НАЧАЛО » технологии

Проучване на Евробарометър за необоснованото блокиране на географски принцип

fb
3E news
fb
28-06-2019 10:25:00
fb

Едва няколко месеца след началото на прилагането на регламента относно блокирането на географски принцип, 50 % от гражданите на ЕС са като цяло запознати с мерките за прекратяване на неоправданата дискриминация от страна на търговците, според публикуваното днес ново проучване на Евробарометър. Необходими са обаче още усилия за осигуряване на по-широко познаване на конкретните цифрови права, залегнали в правото на ЕС, тъй като едва 29 % от анкетираните знаят кои права се отнасят конкретно до самите тях.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заяви: „Новите правила за прекратяване на необоснованото блокиране на географски принцип са в услуга както на потребителите, така и на търговците, тъй като предлагат по-справедлив достъп до продукти и услуги в рамките на единния пазар на ЕС. Дружествата, които продължават да ограничават достъпа на потребителите просто извършват нарушение. Комисията ще продължи да наблюдава ситуацията, за да гарантира спазването на правилата.“

Проучването на Евробарометър е част от текущата оценка на Комисията на нуждите на потребителите и реалностите на пазара в отраслите, в които правилата относно блокирането на географски принцип понастоящем не се прилагат или се прилагат само частично. Тази оценка ще бъде включена в планирания за март 2020 г. първи преглед на правилата, който ще проучи дали е необходимо да се разшири обхватът на регламента. Така например проучването ясно показва, че аудио-визуалното и другото електронно предоставяно съдържание, защитено с авторско право, като например стриймингът и свалянето на музикални файлове, електронните книги и игрите, е сред най-търсеното на трансграничен принцип съдържание от страна на потребителите. Настоящите правила не се прилагат спрямо този вид съдържание, но е вероятно в близко бъдеще съзаконодателите в ЕС да му обърнат специално внимание.

 

През последните четири години броят на интернет потребителите, които търсят трансграничен достъп до съдържание, почти се е удвоил (8 % през 2015 г. и 15 % през 2019 г.). Найпопулярното в трансграничен смисъл съдържание е аудио-визуалното (за 9 % от анкетираните) и музикалното (8 %). Според проучването тази тенденция вероятно ще се запази благодарение най-вече на младите хора. Процентът на анкетираните на възраст между 15 и 24 години, които са търсили достъп до тези услуги трансгранично, е почти два пъти по-голям (28 %) от този при всички анкетирани. Причините да се търси подобно съдържание трансгранично е най-често липсата му в държавата на анкетираните (44 %) и желанието за по-богат избор (39 %). Същевременно мнозинството от тези, които никога не са търсили достъп до съдържание, предназначено за потребители в друга държава от ЕС, все пак биха го сторили, особено що се отнася до аудио-визуалното (31 %) и музикалното съдържание (29 %), като този процент е още по-висок при по-младите поколения.

 

По статията работи:

Галина Александрова