Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 18-22.05.2020 г. - 1 част

Енергетика / България
3E news
369
article picture alt description

След отмяна на извънредното положение ЧЕЗ Разпределение България ще продължи да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите. Компанията ще организира дейността си по начин, който да позволи извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение ще възстанови в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълнява своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията ще възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството ще приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще сведе неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

София-град

Община Витоша  

На 19.05.2020 г. /14:00 - 18:30 ч./ -  София: ул.  203-та/Драгалевци/  6, 4, кв. Драгалевци, 16, 13, 12, 38, 25а, 23, 11, 9, 24-А, 37, 42, 48а, 18, 30, 17, 24б, 4, 21, 26, 40, 28, 31, 14, 5, 8, 32, 44, 3, 27, 35, 33, 19, 10,  204-та 18, 14, 20,  204-та/Драгалевци/  19, 22, 13, 17, Вила, ул.  206-та/Драгалевци/  1, ул.  207-ма  15а, 16а, 23, 8а, 21, 6а, 20а,  207-ма/Драгалевци/  21, ул.  209-та/Драгалевци/  1а, 1,  УПИ ХІ-32,  кв.18, 7, 5, ул.  Георги Георгиев-Гец  46, 5,  Местност Киноцентъра   УПИ X-192 Кв.20, ул. Патриарх Йоан Дебърски  15, ул. Свети Кирил  2

На 19.05.2020 г. /14:01 - 16:00 ч./   На 22.05.2020 г. /14:01 - 16:00 ч./ -  София: ул. Боянски Възход  12, 61, 24, 21, 62, 8, 27, 56, 19, 59, 23, 55, 8а, 14, 48, 60, 68, 16, 52, 54, 7, 22, 45, 13, 51, 50, 63, 26, 15, 46, 1, 11, 58, 49, 67, 10, 25, 53, 18, 47, 9, 57, 8б, 23, ул. Братя Бъкстон  35а, 37 Пазар, 81, 37, 37, Павилион, 37 с-у Интрансмаш,  Бъкстон  35а, 37, 35а, бул. България  79а, 79д, 79в, 79б, ул.  Бяло Поле  3, ул. Василашко Езеро  75, ул. Вихрен/Петър Тонев/  52а, ул. Ген. Стефан Тошев /Д.Зехтинко  70, 74, ул. Иван Сусанин  42а, 42, 62а, 58, ул.  Казбек  22, ул. Кедьр  14а, 14, ул. Мур  1, 11, 7, 1а, 1а Б, 1а, 1d, 1а 35а, 5, 9, 2, ул. Петър Папакочев  11, ул. Пирин  41, 24, 39, 35, 24, 22, 47, 33, 37, ул. Преки Път /Димитър Монов/  40, ул. Родопски Извор  66а, 62

На 19.05.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./ -  София: ул.  Венец  15, 4а, 8, 12, 16, 14, 12, 5, 6а, 13, 6, 1, 8, 7, 17, 19, 9, 11, 18, 10, ул. Витошки Езера  2, 2а, ул. Каменица  20, 18, 28, 35, 27, 37, 12, 29, 26, 30, 13, 15, 17, 16, 33, 21, 14, 31, 24, 25, 23, 28а, 19, 22, ул. Китка  1а, 5, ул. Китка /Д.Пасков, 10, 9, 2а, 4, 7, 8, 6, 2, 1, 3, 11, ул. Крайречна  14, 17, 12, 15а, 14а, 10,  М-Т кв.Симеоново   УПИ III-Озеленяване,  Кв.12, ул. Момина Сълза / Кв.Симеоново  12, 9, 15, до Фурната/помещение в ТП 42-169/, 10, 1, 5, 17, 15а, 12а, 14, 8а, 7, 16, 8, 19, ул. Проф. Димитър Пасков  №9,  Симеоново   УПИ XIV-649,  Кв. 30, ул. Симеоновско Шосе  205-207, Сграда 2, 205-207, Сграда 1, 326,  Симеоновско Шосе /Вол.Шосе/  168, 180, 217, 174, 176а, 211, 213, 215, 1, 170, 215а, 205, 176, 166 Т Вент, 219а, 170, 318, 201, 219, 203, 166

На 20.05.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./ -  София: ул. 10-та/Драгалевци/  2, 1  , 1, ул. 101-Ва  5а, 5а, 12, 5, 7а, 1, 2, Киноцентъра Част 1, 12а, 10, 3, 1а, 4, 2, 11, 6, ул. 101-ва /Драгалевци/  7, 8, 1, 9,  102-ра  7а, 6, Кв. 24  УПИ ХХІІІ-891, 2, 13, 4, 9, 7, ул. 102 /Драгалевци/  3, ул. 103 /Драгалевци/  1, 3, ул. 104-та /в. з. Киноцентър/  18, 9, 6, 7, 13, 11, 31, 27, 1, 12, 22, 20, 8, 25, 6, 3, 33, 21, 17, 14, 24, ул. 104-та/Драгалевци/  17, 3, 10, 5,  105-та/Драгалевци/  18, ул. 111-та/Драгалевци/  1, 2, 6, ул. 4-та/Драгалевци/  16, 12, 20, 6, 8, 4, 2, 11, 26, 9 /Драгалевци/  № 2,  в. з. Киноцентър   УПИ V-309 Кв.22а, ул. Екатерина Божилова  2, 10, 20, 22, 3, 13, 7, 24, 9, 5, 14, 1, ул. Проф. Любомир Пипков  №4, Киноцентъра Част 1, ул. Проф. Марин Големинов/485/  5а

На 21.05.2020 г. /14:01 - 16:30 ч./ -  София: ул. Голяма Могила  58, 71, 47, 49, 57, 30-35, 53, 44, 10а, 50, 51, 46, 61, 30 35, 44а, ул. Голяма Могила /в. з.Киноцентър/,  Местност Голяма Могила  82,  ул. Сири Дол  3, 1, 2, 4

На 21.05.2020 г. /14:01 - 17:00 ч./ -  София:  ул. Дрян /643-та/  9б, 9в,   УПИ XV-2083, 2086

Община Възраждане  

На 19.05.2020 г. /14:01 - 18:16 ч./ -  София: бул. Георг Вашингтон  32, 43, 34, 30, 36, 26, бул. Княз Борис I  178, 178, 172, 161, 163, 169а, 170, 172, 153, 170, 168, 163, 159, 157, 166, 174, 166, 171, 155, 176, 153, ул.  Лозенград  7, 3, 5, ул. Св.св.Кирил и Методий  96, 94, 96б, 61, Паркинг и Магазин, 90, 92, бул. Сливница  166, ул. Стефан Стамболов  42в, 40, 46, 48, 42а, 42б, 44, 48, 42г, ул. Цар Симеон  100, 102, 104, 98, 98

На 18.05.2020 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  София:  ул. Шар Планина  69 ;49 ;59-63 А ;59-63 Б

На 18.05.2020 г. /13:01 - 16:30 ч./ -  София:   Зона Б-5  7 Г ;до бл.9 А ;5 А ;5 Б ;5 В ;3 ;6 А ;6 Б ;11 Б ;11 А ;25 ;25 ;15

На 18.05.2020 г. /14:01 - 18:16 ч./ -  София:  ул. Опълченска  4, ул. Пиротска /Трети Април/  62, 72, 60, 64, 68, 66, 63, ул. Средна Гора  70, № 70, 66, 76, 71, 77, 75, 74, ул. Странджа  52

На 19.05.2020 г. /13:01 - 16:30 ч./ -  София:   Сердика  16 А А ;16 А Д

На 20.05.2020 г. /14:01 - 18:16 ч./ -  София: ул.  Димитър Петков  15

Община Изгрев  

На 18.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:  ул. Антон П.Чехов  1, 6, 10

На 20.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   ул. Апостол Карамитев  7, 16, ул. Буенос Айрес /Елена Гичева/   22, ул. Чехов  1, 6, 10, 18, 20, 22, 88, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 14 A-Б, 65,  43, 48, 49, 52, 58а

Община Илинден  

На 20.05.2020 г. /14:01 - 18:16 ч./ -  София:   бул.Сливница, преди бул. К.Величков, бул. Константин Величков  12 до 202, до 3,   УПИ II-457, Кв.8, до 203, ул. Света Троица/Вълчо Иванов/  202, бул. Сливница,  бул. К.Величков,   УПИ I, Кв.8

На 19.05.2020 г. /14:01 - 18:16 ч./ -  София: ул. Димитър Петков  16, 12, ул. Зайчар  54-56, 45, 52, 58, 54-56 Ателие 3, 116, 72, 62, 54-56, Гараж 1, 78, 54-56, Гараж 2, 60, 50, 41, 82, 54-56 Ат 4,  бул. Константин Величков,  Кафе-Аперитив, 3, 1,  ул. Св.св.Кирил и Методий  169, ул. Света Троица /Вълчо Иванов/  106,    бул. Сливница  между ул. Царибродска и бул. Д.Петков,  ул. Царибродска /Никола Шопов/  4, 9, 59, 7, 10, 8

На 21.05.2020 г. /14:01 - 18:16 ч./ -  София:   ж.к.Света Троица /Вълчо Иванов/  313, 313-2, 1 313,  ул. Цар Симеон  310, 313

Община Искър  

На 18.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Дружба, блок 75, вх.1, 2,  Дружба  ТП до бл. 161, вх. Г,  Дружба  блок 198, вх. А, Б,  Дружба  бл. 64 вх. Г, Д,  Дружба 1  бл. 61, бл. 71, бл. 64, бл. 71, бл. 74, бл. 71,  Дружба 1  бл. 62 вх. А и бл. 63 вх. А,  Дружба 1  бл. 161 вх. А,  Б,  В

На 19.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 21.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Дружба, блок 75 вх.1, 2,  Дружба  блок 198 вх. А, Б,  Дружба  бл. 62 вх. А и бл. 63 вх. А,  Дружба  блок 64 вх. Г, Д,  Дружба 1  ТП до бл. 161 вх. Г

На 19.05.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./   На 21.05.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ -  София:   Дружба 1  бл. 161 вх. А,  Б,  В

На 22.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Дружба,  блок 75, вх.1, 2,  Дружба,  ТП до бл. 161 вх. Г,  Дружба  блок 198 вх. А, Б,  Дружба  бл. 62, вх. А и бл. 63 вх. А,  Дружба  блок 64, вх. Г, Д,  Дружба 1  бл.161, вх. А,  Б,  В

Община Красна Поляна  

На 18.05.2020 г. /14:01 - 18:16 ч./   На 19.05.2020 г. /14:01 - 18:16 ч./ -  София:   ул. Добротич  16,  ул. Златна Добруджа  12, 14, 3а, 3в, 12а, 7, 3б, ул. Колю Фичето  47, 17, 47, кв.Красна Поляна-бит.услуги, 49, 45, ул. Никола Мушанов  147, ул. Уста Генчо  15, 19, 25, 17, 44а, 11а, 21, 48, 36, 23, 29, 40, 27, 11, 4а

На 19.05.2020 г. /13:01 - 16:30 ч./ -  София:   Красна Поляна II Част  43 В ;44 А ;44 Б ;16 А ;14 Б ;29 В ;28 Б ;35 А ;35 В

На 20.05.2020 г. /13:01 - 16:30 ч./ -  София:   Красна Поляна II Част  35 Г

На 21.05.2020 г. /13:01 - 16:30 ч./ -  София:   Красна Поляна II Част  35 В ;45 А ;45 В

На 22.05.2020 г. /13:01 - 16:30 ч./ -  София:   Красна Поляна II Част  5 Б ;5 В ;5 Г ;6 А ;6 Б ;6 В ;6 Г ;7 Б ;8 Б

Община Красно Село  

На 18.05.2020 г. /13:00 - 16:16 ч./ -  София:  ул. Връх Тумба  5, ул. Емине  № 2, бл. 46 вх. А, Б,  Лагера  бл.47, бл. 52, бл. 55, бл. 56, ул. Урвич  12, 23,  Хиподрума  бл.12, бл. 13, бл. 14,  ул. Юнак  128

На 19.05.2020 г. /13:00 - 16:16 ч./ -  София:   Лагера  44, 49, 50, 51, 52, 58, 59,  Мокренски Проход  5,  Мъглен/Леон Таджер/  49,  Омайниче  4-12 Бл.109

На 20.05.2020 г. /13:00 - 16:16 ч./ -  София:   ул. Троянски Проход  12, 29,  Хиподрума  Бл.11, 12, 16, 17, 23а

На 20.05.2020 г. /14:01 - 16:00 ч./ -  София:  ул. Видлич  2,  ул. Нешково  2,  ул. Погановски Манастир     1,  Хиподрума    Бл. 139

На 21.05.2020 г. /13:00 - 16:16 ч./ -  София:   Хиподрума  Бл.2, 20, 21

На 22.05.2020 г. /13:00 - 16:16 ч./ -  София:   Хиподрума  Бл.3, 22, 30

Община Кремиковци  

На 18.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./   На 19.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./   На 20.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./   На 21.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./   На 22.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ -  Бухово: ул.  Трети март /9 Септември/  12, 22, 16, 20, 23, 11, 9, 25, 4, 10, 17, 13, 34, 28, 15, 18, 24, 6, 32, 21, 31, 26, 14, 8, 17,  ул. Шейново  2, 1, 6, 4, 3, 5, ул. Шипка  8

На 18.05.2020 г. /13:01 - 16:00 ч./ -  София: ул.  Майор Юрий Гагарин  3, ул. Мургаш  11,    в блок, В 1, В 5, В 4

На 18.05.2020 г. /13:01 - 16:00 ч./ -  Яна: ул.  Байкуш, ул. Безименна  4, ул. Ботевградско Шосе  17, 15, 13, 19, ул. Готен  16, 9, 7, 11, 12, 10, 6, 5, 14, 3, 1, 8, л. Димитър Стоичков  29, 16, 25, 12, 26, 17, 24, 13, 23, 22, 18, 20, 27, 11, 14, 31, 28, 15,  ЖП Блок-Гарата  20, ул. Иглика  3,  ул. Кокиче/Тодор Митров/  5, 7, 4, 3, ул. Левски/Ленин/  24, Здравен център и Кметство, 22, 12, 30 А, 20, 16, 4, 2, 14, 26, 10, 32 Училището, 6, 18, ул. Мургаш  8, 1, 17, 9, 5, 3, 15, 7, 6, 19, 13, ул. Никола Атанасов  27, ул. Първи май  3, 6, 10, 12, 7, 2, 1, 14, 5, 4, 8, ул. Синчец  3, 13, 11, 7, 10, 14, 12, 2, 6, 5, 8, 4, 17, 9, ул. Стефан Стамболов /Йорд.Никол  11, 8, 19, 5, 10, 9, 4, 12, 2, 6, 15, 21, 13, 7, ул. Христо Ботев/Георги Димитро  2, ул.  Ц.Стоилов  1, ул. Юрий Гагарин  18, 24, 8, 10, 35, 7, 28, 6, 31, 33, 9, 16, 26, 17, 30, 34, 32, 20, 5, 22, 36, 23, 27, 29, 11, 15, 4, 13, 19, 25, 21, ул. Янко Вельов  1, 7 - 9

На 18.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./   На 19.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./   На 20.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./   На 21.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./   На 22.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ -  София:  ул. Васил Левски /Ботунец 1/  15, 4, 11, 19, 10, 25, 13, 21, 18, 23, 9, 24, 17, ул. Витиня /Ботунец 1/  17, 18, 20 Гараж, 20, ул. Зорница /Ботунец 1/  4, 1, 1 на площада, 2, ул. Извор /Ботунец 1/  13, 2, 5, 11, 7, 28, 12, 1, 10, 3, 4, 9, 26, 6, 24, 16, 20, 22, 8,  ул. Искър /Ботунец 1/  8, 1, 12, 18, 16, 14, 4, 6, 10, ул. Крали Марко /Кремиковци/  10, 6, 8, 12, 9, 17, 5, 4, 14, 13, 25, 3, 7, 21, 23, 1, 15,  ул. Радивой /Кремиковци/  4, 3, търговски обект, 2, 1, 5, 4, Здравна служба,  ул.Св.Георги Победоносец /Кремиковци/  55, 21а, 46, 56, 59, 36, 15, 37а, 35, 58, 62, 70, 78, 53, 90, 47, 68, 82, 23, 50, 44, 37б, 29, 49, 80, 37, 80а, 74, 31, 40, 17, 66, 27, 72, 54, 21, 51, 42, 48, 76, 19, 39, 60, 52, 41, 38, 64, 84, 43,  ул. Радивоя  2, ул. Шейново /Кремиковци/  7, ул. Шопска /Ботунец 1/  7, 11, 13, 4, 3

На 19.05.2020 г. /13:01 - 16:00 ч./ -  София:  ул. 52-ра /Враждебна/  2-4,  ул. Ботевградско шосе/Мизия/,  Враждебна, УПИ IV-103, Кв.4а,   УПИ Х Кв. 6 М-Т Враждебна-Юг,   УПИ Х М-Ст Враждебна-Юг

На 21.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./   На 22.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ -  Горни Богров:   ул. Александър Стамболийски  3, 1, Площада, ул. Кирил и Методий  6, 3, 4, 1, 2а, 2, ул. Мусала /Васил Коларов/  1, 3, 4,  ул. Поп Груйо  1, 2, 9, 3, 11, 7, 4, 6, 11б, 7,  Дърводелска Раб, 5,  ул. Рендова/Толбухин/  6, 2, 1, 4, 3, ул. Стубела/Ленин/  5, 2, 5а, 3, 4, 1,  ул. Трайчо Костов  2, ул. Трети Март /9 Септември/  9, 23, 25, Павилион, 1, 6, 10, 21, 15, 12 Лекарски кабинет, 19, 5, 2, 11, 8, 17, 3, 7, 4, ул. Христо Ботев  46, 49, 51, №48, 50, 47, 43, 44, 39, 41, 42, 45, 40,  ул. Шипка  4 А, 1, 12, 3, 10, 4, 8, 2, 6а

Община Люлин  

На 21.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ -  София:  ул. Димитър Талев  12, Фурна,  Искра-21 АД, срещу бл. 913,  Луи Пастьор/Сим.Дим.-Шабан/  срещу 913 - Сладкарница Атлантик, пред бл. 911, 10, пред бл.913, Луи Пастьор/Сим.Дим.-Шабан/, 3, №10, 9, до бл.911, Пред 913 - Видеокасети,  Люлин 3  до бл.340, 340,  Люлин 9  до 913, До бл. 913б, бл.913, до 913, ул.Шабан

На 19.05.2020 г. /13:00 - 18:00 ч./ -  София:   Люлин 1  бл. 02,  вх. А,  Люлин 1   бл. 03 вх. В,  Г,  Д,  Е,  Ж

На 19.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ -  София:   Люлин 4  бл. 403 вх. А, Б, В,  Люлин 4  бл. 401, вх. А, Б, В, Г , бл. 402,  вх. Д

На 20.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ -  София:   Люлин 4  бл. 412 - А ; бл. 413 - Г,  Е ; бл. 414 - А, Б, В, Г ; бл. 416 – А,Б, В, Г, Д, Е; бл. 435 - Б, В

Община Младост  

На 20.05.2020 г. /14:46 - 16:30 ч./ -  София:  ул. 1-ва  1, ул. Асен Йорданов/Хо Ши Мин/  2а,  ул. Брюксел  1, ул. Искърско Шосе,  Местност-Къро - 1 Част

На 18.05.2020 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  София:   Младост 4  Блок 431 Вх. 1

На 19.05.2020 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  София:   Младост 4  Блок 431 Вх. 2

На 20.05.2020 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  София:   Младост 4  Блок 433 Вх. 1

На 21.05.2020 г. /13:00 - 16:00 ч./   На 22.05.2020 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  София:   Младост 4  Блок 430 Вх. 1

Община Надежда  

На 18.05.2020 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  София:   Надежда 1,  Надежда бл.129 вх. А, Д ; Надежда 1,  Надежда бл.144 вх. Б, В, Г, Д ; Надежда 1,  бул. Ломско Шосе 49; Надежда 1,  Надежда бл. 173  вх. А,  Б,   В,  Г,  Д,  Е,  Ж,  Надежда 1  Надежда Бл.155 ,  А,  Б,  В,  Г ,  Д,  Надежда 1  Надежда Бл. 156,  В, Г,  Надежда 1,  Надежда бл.146 , бл. 145 вх. Б,  В;  Надежда 1,  Надежда бл.120 вх. Б, В, Г, Д

На 18.05.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  София:   Надежда 1,  Надежда бл. 153 вх. Б ;  Надежда 1,  Надежда бл. 172 вх. А,  Б,  В ,  Г,  Д ,  Е,  Ж ,  З ,  И

На 19.05.2020 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  София:   Надежда 1,  Надежда бл. 156, вх. В, Г ,  Надежда 1  Надежда бл.120, вх. Б, В, Г, Д,  Надежда 1,  Надежда бл.129, вх. А, Д; Надежда 1, Надежда бл.144, вх. Б, В, Г, Д; Надежда 1,  Надежда бл.146, 145 вх. Б,  В,  Надежда 1  бул. Ломско Шосе 49,  Надежда 1,  Надежда бл. 173, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж; Надежда 1,  Надежда бл. 172 вх. А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е,  Ж,  З,  И,  Надежда 1  Надежда бл. 153 вх. Б; Надежда 1, Надежда бл.155, вх. А,  Б,  В,  Г ,  Д

На 20.05.2020 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  София:   Надежда 1,  Надежда бл. 134, 135,  Надежда 1  Надежда бл.122 вх. А, Б, В, Г, Д, Е,  Ж, Надежда 1  Надежда бл.123; Надежда 1  Надежда Бл.126 вх. Б

Община Нови Искър  

На 20.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ -  Чепинци,  Общ. Столична:  ул. Ангел Илчов-Гело,  Поща,  ул. Възрожденска/Дойчин Манолов  1, ул. Георги Никифоров  27, 14, 17, 19, 25, 12, 16, 21, 23, 10, ул. Детелина  4, 3, 9, 11, 2, 13, 5, 1, 7, 6, ул. Зора  12, 7, 15, 2, 9, 7а, 3, 5, 4, 6, 13, 8, 10, 11,  ул. Инж. Симеон Овчаров  2, ул. Искър  8, 1, 4, 2, 6, ул. Лесновска  5, 13, 11, 6, 4, 9, 1, 8, 7, 3,  ул. Липа  1, ул. Минерален Извор  1, 3, 17, ул. Мургаш  9, 15, 16, 6, 1, 18, 21, 5, 14, 8а, 23, 3, 2, 4, 20, 25, 17, 10, 24, 19, 22, 12, 8, 13, 7, ул. Напредък  2, 7, 3, 4, 5, ул. Орфей/Трайко Чонев/  20, 3, 15, 2, 21а, 24, 12, 13, 5, 25, 10, 21, 4, 23, 14, 6, 1, 19, 16, 8, 11, 17, 10а, 9, 20а,  ПИ 80409, 5866, 13,  ул. Пролет  7, 3, 5, 2, 1, ул. Радост  1, 10, 6, 8, 4, 2, ул. Разлив  12, 4, 2, 5, 6, 16, 14, 9, 10, 7, 3, 8, 1, ул. Реката /Иван Пугачов/  9, 12, 19, 7, 5, 13, 1, 14, 2, 8, 17, 3, 6, 11, 9а, 21, 15, 4, 10, ул. Стара Планина /Милчо Иванов/  2, Център, Хранителни стоки, Промишлени стоки, 23, Центъра, 19, 1,  ул. Тополите/Богдан Тренин/  24, ул. Хан Аспарух /19-ти Април/  3, 5, 14, 1, 12, 6, 7, 10, 4,  ул. Хоризонт  7, ул. Чепинско Шосе  2, ул. Читалищна/Тодор Пецов/  6, 2, 4, 8, 10

На 22.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ -  Кубратово:   013030,  40436.5399.32,  40436.6713.22,  ул. Александър Стамболийски  6, 2, 4, 5, 7, 1, ул. Васил Левски /Васил Коларов/  1а, 17а, 1, 5, 15а, 7, 2, 3,  Герена,  Спортен Комплекс Парадай,  ул. Железопътна /1-ва/  13,  УПИ 1-98 Кв.11, 17, 3, 7, 15, през линията Кв.10,  ул. Здравец /2-ра/  4, 1, 5, 7, 2,  Инд. № 40463, 5399, 15,  ул. Искър /6-та/  Местността Ридо след прелеза, 8, 1,  ул. Кирил Христов  2, 20, 18, 4а, 14, 16, 10, 32, 10б, 28, 15, 1, 16а, 24, 3, 2, 7, 4б, 6, 2а, 11, 9, №13, 26, 17а, 30, 4, 22, 5, 13, 17, 19, 12, ул.  Кубратово ПИ 005269,  Куманица /Площада/  3, 1, 2,  Кумаришки Път,  Местн. през линията  8, Къща, зад линията в дясно, ул. Никола Петков /Райко Даскало  5, 2, 7, 4, 3, 5а, 3 ,земл.имот № 013059,  ул. Петко Д.Петков  3, 1, 4, 9в, 10а, 6, 9, 8, 9б, 14, 11, 12, 10, 9г, 7,  ПИ 40436.5396.723,  ПИ 5066  ,  ПИ 40436, 5395, 65, ул. София  13, 1 срещу Кметството, Стадиона, 7, 17, 11, 15, 3 ПИ 13003, 17а, 1, 3, 9, Стадион, ул. Стара Планина /5-Та/  7, 1, 9, 4, 5, 13, 3, 2, ул. Стефан Стамболов /Божил Мише  7, 5, 9, 25, 2, 14, 11, 4, 6, 8, 11а, 1, 15, 12, 3, 23,  Стопанси двор- имот 035902 Кв. 34,  Стопански двор  2,  ул. Тракийска Могила /4-та/  18, 16, 36, 4, 8, 3б, 3, 2, 2,   УПИ - 2 99 Кв. 11,  ул. Христо Ботев/Георги Димитров  14, 18, 12, 22, 16, 28, 26, 7, 20, 24, 30, 5,  ул. Черковна/Андрей Жданов/  1

На 22.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ -  София:   Кубратово, Прелеза - дясно 2/прелеза, Кубратово Прелеза-ляво 12/Прел, Кубратово Прелеза-Ляво 1/Прелеза, Кубратово Прелеза-Ляво 2/Прелеза, Кубратово Прелеза-Ляво 2/Прелез, Кубратово Прелеза-Ляво 5/Прелез, Кубратово Прелеза-Ляво 3/Прелез, Кубратово Прелеза-Дясно/Прелез, Кубратово Прелеза-Ляво 4/Прелез

Община Оборище  

На 18.05.2020 г. /13:01 - 18:16 ч./ -  София:  ул. Св.св.Кирил и Методий  22 Оф.1, 22, Оф. 3, 3, 22 Ателие 1, 22, 16, 22 Офис 1-2/Магазин, 11, 22 Офис 2, 14, 15, 22, Ателие 2, 50, 52, 35, 37,  ул. Будапеща № 41, 43, 45, 47, 49, 51

Община Овча Купел  

На 18.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./   На 19.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./   На 20.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./   На 21.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./   На 22.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ -  София:  ул. 759-та /Овча Купел/  22а, ул. 760-та /Овча Купел/  4, 6,  ул. Дон  50, 30, ул. Люлинска Котловина  9, ул. Николай Хрелков  69, 65, 71, 43, 75, 73б, 45, 57, 67, 65б, 73а, 65а, 61, 41, 77, 73, 63а, 39, 53, 49, 37, 47, 70, 55, 63, 59, ул. Околовръстен път  949 в

На 18.05.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./ -  София:  ул. Гълъбова  28, 53, 25, ул. Лиза Кало  7, 7а,  ул. Първенец  19, 14, 15, 16

На 19.05.2020 г. /14:00 - 16:30 ч./   На 20.05.2020 г. /14:00 - 16:30 ч./   На 21.05.2020 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  Мало Бучино: ул. Малобучински път /Ман.Дол/  73,  ул. Милин Камък /в. з.Симоница/,  Разсадника /в. з.Ман.Дол/  4, ул. Рила  21

На 19.05.2020 г. /14:00 - 16:30 ч./   На 20.05.2020 г. /14:00 - 16:30 ч./   На 21.05.2020 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  София: ул. 1-ва  М.Шевовица,  ул.Малина, ул. Бор  Кв.1, 4, Мало Бучино, 31, 19,  ул. Йордан Бакалов-Стубел/419/  16 М Шевовица П- Л050016, ул. Липа  в. з. Манилов Дол, 37, мест. Манилов Дол, 17 М. Манилов Дол,  Малинов Дол,  УПИ ІІІ-19,  Кв. 1,  М.Малинов Дол,  Малина / Симеоново  5,  Малобученски Път, УПИ XV-133 кв.7  47,  ул. Малобучински път  19, 94, 12, 9, 81 М.Манилов Дол, 24, 13, 21, до Язовира, 14, 53,  ул. Медвен/Маргарита Георгиева/  Имот №050010,  Местност Манилов Дол  Вила, 252, 34а, Манилов Дол, Т.595036, 10, 39, 21, 92, 100, 43а, 32, 34, М.Шевовица Им.05007, 37, 64, 111, 9, 30, 154, Голяма Могила, до Колите, Строеж, 35,  Местност Суходол  път за Банкя, до Язовира, до Болницата, 26,  Местност Суходолско Землище  Вила, ул. Манилов Дол, 21, 71,  Овча Купел  М. Шевовица, М.Шевовица П-Л 50012, М.Шевовица,  Разсадника  ,  Суходол  Кв.Манилов Дол 16-18,  Суходолски Път  Вила,   УПИ Viii-13, Кв.7  Малобучински Път № 63,   УПИ-III-232,   УПИ-X-153 Кв. 3,  Филиповци  М. Манилов Дол- Шевовица, М. Манилов Дол

На 19.05.2020 г. /14:00 - 18:30 ч./   На 20.05.2020 г. /14:00 - 18:30 ч./ -  София: ул. Житница  33,  ул. Земляне  27а, 29, ул. Земляне/Тинтява/  12, ул. Росна  4, 6, 3, 5, ул. Тинтява /Ф.Е.Дзерджински/  23, 29, 18, 11, 33, 15

На 20.05.2020 г. /14:01 - 16:30 ч./   На 21.05.2020 г. /14:01 - 16:30 ч./   На 22.05.2020 г. /14:01 - 16:30 ч./ -  София:   в. з. Люлин   Р - Овча Купел, ул. 111-та /Младост/  99,  VII-263,  XVI-190,  XVII-191. M. 68134.4324.191  М.Люлин,  в. з. Люлин  Кв.8,  УПИ ХVІ-108 Кв.14, Кв.10 П-Л 71, Кв.7 П-Л 3-15, Кв.20, Кв.14, Кв.4 П-Л 207, Кв.18,  УПИ ХІ-246 Кв.2, ул.Калина, Кв.17, М.Бонсови Поляни, Кв.9 П-Л 12-17, Кв.12 П-Л 14, Кв.14 П-Л 24, Кв.9, Кв.14 П-Л 2, Вила, Кв. 13, Кв.11 ул.Калина, ПИ 68134.1897.510, Кв.3, Кв.6 П-Л 35, Кв.10,  в. з.Люлин   УПИ-ХХІІІ-219 Кв.4,  В. З.Люлин ,   УПИ V -1075,  Кв. 10,  в. з.Люлин  УПИ III-171 Кв.11,  ул. Георги Бенковски  6,  Люлин  Кв. 1,  Люлинска Скала  3,  Местн. в. з. Люлин,  Местн.в. з. Люлин,   УПИ III-340, Кв.9,  Местност Бонсови Поляни  Кв.19 в. з. Люлин, кв.21 в. з. Люлин, ул. Червена Роза 10, кв.21-7, Кв.6, Кв.4 П-Л VІІ, в. з.Люлин, Кв.10, Кърлежа, Герена 7, Кв.19, Кв.10 П-Л 3-27, Пирамидата, Бунгало, Временна Постройка, Кв.14, Кв.21,  УПИ IV-234 Кв.3, Кв.4, Вила, Т.Ливад, Кв.9 в. з. Люлин, Кв.18 Борис 1-61, в. з. Люлив,  УПИ II-176 Кв.11, Кв.18, Урал 19 – Г,Б, ул.63, Кв.7 П-Л 146, Кв.15,  УПИ 8-229, Кв.17,  УПИ XIX-226 Кв.4, Луд Гидия, Кв.7, Кв. 4 Вила, 2 в. з. Люлин, Турско Ливаде, Кв.6 П-Л 11, Барака, в. з. Люлин,  УПИ V-233, Кв.9, Кв.13, Кв.Кърлежа,  УПИ IX-58 Кв.18, Кв.12 в. з. Люлин, Кв.60 в. з. Люлин, Кв.21 в. з. Люлин, П-Л 1-339, Кв.6 в. з. Люлин,  УПИ XI Кв.6 П-Л №181, Кв.40, 57 Бенковски, Кв.2,  УПИ VII-196 Кв.17, Кв.3 П-Л VІ, Кюпо, Бл.Кърлежа, Кв.3, П-Л  7, Кв.1, Кв.8,  Овча Купел  в. з.Люлин  УПИ ХІ -249,  ПИ 1898.28, М.в. з.Леските,  Пъстроцветна  14,   УПИ  13-251, 252, Кв.1  ,   УПИ ІІІ-170, Кв.15 М.в. з.Люлин

На 22.05.2020 г. /13:46 - 16:30 ч./ -  Владая:  ул. 22-ра  1, ул. Асанова Чешма,  Вила, ул.  Здравец  52, ул. Приплат  Вила, 11, 12, 1

На 22.05.2020 г. /13:46 - 16:30 ч./ -  София:   в. з. Люлин,  Манастир „Св.Крал“, Хижа Бонсови Поляни

Община Панчарево  

На 19.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./   На 22.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./ -  Бистрица,  Общ. Столична:   04234.6950.3084, в.з. Градище

На 19.05.2020 г. /14:30 - 17:30 ч./ -  Панчарево:   вилна зона Градище  15 Къща, Къща, Вила,  Вилна зона Ловджийска Чешма  Вила, 5, 17 Вила, 28,  УПИ XXXV-745, Кв.2, 45,  Детски Град,  ул. Ловджийска Чешма  58а, 23, 54, 1,  Местност Граовище  ПИ 55419.6709.211,  ул. Ралица/В. З.Градище/  24, ул.  Ружа/В. З.Градище/

На 19.05.2020 г. /14:30 - 17:30 ч./ -  София:   Панчарево, Стоп. двор, Панч. Бистр.път

На 19.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./ -  Панчарево:   Беликата  Вила, 10, 1,  в.з. Градище Идент.042346950625,  в.з. Косанин дол П-Л ІV-197, Кв. 2,  вилна зона Беликата   УПИ ХІІІ-672,  Кв.6,  УПИ VІІІ- 268 Кв. 9,  УПИ 7-288 Кв. 17, Кв. 1  УПИ 3-3, Кв. 10  УПИ 9-270,  УПИ 19-16 Кв. 1,  УПИ XX-245 Кв.16, Вила, 1,  УПИ VІ-228 Кв.16, 2,  УПИ ХІ- 255, Кв.18, Кв. 18  УПИ 12-256, Къща,  УПИ VІІІ - 271,  УПИ III-3 Кв.1, Вила №7,  УПИ ХVІ - 239 Кв.16, при Казана,  УПИ 5-201 Кв. 15,  УПИ ІІ - 78 Кв. 9, Кв.5   УПИ 3-64,  УПИ XVI-282 Кв.10,  УПИ ХХІІ-590 Кв.16, П-Л 4980 Кв. 9,  УПИ ХІV-85 Кв.9, Кв. 16  УПИ 15-238, Кв. 1 Парцел 22, Кв. 6  УПИ VІ -70  УПИ-ХІХ-95  УПИ,  УПИ 8 Кв. 3, ПИ 55419.6708.281.1, ул. Невен 19, Кв.1  УПИ ХІІ-11, Кв.16  УПИ XI- 235,  УПИ 25-240, Кв. 16, Кв. 6  УПИ 21-97, Кв. 10,  Парцел І ,  Имот 278, Парцел XV-14 Кв. 1,  Вилна зона Градище  ПИ 04234.6950.550, ул.1- ва 10, ПИ 1965, 22, ул.6  УПИ ХИТ 4097, 11, 24, Къща, Вила,  вилна зона Ловджийска Чешма  Вила,  ул. Деница/в.з.Градище/  26, 14, 9, 22,  Детски Град  Вила,  ул. Зорница/в. з. Градище/  26, 30,  Косанин Дол,  Местност Косанин Дол   УПИ 19-308 Кв. 29,  ул. Младежка/в. з. Градище/,  ул. Невен/в. з. Беликата/  22, 69, ул. Роза/в. з.Беликата/  5,  ул. Ружа/В. З.Градище/  3, ул. Синигер/в. з.Беликата/  12,  ул. Сълзица /в. з.Градище/  18,  ул. Тинтява /в. з.Градище/  13,  ХІХ-299, ул. Явор /6-та/Къща,  ул. Ягода /в.з.Беликата/  43

На 19.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./ -  София:   в. з. Косанин Дол  УПИ XX-305,  Местност Косанин Дол  Вила,  ул. Ралица  10

На 20.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./ -  Панчарево:   ул. 22-ра  1,  вилна зона Градище,  Къща, Вила, 2 Вила, Вила,  УПИ IX-1014 Кв. 3, ПИ 2970, Къща, Вила, ул. Деница/в.з.Градище/  6,  ул. Младежка /в.з.Градище/  2, 10, 31, 9, 5, Вила, ул. Незабравка /в. з.Градище/  15, 23 Вила,  Ралица /в.з.Градище/  6,  ул. Тинтява /в.з.Градище/  9, ул. Топола/в.з.Беликата/

На 20.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./ -  София: Местност Косанин Дол  Вила, Вила

На 22.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./ -  Панчарево:   Беликата  Вила, 10, 1,  в.з. Градище, Идент. 042346950625,  в.з. Косанин Дол П-Л Іv-197, Кв.2,  вилна зона Беликата   УПИ ХІІІ-672,  Кв.6,  УПИ VІІІ- 268 Кв. 9,  УПИ 7-288 Кв. 17, Кв 1  УПИ 3-3, Кв. 10  УПИ 9-270,  УПИ 19-16 Кв. 1,  УПИ XX-245 Кв.16, Вила, 1,  УПИ VІ-228 Кв.16, 2,  УПИ ХІ- 255, Кв.18, Кв. 18  УПИ 12-256, Къща,  УПИ VІІІ - 271,  УПИ III-3 Кв.1, Вила №7,  УПИ ХVІ - 239 Кв.16, при Казана,  УПИ 5-201 Кв. 15,  УПИ ІІ - 78 Кв. 9, Кв. 5  УПИ 3-64,  УПИ XVI-282 Кв.10,  УПИ ХХІІ-590 Кв.16, П-Л 4980 Кв. 9,  УПИ ХІV-85 Кв.9, Кв. 16  УПИ 15-238, Кв. 1 Парцел 22, Кв. 6  УПИ VІ -70  УПИ-ХІХ-95  УПИ,  УПИ 8 Кв. 3, ПИ 55419.6708.281.1, ул. Невен 19, Кв.1  УПИ ХІІ-11, Кв.16,  УПИ XI- 235,  УПИ 25-240 Кв. 16, Кв. 6  УПИ 21-97, Кв. 10,  Парцел І ,  Имот 278, Парцел XV-14 Кв. 1,  вилна зона Градище  15 Къща, Къща, Вила,  вилна зона Градище  ПИ 04234.6950.550, ул.1- ва 10, ПИ 1965, 22, ул.6  УПИ Хит 4097, 11, 24, Къща, Вила,  вилна зона Ловджийска Чешма,  Вила, 5, 17 Вила, 28,  УПИ XXXV-745, Кв.2, 45,  Вилна зона Ловджийска Чешма,  Вила,  Деница/в. з.Градище/  26, 14, 9, 22,  Детски Град,  Детски Град  Вила, ул. Зорница/в. з. Градище/  26, 30, ул. Косанин Дол,  ул. Ловджийска Чешма  58а, 23, 54, 1,  Местност Граовище  ПИ 55419.6709.211,  Местност Косанин Дол   УПИ 19-308 Кв29,  Младежка /в. з.Градище/,  Невен/в.з.Беликата/  22, 69, ул. Ралица/в. з.Градище/  24, ул. Роза/в.з.Беликата/  5, ул. Ружа/в.з.Градище/, ул. Ружа/в.з.Градище/  3,  ул. Синигер/в.з.Беликата/  12, ул. Сълзица/в.з.Градище/  18, ул. Тинтява/в.з.Градище/  13, ХІХ-299,  ул. Явор /6-та/  Къща,  ул. Ягода /в. з.Беликата/  43

На 22.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./ -  София:   в. з. Косанин Дол  УПИ XX-305,  Местност Косанин Дол  Вила,  Ралица  10,    Панч. стоп.двор, Панч. Бистр.път

Община Сердика  

На 18.05.2020 г. /13:00 - 18:00 ч./ -  София:   Фондови Жилища  бл.6а-Вх-А

На 19.05.2020 г. /13:00 - 18:00 ч./ -  София:   Фондови Жилища  бл. 6а Вх-Б

На 22.05.2020 г. /13:00 - 18:00 ч./ -  София:   Фондови Жилища  бл. 6а Вх-В, Г

Община Слатина  

На 18.05.2020 г. /14:01 - 16:00 ч./ -  София:   ул. Калина Малина /Павел Лилов/  12-15, 24-20, 22, 8, 12, 1, 24, 10, ул. Светлоструй/Васил Мулетаров  20, 15, 18, 15, 17, 11, 13, 9, ул. Хемус  16а, 16

Община Средец  

На 18.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ -  София: ул. Ангел Кънчев  23

Община Триадица  

На 22.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ -  София:  ул. Асен Йорданов /486-та/  61, 60, 61   Вх.А,  Сашо Николов-Сладура/483-та 6а

На 22.05.2020 г. /14:01 - 17:00 ч./ -  София:  ул. Нишава/Георги Аврамов/  103,  105,  97 (Къща,  Сервиз,  Авточасти,  Мивка и Кафе); Стрелбище, бл. 49; бл. 51; бл. 47; бл. 93, Вх. А,  Вх. Б и Магазини в блока,  ул. Твърдишки проход  18,  ул.Нишава, ул.Дедеагач

/Следва/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща