цена на електроенергията на БНЕБ през февруари 2024 г.