НАЧАЛО » технологии

Топлофикация София подменя когенерациите си с инвестиция от 200 млн. евро

Бизнес планът предвижда новите инсталации да бъдат монтирани до 2024 г. и да се постигне положителен финансов резултат

fb
3E news
fb
22-06-2020 04:21:15
fb
Снимка: stolica.bg

Всички когенериращи инсталации на Топлофикация София ще бъдат подменени до края на 2024 г. Нужната инвестиция за тази цел ще бъде около 200 млн. евро. Това е предвидено в бизнес плана на дружеството за периода 2020-2024 г., информира 24chasa.bg. С извършване на модернизацията и внедряването на новите високоефективни комбинирани инсталации електрическата инсталирана мощност ще нарасне от 261 MWe на 561 MWe, а топлинната инсталирана мощност ще се запази на 3326 MWt. Предвидено е новите инсталации се явяват заместваща мощност на съществуващи водогрейни котлоагрегати.

Предвижданата модернизация в централите включва изграждане на нови когенериращи инсталации: в ТЕЦ „София“ с мощност 59 MWe и 50 MWt; в ТЕЦ „София Изток“ с мощност 137 MWe и 114 MWt; в ОЦ „Земляне“ с мощност 42 MWe и 35 MWt; в ОЦ „Люлин“ с мощност 42 MWe и 35 MWt и във ВОЦ с мощност 20 MWe и 20 MWt.

Общата мощност на новите инсталации е 300 MWe и 254 MWt при инвестиция около 200 милиона евро. С реализацията на проектите ще се постигане необходимата експлоатационна сигурност и надеждност, ще се подобри значително технологичното съотношение на електро- към топлопроизводство, а оттам ще се постигне финансово положителен резултат.

Преминаването към комбинирано производство ще допринесе и за изпълнението на изискванията за спазване на лимитите на вредни емисии - NOx изпускани в атмосферата. В резултат новоизградените инсталации ще се изпълнят европейските изисквания за високоефективно производство на комбинирана енергия: общ КПД по-висок от 80%. Става въпрос за обща енергийна ефективност на използваното гориво за комбинирано производство и икономия на еквивалентна енергия на използваното гориво за комбинирано производство (? F) повече от 10%.

Модернизацията на топлоизточниците с когенериращи инсталации носи безспорни положителни резултати:

• Увеличаване на надеждността и качеството на енергийните доставки;

• Увеличаване на количеството генерирана електроенергия, произведена по комбиниран принцип на работа на съоръженията;

• Реализирана икономия на гориво от комбинирано производство - приблизително 148 751 хил. nm3 спестен природен газ (в сравнение с разделното производство на енергия);

• Намаление на емисиите на парникови газове, спестени количества генерирани СО2 и спестени средства за закупуване на квоти (в сравнение с производството на енергия при въглищните централи);

• Осигуряване на необходимата технологична и финансова устойчивост на дружеството.

Въвеждането на високоефективните технологични инсталации в дружеството ще даде възможност за увеличаване на общата ефективност на централите от 83,4 % на 86,3 %. При това съотношение на брутното производство на електрическа енергия към общата енергия, произведена от съоръженията, от 15,26% ще нарасне до 55%. Това на практика ще повиши и приходите на столичното парно от продажбата на ток към НЕК.

С внедряването на когенерации ще бъдат създадени условия за устойчиво развитие на компанията в бъдеще. Предвидените инвестиционни проекти за модернизация на топлоизточниците ще доведат до повишаване на ефективността и намаляване на производствените разходи, като получените по-добри икономически резултати ще се отразят стабилизиращо на финансовото състояние на дружеството, обясняват от там.

Топлофикация София
инвестиции
когенерация
По статията работи:

3E news