. За сравняваното време на настоящата 2020 г. износът на електроенергия се свива до 2 996 599 MWh. Това е понижение (минус) от 21.47 % (минус 22.51 % за сравнявания период преди седмица).

Вносът на ток от началото на тази година до края на месец май или за първите пет месеца на тази година остава положителен – плюс 44.55 % и достига до 1 965 077 MWh. За сравнение през същото време година по-рано вносът на електроенергия е бил от порядъка на 1 359 466 MWh ( отчетени плюс 50.90 % преди седмица).

Дела на базовите централи остава на ниво от минус 13.18 процента (минус 13.74 % отчетени преди седмица). Така например, ако през сравнявания отчетен период на миналата 2019 г. участието на базовите централи е било в обем от 16 524 648 MWh, то през настоящата 2020 г. намалява до 13 347 118 MWh

Очаквано се запазва положителната тенденция при участието на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Дела на ВЕИ в преносната мрежа за първите пет месеца на тази година (1.01 – 31.05) достига (плюс) 20.83 % и е в обем от 633 992 MWh, спрямо 524 709 MWh за същото време година по-рано. В частност това се дължи на по-високото положително участие на вятърните (плюс 24.66 %), фотоволтаичните (плюс 13.27 %) мощности и биомасата (плюс 19.22 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също запазва високият си положителен дял и достига плюс 13.52 % , макар че има слабо изменение в данните (отчетени плюс 14.13 % преди седмица). В частност това се дължи на положителните данни от участието, както на вятърните (плюс 22.70 %) и фотоволтаични (плюс 8.02 %) мощности, така и на биомасата (плюс 3.81 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още не могат да преодолеят спада и участието остава на ниво от минус 1.59 %. За сравнение, през времето от началото на предишната 2019 г. до 31 май участието на ВЕЦ е било в обем от 1 546 300 MWh. За същия период на настоящата 2020 г. или за първите 5 месеца това участие на ВЕЦ намалява до 1 521 785 MWh, което, както вече бе посочено  е понижение (минус с 1.59 %).

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща