Планирани присъединявания към електроразпределителната мрежа на територията на Западна България за периода 27.04-30.04.2020 г.

Енергетика / България
3E news
547
article picture alt description

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД не извършва планирани ремонти  по електроразпределителната мрежа oт 15.03.2020 г. Компанията осъществява единствено аварийни и превантивни ремонти по спешност и в условия на извънредно положение, за да поддържа надеждна и качествена услуга. В дружеството, обаче, продължават да постъпват искания за включване към електроразпределителната мрежа на обекти на граждани и фирми, които са провели последователно и законосъобразно всички процедури и са сключили съответните договори за присъединяване. Неизпълнението на подобни ангажименти от страна на дружеството може да доведе до икономически вреди, загуби на работни места, битови неудобства и др. Тъй като включването на обектите към мрежата изисква временни прекъсвания на електрозахранването, компанията реорганизира своята дейност и мобилизира служители за работа през нощта, за да не смущава ежедневието на потребителите. Прекъсванията за присъединяване на нови обекти през периода 27-30 април  2020 г., включително, ще се извършват в малките часове на денонощието – между 01:00 ч. и 05:00 ч., когато ще засегнат възможно най-малък брой активни потребители на електроенергия. Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост, съобщиха от дружеството.

София-Град

Община Триадица  

На 28.04.2020 г.  /03:30 - 04:30 ч. / -  София: ул.  Луи Айер   160, от № 155 до Околовръстен път, от № 107 до 155, 130, 136, от № 80 до 114

На 29.04.2020 г.  /03:01 - 04:00 ч. /   На 30.04.2020 г.  /03:01 - 04:30 ч. / -  София:  бул. Черни връх    81,  83,  85,  87,  89,  91,  93,  95,  97,  99,  101,  103,  105,  107,  158,  160,  162,  164,  166,  168,  170,  172,  174,  176,  178 и 180,  бул. Черни връх    154

София-Област

Община Горна Малина  

На 27.04.2020 г.  /02:16 - 05:00 ч. / -  Осоица:   33-та  2,  П-Л VI - 49,  Кв. 30,  Парцел VI-54,  Кв. 28

На 27.04.2020 г.  /02:01 - 05:00 ч. / -  Стъргел:   Парцел ІI-269,  Кв. 39,  УПИ III-637 Кв. 26,  УПИ V-467,  Кв. 30,  УПИ VI-275,  Кв. 39,    Къща

Община Елин Пелин  

На 27.04.2020 г.  /02:01 - 05:00 ч. / - Нови хан:   XVI-92 кв.  92, ул. Александър Стамболийски  48, 29, 27, 44, 50, 46, 25, ул. Еледжик  13, 14, 12, 16, 11, ул. Калоян  11, 5, 2, 1 А, 1, 7, 3, 13, 1 Б, 9, 2 А, 4а, 4, ул.  Кирил и Методий  1, 10, 16, 28, 26, 12, 24, 4, 22, 9, 20, 30, 21, 15, 2, 8, 19, 11, 17, 13, 7, 25, 14, 6, 18, ул.  Марица  37, 16, 20, 49, 12-А, 47, 22, 39, 45, 14, 33в, 35, 41, 43, ул.  Отец Паисий  14, 4, 3, 1, 5, 8, 2, 10, 12, 7, ул.  Пловдивско шосе  60, 41, 44, ул. Рибарица  7, 9,  ул. Самуил  5, 4, 1, 2а, 2, 6, 3, 10, 7, 9, 8, ул. Симеон  1, 3, 2, ул. Шейново  4, 6, 2, 10, 3, 8

Област Плевен

Община Долни Дъбник  

На 28.04.2020 г.  /02:16 - 03:30 Ч. /   На 29.04.2020 г.  /02:16 - 03:30 Ч. / -  Долни Дъбник:   ул. Хр. Янчев  66,  290011,  III Стопански двор ПИ 291019,  XIX-1149 1148,  ІII Стопански двор, ул. Ал. Стамболийски  5, 7, 1, 11, 3, 9, 4, 2, 6, 7а, 8, 10, ул. Ангел Кънчев  3, 1, 12, 4, 8, 5, 10, 6, 2, ул. Ас. Златаров  43, 46, 33, 52, 41, 48, 44, 51, 42, 39, 45, 49, 62, 37, 53, 58, 64, 35, 54, 36, 60, 40, 38, 3, 5, 16, 8, 15, 9, 7, 17, 4, 3а, 12, 6а, 2, 14, 1, 11, 13, 6, 2а, 10, 28, 26, 34, 29, 27, 24, 19, 22, 25, 30, 32, 20, 31, 23, 4, 18, 21, ул.  Балкан  4, 2а, 1, 2, 3, ул. Бачо Киро  1, 9, 4, 10, 2, 6, 8, 5, 3, 7, ул. Беласица  1, 8, 6, 15, 2, 4, 3, 7, 11, 13, 10, ул. Бр. Миладинови  10а, 3, 6, 14, 13, 9, 2, 12, 7а, 18, 11, 1, 16, 7, 5, ул. Брацигово  2, 6, 1, 5, 4, 3, ул. Бузлуджа  14, 4, 10, 9, 5, 11, 3, 18, 7а, 16б, 1, 7, 16, 16а, 6, 14а, 15, 12, 2, 1а, 2а, 8, ул. България  9, 1, 5, 7, 3, 6, 4, 11, 12, 10, 14, 8, 22, 23, 49, 44, 16, 47, 21, 15, 25, 51, 29, 53, 15а, 52, 20, 26, 28, 45, 48, 19, 42, 17, 27, 18, 46, 24, 31, 55, ул. В. Левски  12, 14, 4, 10, 2, 8, 6а, 6, 16, 18, 20, 24 2, №1, 22 2, 22 1, 1, 2, 22 Бл. 2, 22,  ул. Вапцаров  6, 8, 4, 3, 1, 2, ул. Вардар  7, 3, 2, 4, ул. Вежен  4, 1, 2, ул.  Велчова завера  5, 10, 7, 1, 14, 22а, 2, 3, 6, 16, 8, 4, 13, 11, 2а, 9, 20, 15, 12, ул. Вит  15, 19, 21б, 21, 7, 3, 9, 3а, ул. Възраждане  12, 1, 10, 5, 6а, 3, 8, ул. Г. Бенковски  14, 12, 6, 2, 16а, 4, 3, 5, 16, 8, 1, 7, 10, 4а, ул. Г. С. Раковски  33, 26, 27, 39, 29, 30, 36, 25, 40, 37, 34, 24, 31, 22, 32, 28а, 28, 35, 4, 6, 11, 17, 15, 14, 18, 2, 20, 7, 3, 5, 13, 8, 21, 23, 1, 12, 2а, 16а, 10, ул.  Г. М. Димитров  9, 5, 11, 7, ул.  Ген Ганецки  20, 5, 38, 26а, 11, 9, 21, 19, 36, 44, 17, 32, 28, 3, 26, 7, 15, 22, 48а, 34, 40, 13, 42, 11а, 24, 27, 50, 33а, 46, 41, 37, 31, 39, 29а, 29, 45, 25, 35, 48, 43, 52, 23, 8, 18, 16, 10, 21а, 14, ул. Ген Скобелев  15 ІI-ри Стоп Двор, 7, 16, 14, 2, 10, 4, 9, 1, 8, 12, 5, 6, ул. Ген. В. Стойчев  4, 2, 2а, 6а, 6, ул. Генерал Тотлебен  9, 8, 10, 12, 7, 4, 5, 13, 6, 2, 11, 1, 14а, 3, ул. Гоце Делчев  19, 11, 9, 5, 3, 23, 1, 15, 21, 17, 7, 13, 1д, ул. Гурко  1, 3, ул. Д. Дебелянов  53, 1, 8, 5, 3, 2, 4, 6, ул.  Даме Груев  3, 1, ул. Добри Чинтулов  4, 10, 8, 6, 1, 3, 5, ул. Добрич  3, 2, 5, 9, 4, 2а, 11, 6, 7, 1, 17, 13, 19, 15, 8, 15а, ул.  Долни Дъбник  1, ул. Дунав  5, 4, 3, 7, 1, 2, 19, 15, 11а, 8, 9, 17, 21, 14, 2, 18, 16, 10, 12, 26, 25, 24, 23, 13, 11, 20, 8а, 22, 6,  ЖП Гара  срещу ЖП Гарата, ул. Захари Стоянов  9, ул. Иван Вазов  17, 28, 24, 26а, 26, 22, 14, 12, 10, 25а, 6, 25, 7, 13, 3, 19, 2, 27, 11, 33, 4, 8, 18, 23, 23а, 20, 1, 29, 16, 9, 21, 31, 58, 64, 66, 47, 60, 37, 56, 62, 36, 37, 35, 38, 36а, 30, 34, 32, 39, 54, 45, 44, 46, 42, 43, 39а, 50, 48, 41а, 41, 52, ул. Иван Рилски  4, 8, 3, 14, 6, 15, 7, 9, 2а, 12, 10, 5, 1, 13, 11, 2, ул. Илия Бешков  2, 12, 10, 27, 1, 13, 17, 14, 28, 23, 15, 16, 20, 20б, 9, 7, 11, 6, 4, 30, 24а, 8, 5, 22, 3, 19, 26, 18, 24б, 44, 38, 46, 48, 33, 35, 39, 44а, 37, 31, 36, 29а, 42, 40, 50,  , ул. Кирил и Методий  36, 21, 38, 30, 17а, 19, 32, 34, 23, 28, 16, 3, 20, 7, 15, 1, 12а, 11, 22, 12, 13, 24, 26, 5, 2, 9, 14, 10, 18, 7, ул. Кл. Охридски  12, 14, 7а, 8, 6, 9, 10, 2, 5, 1, 7, 13, 11, 17, 15а, 3, 15, ул.  Кочо Честименски  10, 6, 5а, 9, 13, 4, 1, 8, 7, 5, 11, 3, 2, 13а, ул. Ламби Кандев  18, 18а, 9, 7, 16, 2, 3, 10, 14, 8, 4, 3а, 5, 12, 6, ул. Лесопарк  10, 2, 3, 11, 4, 7, 8, 13, 1, 6, 5, 9, ул. Любен Каравелов  14, 17, 19, 20, 26, 15, 11, 21, 11а, 24, 12, 22, 29, 9, 25, 18, 13, 16, 2, 4, 6, 7, 8, 3, 10, ул. Македония  17а, 22, 19, 24, 34, 11, 21, 16, 14, 18, 30, 15, 12, 28, 10, 20, 17, 26, 15г, 32, 13, 9, 5, 4, 2, 1, 3, 8, ул. Мургаш  11, 13, 13б, 14, 13а, 6, 1, 12, 4, 5, 3, 10, 9, 7, ул. Назъм Хикмет  24, 16, 14, 28, 26, 12, 22, 20, 19, 17, 15, 18, 2, 13, 6, 11, 11а, 2а, 3, 10, 5, 9, 3а, 1, 4, 13а, ул. Неофит Рилски  3, 8, 5, 6, 5а, 10, 1б, 7, 12, 14, 2, 9, 15, 18, 4, 11, 16, 20, 1, 13, 1а, 2а, 19, 22, 19а, 17, ул. Нефтеник  6, 1а, 4, 5, 1, 3, 8, 2, 21, 27а, 22, 19, 14, 10, 16, 7, 15, 9, 11, 17, 29, 20, 13, 24, 12, 18, 27, ул. Никола Петков  55, 32, 51, 57, 30, 53, 28, 49, 24, 34, 38, 59а, 36, 59, 19, 8а, 29, 23, 8, 14, 15, 10, 13, 31, 11, 21, 27, 33, 12, 17, 47, 16, 41, 45, 18, 35, 39, 37, 20, 43, 2, 6а, 9, 5, 6, 3, 4, 7, 1,  ул. Николай Ракитин  7а, 1, 9, 4, 8, 6а, 3, 2, 7, 5, 6, ул. Оборище  7, 5, 10, 8, 4, 3, ул. Освобождение  5, 7, 9, 8, 1, 15б, 16, 15а, 11, 3, 6, 7а, 2, 13, 15, 12, 14, 10, 4, 18, 21, 19, 17, 20,  ул. Осогово  13, 1, 20, 8, 3, 12, 11, 5, 19, 2, 6, 9, 15, 4, ул. Отец Паисий  7, 5, 1, 3, ул. П. Хитов  4, 2, 4а, ул. П. К. Яворов  2, 4, 3, 6, 1, ул. Пенчо Славейков  3, 7, 1, 11, 9, 17, 13, 5, 15, ул. Перущица  5, 7, 8, 6, 10, 4, 16, 3, 1, 2, 12, ул. Пирин  13, 3, 18, 8, 9, 17, 11, 12, 10, 2, 14, 16, 7, ул. Първи Май  5, 1, 3,   ,  Първи Стопански двор  22407, 290019, ул. Райко Даскалов  9, 1, 5, 4, 10, 2, 8, 6, 7, 3, ул. Райна Княгиня  2, 19, 3, 1, ул. Рила  9, 10, 13, 11, 8, 4, 2, 6, 1, ул.  Ропотамо  1, 3, 7, 5, ул. Сергей Румянцев  3, 12, 5, 7, 11, 2, 19, 8, 4, 17, 14, 1, 6, 15, 9, 2а, 13, 10,  ул. Софроний Врачански  6, 5в, 7, 1, 2, 3, 4, 8, ул. Ст. Заимов  20, 9, 23а, 24, 11, 1, 16, 18, 17, 28, 10, 13, 8, 22, 13а, 30, 15, 25, 4, 21, 1а, 23, 26, 12, 3, 14, 7, 56в, 75, 38, 71, 58, 56а, 60, 73, 35, 39, 48, 41, 45, 50, 48а, 31, 52, 29, 47, 40, 33, 46.

Община Плевен  

На 28.04.2020 г.  /02:01 - 03:30 ч. /   На 29.04.2020 г.  /02:01 - 03:30 ч. / -  Плевен: ул. Бреза  1,  ул. Бряст  6, 2,  Кайлъка,  Местн. Кайлъка  зад ядрения завод,  Местн. Стража I  Вилна сграда, 3, 331а,  Местн. Чаира  почивна База,  Местност Стража 701  83,  ул. Райски Кът  19, ул.  Стража, ул. Стража 701  318к, ул. Явор  15, 17, 21, Местност Стражата-1

На 28.04.2020 г.  /03:16 - 05:00 ч. /   На 29.04.2020 г.  /03:30 - 05:00 ч. / -  Плевен: ул. Детелини  20, 6, 27, 4, 26, 15, 12, 5, 18, 8, 22,  Месност Стражата,  Местн. Стража I  2417,  Местност Стража,  Местност Стража 701  39,  Местност Стражата,  Местност Стражата,  Стража, 701  38,  Стража I  2651

Община Червен бряг  

На 29.04.2020 г.  /03:01 - 05:00 ч. / -  Девенци:   Местност Девенски камък

На 29.04.2020 г.  /03:01 - 05:00 ч. / -  Койнаре: ул. Антон Иванов  4, 1, 13, 5, 15, 3, 10, 2, 6, 9, 8, 11, 4а, 7, 10а, 12, ул. Антон Страшимиров  4, 2, 6, ул. Бузлуджа  5, 4, 1, 2, ул. В. Коларов  3, 15, 9, 7, 2а, 8, 4, 1, 6, 5, 2, ул.  В. Левски  35, 7, 9, 1, 5, 3, ул. Владимир поп Томов  14, 5, 1, 10, 3, 2, 12, 4, 8, 6, ул.  Иван Вазов  31, 37, 15, 11, 2, 5, 25, 13, 7, 17, 33, 9, 19а, 3, 23, 21, 29, 27, ул. Иван Точев  22, 13, 14, 19, 18, 17, 3, 5, 15, 9, 6, 2, 4, 24, 21, 12, 16, 8, 1, 7, 11, 10, ул. Искър  3, 2, 1,  ул. Милчо Симеонов  11, 29, 7, 20, 9, 37, 33, 17, 22, 27, 31, 32, 45, 41, 30, 13, 18а, 26, 36, 12, 24, 44, 39, 6, 42, 10, 8, 34, 8а, 2, 1, 15, 28, 19, 46, 18, 25, 38, 4, 35, ул. Родопа  16а, 22, 3, 1а, 12, 20, 18, 1, 8, 4, 5, 2, 6, ул. Христо Смирненски  3, 2, 1, 8, 10, 6

На 29.04.2020 г.  /03:01 - 05:00 ч. / -  Червен Бряг:   Маркова могила  Вила

На 29.04.2020 г.  /03:01 - 05:00 ч. / -  Чомаковци: ул.  Г. С. Раковски  25

Област Перник

Община Брезник  

На 27.04.2020 г.  /02:31 - 03:30 ч. /   На 30.04.2020 г.  /03:31 - 04:30 ч. / -  Глоговица

На 27.04.2020 г.  /02:31 - 03:30 ч. /   На 30.04.2020 г.  /03:31 - 04:30 ч. / -  Конска:   IV-310, 311,    Местност Райкова Страна

На 27.04.2020 г.  /02:31 - 03:30 ч. /   На 30.04.2020 г.  /03:31 - 04:30 ч. / -  Лялинци:   I-259 Кв. 13,  УПИ VII-115 Кв. 26,    Вила, Къща, УПИ X-244,  Кв. 15, УПИ ІI-94,  Кв.  25

Област Монтана

Община Берковица  

На 29.04.2020 г.  /02:01 - 03:00 ч. / -  Берковица:   03928. 201. 1,  03928. 47. 13,  03928. 47. 26,  03928. 514. 225,  Александровска  Газостанция, 76, 81, 79, 88, 2, 77, 86, 1, 80, 58, 78, Цех за дограма, 96, 84, 15, 82,  Извън регулацията  Пилетарник, ул. Дърводелна, ул. Лечебница  10, 7, 4, Пилетарник, 11, 5, 2, 13, 15,  Път 81 преди разклона за кв.  Раковица, ул.  Раковица,  Гаражна площадка, Кафе аперитив, ул. Хаджи Петър Илиев  15, Петролна база, Промишлена зона, Индустриална зона

На 29.04.2020 г.  /03:01 - 04:00 ч. / -  Берковица:   03928, 32, 3,  23, ул. Септември  16, 4, 3, 27, 7, 9, 8, 11, 19, 5, 21, 17, 23, 10, 1, 15, 6, 18, 13, 25, 14, 12, 2, ул.  Акация  1, ул.  Антим Крунев  1, 12, 2, 4, 3, 10, 8, 6, ул. Асен Златарев  9, 6, 8, 7, 10, ул. Ашиклар  20, 19, 15, 17, 13, 18, ул. Вяра  2,  ул. Генерал Скобелев  27, 42, 29, 44, 46, ул. Живовци  2, 3, 5, 1,  ул. Кочо Честименски  17,  Местност Асан Спахийски връх, ул. Панайот Волов  7, ул. Патриарх Евтимий  6, 3, ул. Стефан Стамболов  18, 28, 16, 8, 1, 14, 30, 6, 22, 4, 26, 10, 19, 3, 13, 12,  ул. Тракия  8, 10, 6, 2, 4, 5, 3, 1

Община Вършец  

На 28.04.2020 г.  /02:00 - 03:00 ч. / -  Вършец:   420. 127. 28, ул. Васил Априлов  18, 6, 12, 20, 8, 11, 9, 10, 4, 2, 14, 16, 7, 5, 3, ул. Васил Левски  39,  Местност Милкина ливада  сграда, ул. Никола Й. Вапцаров  11, 14, 12, 13, ул. Раковска  31, 3, 21, 28, 43, 30, 26, 27, 49, 9, 2, 29, 20, 37, 19, 14, 17, 7, 10, 16, 15, 23, 1, 35, 24, 4, 8, 41, 12, 47, 18, 32, 6, 25, 5, 22, 11, 13, ул. Трети март (Братя Леон)  5, 3, 2, 4, ул. Хисаря  6, 1, 31, 23, 28, 10, 18, 27, 24, 5, 22, 26, 20, 4, 14, 35, 2, 25, 19, 37, 7, 8, 17, 9, 21, 11, 13, 3, 15, 16, 33, 12, 30, 29, ул. Цар Калоян (Г. Яничков)  15, ул. Червени Камък  11, 5, 13, 1, 2, 16, 9, 4, 10, 17, 8, 21, 12, 6, 7, 18, 19, 15, 3, 14

За Периода 28-29.04.2020 г.  /03:00 - 04:00 ч. / -  Долно Озирово:   I-161, Кв. 47, ул. Двадесет и втора  6, 1, 18, 3, 5, 8, 22, 10, 16, 12, 20, 7, ул. Двадесет и осма  2 А, 2, 3, 1, ул. Двадесет и пета  2, ул. Двадесет и първа  3, 1, 5, ул. Двадесет и седма  2, 1, 12, 6, 8, 4, ул. Двадесет и трета  2, 5, 4, 1, ул. Двадесет и четвърта  24, 11 А, 7, 10, 6, 11, 13, 22, 4, 12, 20, 3, 1, 8, 18, 2, 5, 9, 14, 16,  ул. Двадесет и шеста  4, 3, 2, 1, 5, ул. Двадесета  6, 12, 10, 2, 3, 1, 8, 14, ул. Дванадесета  1, 2,  ул. Девета  10 А, 8, 3, 2, 10, 7, ул. Деветнадесета  11, 5, 1, 13, 4, 2, 17, 3, 7, ул.  Десета  5, 1, 6, 8, 3, 2, 4, ул. Единадесета  4, 5, 1, 3, 2, ул. Осемнадесета  9, 4, 2, 6, ул. Осма  4, 3, 18, 7, 16, 9, 6, 15, 11, 17, 14, 28, 2, 5, 8, 20, 10, 1, 26, ул. Първа  77, 74, 51, 73, 106 А, 69, 80, 67 А, 60, 65, 85, 68, 104, 102, 52, 82, 106, 78, 54, 41, 45, 83, 49, 72, 96, 43, 88, 91, 7, 94, 76, 48, 58, 89, 33, 87, 92, 53, 75, 63, 47, 39, 46, 50, 90, 67, 81, 98, ул. Седемнадесета  2, 5, 7, 15, 1, 13, 10, 6, 8, 3, 12, 4, 9,  ул. Седма  5, 2, 9, 3, 11, 12, 6, 13, 7, ул. Шестнадесета  23, 14, 12, 25, 18, 21, 16, 19

Община Георги Дамяново  

На 28.04.2020 г.  /02:00 - 03:00 ч. / -  Георги Дамяново: ул.  Двадесет и Девета  1, ул. Двадесет и пет  5, 9, 1, 7, 4, 13, 6, ул. Двадесет и седма  4, 8, 3, 6, 5, 1, 7, 9, ул. Двадесет и три  3, 5, 8, 2, 4, 12, 1, 6, 10, 7, ул. Двадесет и шест  9, 14, 12, 3, 10, 6, 5, 1, 4, 8, 2, 7, ул.  Десета  1, 2, 3, 5,  ул. Единадесета  10, ТП-1 Улично осветление, 9, 13, 4, 6, 8, 12, 1, 3, 2, 7, ул. Първа  3, 23, 16, 1, 12, 29, 13, 35, 33, 8, 25, 7, 24, 15, 45, 41, 20, 32, 6, 18, 17, 4, 5, 11, 10, 30, 26, 39, 43, 28, 31, 14, 27, 9, 22, ул. Трета  2, 6, 3, 1, ул. Тринадесет  14, 4, 10, 12, 6, 8, 2,  УПИ 8 Кв. 3, ул. Четвърта  3, 1,  ул. Четиринадесет  1, 7, 5

Община Монтана  

За Периода 28-29.04.2020 г.  /03:00 - 05:00 ч. / -  Войници: ул. Васил Левски  4, 10, 7, 5, 2, 8, 1, 9, 12, ул. Гено Бонов  1, 19, 3, ул. Георги Димитров  28, 3, 10, 13, 20, 30, 16, 5, 15, 18, 36, 8, 24, 29, 4, 1, 31, 6, 32, 2, 34, 27, 25, 14, 12, 17, 39, 22, 33, ул. Дунав  1, 2, ул. Момчил  9, 8, 12, 11, 2, 1, 10, 4, 15, 13, 16, 7, 6, 14, ул. Самота  1, ул. Средец  7, 12, 10, 1, 3, 4, 6, Стоп.  двор, 6, 5, 18, 2, 8,  ул. Христо Ботев  16, 4, 7, 8, 14, 11, 15, 12, 17, 6, 2, 20, 1, ул. Чавдар  5, 3

На 29.04.2020 г.  /02:01 - 03:00 ч. / -  Долно Белотинци:   460008,  800692, ул. Александър Стамболийски  9, 5, 7, 12, 1, 8, 4, 6, 3, 22, ул. Арм. ген. Иван Михайлов  3, 5, 1, ул. Асен Греков  2, 8, 6, ул. Васил Коларов  17, 11, 7, 6, 17, 24, 19, 15, 1, 2, 12, 20, 30, 10, 18, 9, 13, 5, 25, 8, 16, 26, 21, 14, 4, 3, ул. Васил Левски  9, 4, 16, 13, 3, 14, 10, 2, 17, 12, 5, 6, 7, 38, 1, 11, ул. Владимир Минчев  18, 7, 6, 16, 14, 17, 12, 10, 5, 6, 8, 13, 4, 3, ул. Гаврил Генов  2, 4, 6, 5, 1, 8, 3, ул. Гео Милев  5а, 14, 6, 5, 8, 16, 9, 1, 4, 10, 12, 3, 7, 13, 11, ул. Георги Бенковски  4, 9, 5, 17, 7, 1, 12, 3, 11, 6, 8, 10, 14, ул. Георги Дамянов  24, 21, 7, 16, 13, 14, 10, 20, 1, 9, 17, 3, 12, 4, 6, 5, 8, 23, 22, 15, 18, 19, 11, 1, 2, ул. Георги Димитров  24, 23, 33, 27, 11, 18, 1, 31, 8, 6, 29, 7, 14, 39, 5, 47, 4, 20, 3, 43, 35, 13, 17, 2, 15, 10, 45, 41, 16, 9, 21, 12, 37, 1, 4, 5, 3,  ул. д-р Стамен Илиев  6, 11, 14, 4, 5, 1, 2, 8, 7, 3, 16, 1, ул. Дамян Колов Оловански  8, 10, 1, 2, 6, ул. Дара Михайлова  7, 9, 4, 16, 1, 5, 2 А, 6, 1, 3, ул. Емил Марков  6, 2, 3, ул. Замфир Попов  15, 9, 2, 11, 3, 13, 7, ул. Игнат Колов  6, 1, 2, 3, 5,  Извън регулацията  администр. сграда и Стол, 1, Вила, ул. Илия Андрев  2, 9, 1, 5, 3, ул. Кокиче  6, 9, 1, 8, 3, 7, ул. Кольо Василев  4, 1, 6, 2, ул. Лика Рачин  2, 7, 6, 4, 5, 8, 9,  ул. Малчика  6, 10, 7, 9, 20, 2, 16, 5, 11, 13, 1, 15, 18, 17, 3, 12, 14, 8, ул. Младен Апостолов  14, 9, 13, 11, 22, 6, 15, 8, 5, 24, 26, 10, 12, 7, 4, 3, 2, 1, 5, ул. Младен Кръстев  18, 12, 15, 2, 9, 1, 3, 14, 4, 5, 21, 24, 23, 25, 7, 8, 22, 19, 6, 16, 11, 13, 17, ул. Ненка Илиева  2, ул.  Никола Йонков Вапцаров  4, 7, 6, 1, 5, 9, 8, ул. Огоста  7, 5, 1, 3, 2, ул. Петко Дошов  10, 14, 17, 2, 16, 1, 11, 6, 5, 13, 3, 18, 4, 19, ул. Петко Рачев Славейков  1, 4, 8, 2, 6, ул.  Победа  2, 4, 7, ул. Пъстрина  15, 13, 12, 23, 4, 25, 31, 21, 9, 29, 22, 5, 11, 33, 8, 19, 7, 2, 10, 1, 3, 16, 14, 18, 17, 6, 20, ул. Синчец  6, 5, 9, 7, 4, 3, 10, ул. Стадиона  12, 6, 8, 4, 16,  Х-242 Кв. 31, ул. Христо Михайлов  2, 7, 3, 11, 15, 9, 5, 21, 19, 4, 6, 1, ул. Цеко Тодоров  3, 1,    ТП 1 Улично осветление, ТП 2 Улично осветление

На 29.04.2020 г.  /02:01 - 03:00 ч. / -  Ерден:   извън регулацията  помощно стопанство

На 29.04.2020 г.  /02:01 - 03:00 ч. / -  Монтана:   1290029,  48489. 2. 534,  48489. 2. 643 Местност Гламата,  48489. 4. 502,  48489. 4. 567 И 48489. 4. 495,  Жеравица,  извън регулацията  Складове, Работилница за изделия от PVC Платове, Кувейт, Свинарник-Разсадника, Разсадник, Пилетарник, Хладилна база, Свинекомплекс, Бензиностанция-Рибарници, Тир 3, 1, Главно мерене, Тир-1 Клон 3,  ПИ 48489. 2. 537  Местност Гламата,    1

На 29.04.2020 г.  /04:01 - 05:00 ч. / -  Монтана: ул. Ангел Кънчев  32, 43 Б, 34, 40, 43, 30, 33, 37, 42, 36, 35, 38, 38 А, 41, 39, ул. Баба Тонка  34, 28, 30, 24, 17, 32, 19, 22, 26, 21, ул. Георги Данчов (Д. Данов)  8, 3, 10, 7, 1, 2, 2  Б, 32, 4, 5, 2  А, 6, 11, 9, ул. Гоце Делчев (Лика Рачин)  32, 36 А, 65, 39, 45, 47, 61, 30 А, 63, 44, 49, 40, 34, 36, 51, 53, 38, 57, 42, 55, 41, 45 А, 30, 1 Ъгъл, 43, 59, ул. Илия Маринов  2, 1, ул. Неофит Бозвели  зад електрото, ул. Петър Парчевич  60, 52, 58, 64, 39, 44, 36, 66, 62, 34, 40, 48, 46, 27, 25в, 29, 42, 38, 33, 50, 54, ул. Юрий Венелин  49, 44, 56, 57, 42, 51, 54, 62, 53, 60, 41, 47, 43, 52, 50, 64, 58, 45, 55, ул. Яне Сандански (Л. Караст. )  4,    улица Петър Парчевич и ул.  Баба Тонка

На 28.04.2020 г.  /02:01 - 03:00 ч. / -  Монтана: ул. Гоцо Митов  11, 9, 5, ул. Диана  19, 15а, 21, 17, ул. Индустриална,  Търговски складове, 44, ул. Морава  2, ул. ХXI Век  20

На 29.04.2020 г.  /03:01 - 04:00 ч. / -  Монтана: ул.  Княз Александър Батенберг  33, 31, 27, 37, 12, 29, 35, ул. Мария Димова (Б. Стоилов)  26, 38, 34, 29, 45, 23, 36, 41, 39, 21, 47, 27, 37, 30, 32, 43, 33, 40, 25, 35, 31, ул. Панайот Хитов  46, ул. Свети Климент Охридски  47, 39, 32, ул. Свети Климент Охридски (Г, 31, 36, 34, 25, 38, 42, 44, 45, 26, 41, 30, 24, 22, 43, 28, 48, 034, 40, 15, 46, 32, 39, 27, ул. Средна Гора  5, 4, 9, 7, 3, 6, ул. Стефан Савов (М. Пенов)  37, 41, 22, 31, 27, 39, 34, 30, 24, 26, 36, 33, 32, 35, 29, 20, 28, ул. Трети март (Г. Димитров)  77, ул. Юлиус Ирасек (Житомирска)  23, 35, 29, 20, 24, 31, 33, 27, 22, 17, 25, 12, 16, 18

Област Враца

Община Мездра  

На 29.04.2020 г.  /02:01 - 05:00 ч. / -  Боденец: ул. Антим I – Ви 2,1, 3, ул. Арда 3, ул. Бачо Киро  3, 4, 2, 8, 5, 6, 7, ул. Безименна 1, ул. Божур 6, 4, ул. Вит  1, ул. Георги Димитров  62, 64, 49, 57, 43, 59, 68, 51, 41, 37, 60, 55, 66, 47 А, 47, ул. Дружба  14, 3, 4, 7, 10, 5, 1, 6, 8, 12, ул. Огоста  5, 7,  ул. Роза  2, 6, 10, 8, 4, ул. Христо Ботев  33, 32, 26, 39, 35, 29, 30, 37, 23, 21, 27, 28, 34, 31, 25

На 29.04.2020 г.  /02:16 - 05:00 ч. / -  Враца:   Авлига

На 29.04.2020 г.  /02:01 - 05:00 ч. / -  Върбешница: ул. 1-ви май  6, 4, 5, 12, 13, 9, 10, 11, 8, 3, 5, 2, 30, 8, 1, 5, ул. Александър Стамболийски  3, 2, 7, 10, 6, 2 А, 14, 7, 16, 12, 11, 8, 1, 20, 22, 24, 4, 5, 9, 18, 26, ул. Асен Златаров  5, 1, 7, 9, 11, 3, ул. Ботуня  10, 1, 3, 2, 5, 4, 8, ул. Васил Левски  1, 6, 2, 8, 3, ул. Веслец  13, 9, 4, 1, 2, 3, 6, 11, 7 А, 13, 7, 5, 1,  ул. Витоша  8, 4, 6, 16, 3, 5, 7, 2, 1, 14, 12,  Георги Димитров  5, 19 А, 16, 8, 19, 18, 12, 14, 13, 6, 10, 22, 25, 11, 17, 14, 20, 7, 15, 32, 30, 20, 43, 37, 33, 41, 26, 27, 42, 40, 24, 38, 44, 23, 39, 34, 21, 29, 36, 31, 35, 3, 2, 1, ул. Динко Петров  13, 10, 6, 3, 11, 7, 4, 2, 9, 1, 5, ул. Дунав  1, 3, 4, 5, 2, ул. Еделвайс  6, 8, 2, 1, 4, 10, ул. Иван Вазов  2, 4, 3, 1, 5, ул. Искър  1, 18, 22, 12, 3, 2, 14, 11, 8, 20, 10, 12, 5, 4, ул. Лозенец 14 А, 1, 16, 2, 4, 3, 8, 3, 9, 12, 22, 20, 7, 18, ул. Любен Каравелов  1, 3, 2, ул. Люлин  10, 6, 4, 2, 7, 14, 8, 1, 12, 3, ул. Марица  9, 3, 7, 5, 1, 2, Местност Белчов Дол,  Местност Езерото  Пс, ул. Минзухар  1,  ул. Огоста  1, ул. Околчица  1, 4, 2, 7, 1, 3, 5, ул. Осъм  5, 1, 3, 2, ул. Пирин  4, 1, 2, ул.  Райко Даскалов  9, 17, 11, 13, 7, 15, 5, 1, 6, 2, 3, 9, 4, 8, ул. Речка  1, 3, 2, 1, 2, ул. Рила  1, 4, 2, 5, 3, 1,  ул. Родопи  1, 2, ул. Скът  14, 8, 12, 4, 10, 2, 16, 5, 1, 3, 16, 6,  ул. Хаджи Димитър  2, 1, 3, 7, 4, 6, 2, ул. Христо Ботев  20, 37, 25, 39, 22, 37, 41, 36, 15, 35, 23, 24, 27, 30, 31, 21, 20, 34, 45, 26, 22 А, 29, 39, 43, 33, 29, 14, 1, 4, 7, 2, 16, 11, 5, 6, 8, 13, 10, 9, 3, 60, 61, 54, 56, 51, 63, 55, 65, 67, 47, 40, 49, 44, 57, 52, 53, 48, 50, 59, 48, 42, 46, ул. Христо Смирненски  02, 6, 8, 10, 9, 5, 3, 2, 1, 4, 7, 2,  ул. Цанко Церковски  16, 5, 3, 17, 1, 7, 6, 2, 10, 19, 4, 9, 11, 12, 10, 18, 21, 13, 15, 8, ул. Юрий Гагарин  5, 13, 4, 11, 2, 8, 9, 1, 6, 10, 7, 8, 3, 5, ул. Янтра  4, 2, 1, Край село, под помпена станция

На 29.04.2020 г.  /02:01 - 05:00 ч. / -  Крапец,  Общ.  Мездра: ул. Ален мак  9, 4, 5, 6, 3, 1, 2,  ул. Веслец  3, 7, 6а, 15, 13, 9, ул. Волга  1, ул. Враца  16, 8, 14, 3, 10, 2, 4, 6, 43, 33, 24, 60, 26, 31, 44, 58, 37, 36, 17, 46а, 9, 35, 23, 34, 62, 39, 3, 52, 46, 7, 54, 15, 41, 20, 25, 32, 45, 22, 11, 56, 38, 30, 40, 13, 21, 27, ул. Вълчо Проданов  4, 2, ул. Драва  2, ул. Здравец  2, 8, 1, 22, 4, 14, 20, 10, 6,  ул. Извор  1, 7, 5, 3, ул. Искър  6, 8, 6а, 2, 4, 8 А, ул. Камен Павлов  2, 1, ул. Ком  3, 1, 2, ул.  Леденика  1, 2, ул. Лом  2, 1,  Местност Крапешко езеро  Пс, ул. Минзухар  6, 1, 6а, 8, 4, ул. Мир  6, 5, 2, 1, ул. Околчица  2, 4, 8, 1, 6, ул. Преслав  2, 1, 2а, 6, ул. Рила  27, 18, 5, 14, 1, 2, 10, 6,  ул. Роза  4, ул. Стара Планина  15, 2, 1, 24, 2а, 10, 9, 24, 8, 18, 26, 22, 13, 30, ул. Струма  4, 3, 10, 2, 14, 9, ул. Христо Ботев  15, 17, 13а, 9, 21, 7, 19, 3, 5, 13, 16, 6, 4, 10, 2, 11, 14, 8, 12, ул. Шипка  8, 3, 4, 6, 5, 2, 7, 10, 8а, 9, 1, ул. Юрий Гагарин  1 А, 4, 3, 1, 2

На 29.04.2020 г.  /02:16 - 05:00 ч. / -  Мездра:   ЖП Район,  Западна,  Местност Рудината 2, 8, 13, 7, 17, 9, 2, 1, 5,  Път Враца-Мездра, ул. Христо Ботев  96, 102, 100

На 29.04.2020 г.  /02:01 - 05:00 ч. / -  Мездра:   ЖП Район  1

На 29.04.2020 г.  /02:16 - 05:00 ч. / -  Моравица,  Общ.  Мездра: ул.  Аламан  7, 6, 11, 1, 6а, 3, 4, 2, 8, 8, 2, 9, 5, ул. Александър Стамболийски  7, 2, 1, 3, 15, 9, 21, 19, 13, 17, 11, 5, 21а, 7, 4а,  ул. Бачо Киро  2а, 2, 4, 1, 6, 2 Б, ул. Беласица  2, ул. Божур  5, 5а, 18, 1, 15, 16, 8, 3, 7, 11, 21, 12, 2, 23, 19, 10, 17, 4, 9, ул. Васил Коларов  1, 2, 5, 4, 3, 6, ул. Васил Левски  14, 15, 1, 1а, 6, 8, 15, 10, 3, 5, 9, 7, 4, 2, 4а, 10а, 13, ул. Витоша  2, 1, 4, 6, 3, 1, 8, ул. Гаврил Генов  1, 2, 4, 1, 14, 1, 3, 14а, 3, 5, 18, 7, 19, 17, ул. Георги Димитров  26, 2, 4, 32, 19, 12, 27, 27, 9, 21, 6, 20а, 25, 17, 1, 14, 23, 5, 8, 20, 23, 3а, 7, 10, 3, 26, 34, 13, 22, 16, 24, ул. Емил Марков  13, 5, 12а, 12, 7, 3, 14а, 2, 9, 5, 14а, 20, 22, 24, 19, 24а, 1, 8, 24, 16, 18, 6, 5, 17, ул. Зелена Поляна  4а, 1, 3, 4, 5, 2, ул. Иван Нивянин  5а, 1, 4, 2, 6, 3а, 3, 5, 8, 7, 12, 16, 14, ул.  Иглика  4, 4, 2, ул. Искър  4, 2, 6, ул. Кирил и Методий  3, 7, 1, 4, ул. Кокиче  4, 6, ул. Леденика  1, 2,  Местност Макрешица  Пс, ул. Минзухар  2, 4, ул. Никола Вапцаров  2, 6, 8, ул. Околчица  8, 9, 9, 36, 39, 38, 34, 40, 37, 41, 40, 35а, 42, 35, 24, 10, 28, 13а, 95, 16, 10, 23, 9а, 21, 15, 7, 3а, 18, 22, 12, 26, 33, 32, 4, 19, 16а, 12а, 13а, 10а, 20, 22, 1, 4а, 6, 17, 10а, 25, 27, 8, 14, 29, 5, 13, 30, 31, 18а, 2, ул. Средна Поляна  4, 10, 12, 4, 2, 1, 3, 8, 5, 3, 7, 8, ул. Старата Воденица 12а, 9, 1, 13, 11, 5, 10, 10а, 6, 10а, 9, 10, 3, 6а, 12, 14, 7, 4, 1, 8, 3, ул. Страхил Войвода  2, 6, 2а, ул. Теменуга  3, 1, 15, 13, ул. Тотка Илиева  2, 3, 4, 5, 8, 1, 6, 1, ул. Хаджи Димитър  2, 3, 1, 8, 6, 6а, ул. Христо Ботев  6, 10, 7, 5, 8, 2б, 1, 2, 4, 12, 5а, 12а, 1, 9, 8а, 10а, 15, 29, 25, 26, 22, 17, 33, 35, 36, 35а, 34, 28, 30, 13, 20, 31, 19а, 23а, 14, 24, 16, 50, 32, 23, 9а, 18, 13а, ул. Христо Смирненски  2, 5, 6, 14, 7, 3, 4, 1, 10, 8, ул. Хъшове  1, 3, 1, ул. Шипка  5, 2, 3, ул. Юшан  1, 3, 8, 7, 4, 6, 3, 10, 5

На 29.04.2020 г.  /02:16 - 05:00 ч. / -  Паволче:   120 м/у Кв.  29 и Кв.  41,  XXV-1, ул. Александър Стамболийски  10, 17, 21, 12, 23, 19, 6, 5, 3, 2, 4, 14, 8, 29, 31, 35, ул. Батак  3, 6, 14, 15, 23, 9, 21, 5, 10, 12, 20, 1, 11, 8, 16, 7, 2, 4, ул. Безименна  5, 3, ул. Вежен  2, 1, 4, 6, ул. Веслец  23, 1,  ул. Вихрен  12, 8, 18, 3, 14, 3, ул. Георги Бенковски  9, ул. Драва  6, 4, 2, ул.  Дружба  2, 4, 3, ул. Дунав  11, 5, 7, 9, 4, 1, 3, ул. Еделвайс  5, 7, ул. Здравец  2, 4, 7, 5, 3, ул. Ильо Войвода  10, 8, 1, 6, 1, 2, 4, ул. Йолковица  7, 9, 6, 2, 8, 5, 4, 13, 10, ул. Казашка  4, 1, 7, 3, ул. Камарата  4, 2, 1, 6, 3, ул. Княз Дондуков  1, 7, 2, 11, 12, 8, 6, 3, 9, 10, 5, 4, ул. Кокиче  1, 2, ул. Ком  1, 3, 5, ул. Кракра  11, 6, 3, 5, 8, 9, ул. Купена  1, ул. Люлин  5, 11, 8, 13, 9, 4, 1, 3, 7, 12, 14, 2, ул.  Мадара  2, 3, 6, 4, 1,  Местност Бучил Имот 152002, ул. Мир  2, 1, 4, ул. Мургаш  1, 3, ул. Мусала  6, 3, 1, 1, 10, 7, 6, 4, 8, 3, ул.  Оборище  36, 30, 13, 32, 7, 28, 26, 8, 20, 3, 14, 16, 5, 4, 1, 2, 49, 10, ул. Одрин  4, 6, 7, 9, 11, 2, 1, ул. Околчица  14, 4, 11, 17, 6, 7, 9, 16, 13, 15, 5, 22, 19, 18, 21, ул. Перущица  3, 1,  ул. Погледец  10а, 4, ул. Преслав  4, 6, 8, 2, ул. Станке Димитров  14, ул. Струма  4, ул. Тракия  11, 11, 5, 10, 12, 8, 6, 14, 1, 3, 2, 4, 9, 16, ул. Хан Аспарух  1, 2, ул. Христо Ботев  73, 53, 20, 52, 41, 30, 50, 63, 18, 54, 18 А, 40, 44, 57, 71, 51, 79, 67, 47, 35, 22, 61, 32, 49, 12, 58, 59, 24, 38, 45, 43, 37, 69, 39, 65, 55, 34, 26, 14, 28, 16, 8, 13, 6, 29, 17, 33, 27, 3, 1, 9, 11, 31, 05, 23, 10, 5, 21, 2, 25, 19, 7, 8, 54, 75, 52, ул. Цар Калоян  4, 6, 22, 13, 34, 20, 24, 9, 32, 21, 25, 28, 16, 7, 19, 2, 26, 3, 10, 30, 11, 35, 36, 17, 1, 18, 15, 27, 14, 15, ул. Шар Планина  1, 3, 2,  Шипка  1, 3, 5, 2, 3, 9

На 29.04.2020 г.  /02:01 - 05:00 ч. / -  Руска Бела: ул. Александър Стамболийски  15, 36, 6, 17, 24, 7, 11, 16, 15, 5, 22, 8, 13, 18а, 18, 28, 10, 32, 13, 14, 6, 20, 1, 34, 4, 30, 36, 9, ул. Ален Мак  3, 4,  ул. Балкански Вихър  1, ул. Благой Иванов 1а, 2, 1, 4, 3, ул. Ботуня  1, ул. Васил Коларов  4, 6, 8, 9, 18, 12, 15, 22, 16, 1, 5, 7, 10, 13, 11, 20, 14, ул. Васил Левски  1, 2, 3, 1, 5, ул. Гаврил Генов  4, 2, 1, 4, 5, 6, 3, ул. Ген. Иван Кинов  12, 10, 6, 4, 8, 8, 2, 7, 3, 9, 5, 16, ул. Гео Милев  4, 8, 10, 2, 1, 2, 6, ул. Георги Димитров 33, 31, 15, 11, 5, 9, 7, 3, 19, 13, 17,15, 81, 2, 25, 12, 10, 25, 18, 12, 16, 23, 27, 29, 23, 14, 8, 29, 24, 21, 66, 32, 83, 42, 31, 53, 79, 55, 77, 69, 26, 43, 64, 38, 39, 56, 64, 20, 30, 67, 18, 57, 73, 37, 48, 62, 59, 28, 54, 32, 50, 44, 33, 30, 45, 51, 75, 58, 71, 39, 61, 36, 46, 81, 60, 47, 35, 34, 48, 41, 61, 24, 24, 40, ул. Георги Кирков  3, 2, 1, 6, 1, ул. д-р Петър Берон  7, 4, 2, 3, 5, 1, ул. Динко Петров  10, 2, 8, 3, 7, 10, 5, 8, 1, 1, 4, 9, ул. Иван Винаров  4, 12, 1, 10, 6, 5, 3, 14, 4, 2, 8, ул. Кирил и Методий  20, 1, 7, 4, 8, 6, 5, 2, 22, 16, 17, 16, 15, 14, 10, 18, ул. Кръстьо Ташев 4, 2, 1, ул. Маршал Толбухин  1, 4, 5, 7, 3, 1а, 2,  Местност Садината, ул. Митко Палаузов  3, 3 А, 1,  ул. Мътница  1, 4, ул. Оборище  1, ул. Околчица  6, 4, ул. Олег Кошевой  1, 3, 1 А, ул. Опълченска  3, 1, 5, 2, 4, ул. Райко Даскалов  3, 2, 1, 7, ул. Суходолска  3, 1, ул. Тодор Каблешков  8, 2, 4, 6, 7, 9, 1, 10, 29, 17, 21, 15, 23, 27, 17, ул. Тотка Илиева  2, 13, 11, 5, 10, 1, 11 А, 9, 8, 6, 9, 4, ул. Хан Аспарух  2, 4, ул. Христо Ботев  9, 13, 6, 15, 7, 10, 14, 8, 2, 33, 6, 3, 12, 5, 3, 2, 1, 4, 11, ул. Цена Ташева  1, 5, 3, ул. Ятак  2

На 29.04.2020 г.  /02:16 - 05:00 ч. / -  Руска Бела:   Местност Буешко езеро,  Помпена станция,  Местност Садината  Пс

На 29.04.2020 г.  /02:16 - 05:00 ч. / -  Челопек:   V Кв. 41, ул. Александър Стамболийски  13, 8, 7,  ул. Ален Мак  7, 8, 6, 1, 12, 10, 5, 4, 14, 3, 2, ул. Амур  7, 2, 3, 1, 11, 9, 5, ул. Баба Илиица  1, 3, 2, 4, 5, ул. Безименна, ул. Г. Генов  13, 2, 9, 6, 11, 7, 18, 15, 17, 31, 8, 27, 10, 33, 25, 23, 12, 14, 19,  ул. Георги Бенковски  14, 2, 1, 3, 8, 7, 6, 13, 10, ул. Д. Благоев  13, 31, 27, 23, 15, 39, 11, 25, 37, 28, 3, 5, 29, 9, ул. Еделвайс  16, 20, 14, 22, 35, 19, 25, 6, 31, 9, 21, 12, 5, 15, 19а, 4, 7, 3, 23, 10, 8, 2, 28, 26, 34, ул. Здравец  1, ул. Иван Вазов  8а, 12, ул. Йолковица  9, 11, 1, 3, 8, 5, 7, 10, 2, 10, 6, 5, 4, ул. Кокиче  1, 3, 4, ул. Люляк  3, 9, ул. Марин Тошев  16, 15, 13, 10, 8, 3, 11, 1, 14, 9, 5, 19, 30, 20, 3, 28, 22, 23а, 26, 23, 24,  Местност Входа на селото  Пс, ул. Мир  13, 6, 11, 7, 5, 9,  ул. Никола Марков-Колката  3, 4, 10, 5, 20, 2, 7, 16, 12, 8, 1, 14, 9, 18, ул. Никола Петков  3, 4, 7, 33, 29, 35, ул. Околчица  1, 3, 2, 15, 9, 7, 4, 5, 8, 17, 6, ул. Орешака  8, 18, 23, 29, 4, 9, 16, 24, 12, 1, 14, 2, 6, 21, 20, 33, 3, 22, 31, 21, 25, ул. Плиска  1, 4, 6, 5, 2, 8, 3, ул. Погледец  1, ул. Ропотамо  3, 8, 10, 1, 12, 14, 2, 6, 9, 4, 10, 14, ул. Русалка  6, 12, 14, 5, 3, 8, 1, 11, 4, 10, 7, 15, ул. Спортна  13, 7, 2, 11, 6, 1, 5, 3, 4, ул. Хан Аспарух  3, 1, 4, 2, ул. Христо Ботев  1, 13, 35, 1, 37, 2, 19, 7,  ул. Цар Калоян  1, 2, 6, 5, 4, 2, Местност Остриката.

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,  на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,  текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,  за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща