Последен ръст на българската икономика с 2.4% през първото тримесечие на 2020 година, при спад от 2.6% за ЕС-27

На месечна база, спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г., българският БВП е нараснал с 0.3 на сто, а на ЕС-27 се е понижил 3.3%, сочат данните на НСИ и „Евростат“

Икономика / България
3E news
548
article picture alt description

През първото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 2.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г., според сезонно изгладените данни, съобщи Националния статистически институт (НСИ). В същото време „Евростат“ отчете, че БВП на целия Европейския съюз (ЕС-27) е спаднал с 3.3%, а в еврозоната понижението е с 3.8 на сто спрямо предходното четвърто тримесечие на 2019 година.

На годишна база, спрямо първото тримесечие на 2019 година, БВП на ЕС-27 е спаднал с 2.6 на сто, а на еврозоната се е понижил с 3.2%.

Това най-вероятно са последните положителни статистически данни за българката икономика, засегната от коронавирусната пандемия, заради което в нашата страна беше въведено извънредно положение от 13 март до 13 май с много социални и икономически ограничения, както и от 14 май до 14 юни - извънредна епидемилогична обстановка, заради която също се налага ограничения, макар че много от карантинните мерки постепенно се премахват.

БВП на България в стойностен обем по текущи цени

Според експресните оценки на НСИ, за първото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 25 146.2 млн. лева, а реализираната добавена стойност е 21 481.0 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (84.9%), което в стойностно изражение възлиза на 21 346.5 млн. лева. През първото тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 3 649.8 млн. лв. и заема 14.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Спадът на БВП в ЕС

Според „Евростат“, обявените данни представляват най-резките тримесечни спадове, откакто тези показатели се отчитат от 1995 г. През март 2020 г., последния месец на обхванатия период, мерките за ограничаване на COVID-19 започнаха широко да се въвеждат от държавите-членки. През четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП е нараснал с 0.1% в еврозоната и с 0.2% в ЕС-27, припомня “Евростат”.

Тримесечните изменения в България

През първото тримесечие на 2020 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП на България по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.3%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.1%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2020 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. има увеличението на износа на стоки и услуги с 0.1%.

Годишни изменения в България

През първото тримесечие на 2020 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.4% спрямо същото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност се увеличава с 2.3%, сочат експресните оценки на НСИ.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.1%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад от 5.3% през първото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 1.1%, докато вносът на стоки и услуги намалява с 0.6%.

Годишни изменения в ЕС

В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно коригираният БВП намалява с 3.2% в еврозоната и с 2.6% в ЕС през първото тримесечие на 2020 г., след ръст съответно от 1.0% и 1.3% през предходното тримесечие. Това също са най-резките спадове, сравними с третото тримесечие на 2009 г. (-4.5% за еврозоната и -4.4% за ЕС).

За сравнение, през първото тримесечие на 2020 г. БВП в САЩ намалява с 1.2% спрямо предходното тримесечие (след +0.5% през четвъртото тримесечие на 2019 г.). В сравнение със същото тримесечие на предходната година БВП на САЩ нараства с 0.3% (след +2.3% през предходното тримесечие).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща