Регионалният БВП на глава от населението варира от 31 % до 626 % от средния за ЕС през 2017 г.

Пет от регионите с най-нисък жизнен стандат са в България. Не е успокояващо, че четири са в Гърция, следвана от Унгария, Полша с три и дори Франция с два региона

Икономика / Свят
Маринела Арабаджиева
972
article picture alt description

През 2017-а година регионалният Брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, варира от едва 31% от средния за Европейския съюз в Северозападния район на България до 626 % в региона Вътрешен Лондон-запад в Обединеното кралство, показват най-нови данни на Европейската статистика.

Цели пет от седемте европейски региона с най-нисък жизнен стандарт се намират в България, отчита Евростат. Ако може да е утешително четири такива региона има в Гърция, както и в Унгария, три в Полша и два във Франция.

Водещи от всичките 281 европейски региона според икономическата дейност, отразена в покупателната способност на населението през 2017-а година, са Вътрешен Лондон-запад в Обединеното кралство (626% от средноевропейския БВП), Люксембург (253%), Южна Ирландия (220%), региона Хамбург в Германия (202%), региона на Брюксел в Белгия (196%), Източна и Централна Ирландия (189%) и региона на Прага в Чешката република (187%).

В 21 европейски региона БВП на глава от населението през 2017-а година е бил с 50 или повече процентни пункта над средното ниво за ЕС: пет региона в Германия, два в Република Ирландия, в Нидерландия и във Великобритания и по един в Белгия, Чешката република, Дания, Франция, Словакия, Полша, Швеция и в Люксембург, като населението на тези 21 региона е 52,3 милиона.

На другия полюс са 20 европейски региона, в които БВП на глава от населението е бил през 2017-а година под 50% от средноевропейския, като в тази негативна класация цели пет региона са от България (при това сред седемте области с най-нисък жизнен стандарт), по четири от Гърция и от Унгария, три от Полша и по два от Франция от Румъния. Населението на тези 20 най-бедни европейски региони е 22,9 милиона.

Северозападния район на  България е регионът през 2017-а година с най-нисък жизнен стандарт, равняващ се на едва 31% от средноевропейския, следван от друг български регион - Южен-централен (с 34%) и френския Майот (също с 34%). Следват българския Североизточен регион (с БВП на глава от население, равняващ се на 39% от средния за ЕС), румънския Североизточен регион (също с 39%), българския Югозападен регион (с БВП на глава от население, равняващ се на 39% от средноевропейския) и българския Югоизточен регион (с 43%).

Евростат отбелязва, че в някои региони стойностите на БВП на човек от населението биха могли значително да се влияят от потоците ежедневно мигрираща работна сила. Нетните миграционни потоци от ежедневно приходяща работна сила в тези региони увеличава продукцията до равнище, което не може да бъде достигнато от местното активно население в дадения регион.

В Северозападния район на България БВП на глава от населението за 2017-а е бил едва 4600 евро и в размер общо на 3,486 млрд. евро, или 6,7% от националния БВП. В същото време в Югозападния регион на България БВП на глава от населението е бил 11 700 евро и в общ размер от 24,742 млрд. евро, или цели 47,9% от националния БВП.

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9618249/1-26022019-AP-EN.pdf/f765d183-c3d2-4e2f-9256-cc6665909c80

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща