цена на електроенергията на БНЕБ през август 2023 г.