НАЧАЛО » технологии

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури допълнителна мощност за НЕК и пазара на електроенергия с предсрочното завършване на ремонтните дейности

Една от най-модерните производствени мощности в България приключи по-рано ремонта на втория си енергоблок и гарантира сигурност на производството и над 85% разполагаемост годишно

fb
3E news
fb
05-09-2019 01:52:00
fb

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ приключи плановия годишен ремонт на втори енергоблок седмица преди крайния срок, съобщиха от централата. Това дава възможност на Националната електрическа компания (НЕК) да ползва до 202 МВч допълнителна мощност, когато има необходимост от това.

„По-ранното влизане на ремонтираната мощност в системата е много добре за енергийната система, като се отчита нейното състояние и водните запаси към този момент. Предсрочното пускане в експлоатация спестява голямо количество вода от язовирите, която НЕК би трябвало да използва, за да отговори на потребностите на регулирания пазар на електрическа енеригя“, коментира за 3еNwes Ангелин Цачев - изпълнителен директор и член на УС на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Централата приключи успешно ремонтните дейности и на останалите три енергоблока, планирани за тази календарна година. Работата по блок 1, 3 и 4 продължи три седмици, а за блок 2 на експертните екипи бяха необходими 65 дни. През това време беше извършена задължителната профилактика на съоръженията за осигуряване на сигурна и безопасна експлоатация на цялата централа.

„Като една от най-модерните производствени мощности в България, ние сме важен стълб за системата, особено при големи натоварвания и извънредни ситуации. Затова се грижим нашата централа да бъде в най-добро техническо състояние, за да може да работи надеждно и ефективно. Добре планираната програма за ремонт ни позволява да работим сигурно и да постигаме над 85% разполагаемост годишно“, заяви изпълнителният директор на централата Красимир Ненов.

Той обясни, че ремонтната кампания и задължителната проверка на системите са предшествани от подробен анализ на дейността на централата в предходни периоди. Формирана е специална работна група със задачата да планира и приоритизира видовете ремонтни дейности, които са поверени на външни подизпълнители и дългосрочни партньори със сериозен ангажимент по поддръжката на съоръженията.

Благодарение на синхронизираните усилия на екипите на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и всички подизпълнители, процесът по планов ремонт на централата бе завършен в пълния си обем преди поставените крайни срокове. Организацията на дейностите и управлението на процеса бяха съобразени с най-строгите правила за безопасност, както е ставало винаги досега, заявиха от ТЕЦ-а.

ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3” е една от най-често използваните от ЕСО централи за първично и вторично регулиране на енергийната система на страната. Тя покрива базови и подвърхови натоварвания, може да се включва бързо, има голям капацитет и е от ключово значение за устойчивостта и способността на системата за възстановяване след аварии и смущения.

"КонтурГлобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа  на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.  Централата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

 

По статията работи:

Галина Александрова