Работещите от дома българи са на последно място в ЕС

Това показва специализираното проучване „Колко обичайно е да се работи от вкъщи“ на „Евростат“ с окончателни данни за 2019 година

Икономика / България
3E news
260
article picture alt description

Мерките за социално дистанциране, които наскоро бяха въведени заради пандемията на коронавируса, принудиха много хора да работят от дома си. За много от тях това беше първият път, когато им се е наложило да го направят. Колко често обаче се работи от дома, преди тези мерки да влязат в сила? Отговор на този въпрос дава специалното проучване на „Евростат“, обявено в петък, 24 април.

България изостава значително по този показател, като заема последното място в ЕС. През 2019 година у нас само 0.5% от хората на възраст 15-64 години са работили от дома си, докато средно за 27-те страни членки делът е 5.4 на сто. Този показател остава постоянен около 5% за ЕС, докато за България е 0.5 на сто, но е имало години през последното десетилетие, когато е спадал до 0.2% (2016), 0.3% (2015, 2017 и 2018), 04% (2014), сочат още данните на „Евростат“.

Докато за 10-годишния период делът на тези, които понякога са работили от дома си в ЕС, се увеличава: от 6.0% през 2009 г. на 9.0% през 2019 година.

Най-висок е делът на хората в Холандия и Финландия, които работят от дома

От графиката по-горе е видно, че Холандия и Финландия са начело в списъка на държавите-членки на ЕС, където най-много от заетите (14.1%) работят от дома си през 2019 г. Следват Люксембург и Австрия (съответно 1.,6% и 9.9% работят от дома).

За разлика от тях, с най-нисък дял са България (0.5%), Румъния (0.8%), Унгария (1.2%), Кипър (1.3%), Хърватия и Гърция (по 1.9% и двете).

През последното десетилетие делът на самостоятелно заетите лица, които отчитат, че обикновено работят от дома, е постоянно по-висок от дела на служителите, които обикновено работят отдалечено. Делът на самоосигуряващите се, които правят това, също е във възходяща тенденция, като се увеличава от 16.2% през 2009 г. на 19.4% през 2019 г. За сравнение, само 3.2% от служителите съобщават, че обикновено са работили от дома си през 2019 г., въпреки че техният дял е нараснал малко от 2.7% през 2009 г.

Жените работят повече от мъжете от дома

Има различни тенденции, отразени в зависимост от възрастта и пола на работниците, когато се отнася до работата от дома. През 2019 г. малко по-висок е делът на жените, които отчитат, че обикновено работят от дома, отколкото мъжете (5.7% в сравнение с 5.2%). За България това съотношение е 0.5% от жените в сравнение с 0.4% от мъжете

По-възрастните хора работят по-често от дома, отколкото по-младите

Проучването на „Евростат“ с окончателни данни за 2019 година показва, че по-възрастните хора са по-склонни да работят от вкъщи: 6.6% от тези на възраст между 50-64 години обикновено работят от дома, както и 5.2% от лицата на възраст между 25-49 години.

За разлика от тях, само 2.1% от по-младите хора на възраст между 15 и 24 години съобщават, че обикновено работят от дома си.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща