НАЧАЛО » технологии

Водещите финансови институции в Югоизточна Европа избират IBM за ускоряване на цифровата трансформация

fb
3E news
fb
12-09-2019 11:14:00
fb

От Йоханес Мауер, Генерален мениджър на IBM за ЮИЕ

Светът на финансовите услуги бързо се променя и развива – новите участници, промяната на поведението на клиентите и огромното количество нови регулации водят до значителни промени в банковия сектор.

Новица Нинич, Лидер облачни и интеграционни услуги за IBM Централна и Източна Европа спомена в своя блог, че потребителите на банкови продукти никога не са били „по-онлайн“ и „по-дигитални“, очаквайки от своите финансови институции – за много от тях ключов партньор цял живот – онлайн услуги и удобството да имат достъп до услуги от всяко място по всяко време.

Онлайн и интернет банкирането в Югоизточна Европа (ЮИЕ) е в подем и повечето банки в региона вече стартираха и започнаха да предлагат своите платформи за онлайн банкиране. Клиентите имат ясен избор и технологията вече е точка на разграничение и конкурентно предимство на пазара.

Общите разходи за ИКТ в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), включително страните от Югоизточна Европа, ще продължат да имат положителна динамика, за да достигнат 127,3 милиарда долара през 2019 г., според Worldwide Semiannual IT Spending Guide: Industry and Company Size, публикувано от International Data Corporation (IDC). Сред индустриалните вертикали, телекомуникациите и банковото дело са лидери по отношение на разходите на пазара на ИКТ. Банките инвестират в дигитализация и автоматизация на процесите в отговор на конкуренцията и разработват функционалности, които подобряват потребителското изживяване при банкиране, като дигитален онбординг, бързо кредитиране и образователни съвети. (1*)

Според мен, технологията ще остане основен фокус за финансовите институции от всякакви размери през 2019 г. и след това. Лидерите в банковия сектор ще продължат да усвояват нови технологии, вариращи от роботизирана обработка на данни, автоматизирано извличане на данни и усъвършенстван анализ, до използването на ИИ за борба с финансови престъпления, модернизиране на инфраструктурите на компаниите и предоставяне на изключително персонализиран опит и услуги, специфични за нуждите на потребителите и всички в сигурна среда.

На THINK South East Europe Summit IBM обяви редица компании за финансови услуги в региона, които се обърнаха към IBM, за да им помогне да преоткрият цифровизацията и да предоставят превъзходни услуги на клиентите си:

Bankart, доставчик на платежни услуги в Словения си партнира с IBM за изграждане на отворена банкова платформа за PSD2 (Payment Service Directive 2). Чрез това партньорство, Bankart ще предложи единна платформа PSD2 на 11 словенски банки, за да гарантира спазването на настоящата директива на ЕС и да позволи на банките да се цифровизират и усвояват подход за отворено банкиране.

В Хърватия Zagrebačka banka (ZABA)си партнира с IBM за по-бързо внедряване на нови услуги за своите корпоративни и индивидуални клиенти. ZABA прие DevOps практики за автоматизиране на внедряването на основни бизнес приложения чрез използване на IBM UrbanCode Deploy, което дава възможност на компаниите да изграждат, тестват, разгръщат и наблюдават приложения по-бързо, по-качествено и с по-голям контрол. В резултат на това Zagrebačka banka продължава да стимулира развитието, бързината и качеството на приложенията и е в състояние да разработва и внедрява нови услуги по-бързо, за да подобрява и в бъдеще потребителското изживяване.

NLB Group, финансова група със седалище в Словения с изключително стратегическо значение в Югоизточна Европа, си партнира с IBM, за да ускори трансформацията си в управлението на данни. NLB ще изгради платформа за управление на данни с интегрирани решения от край до край (endtoendintegration) и възможности на изкуствения интелект, които ще позволят на бизнеса и ИТ потребителите на банката във всички отдели да взимат по-информирани решения, като предоставят цялостен поглед върху данните на компанията, включително структурирани и неструктурирани данни от вътрешни и външни източници (социални медии, уеб страници и т.н.). Решението цели да интегрира технологията и услугите на IBM с данните на банката, за да предостави модерно управление на данните и съвременни аналитични решения.

Поради различните икономически и правни съображения на пазарите, които обслужват, OTP Group със седалище в Унгария предоставя глобални финансови услуги чрез няколко дъщерни дружества в Югоизточна Европа. Отделът за научноизследователска и развойна дейност използва нови съвременни решения като изкуствен интелект и блокчейн на технологии с отворен код като сървърите IBM OpenPower, за да разгърне пълния потенциал на технологията, да ускори сроковете за пускане на пазара в развитието на производството и успешно да оперира високоефективен бизнес на пазара.

В България Банка ДСК избра IBM SPSS, за да ускори обслужването на клиентите и контролира риска с бързи и точни оценки на кредитния риск. SPSS ще направи процеса на одобрение на среден размер заем приблизително шест пъти по-бърз, като ще намали времето за одобрение до само няколко минути. Борис Едеров, Началник управление „Кредитен риск – индивидуални клиенти“ Началник Управление „ Кредитен риск – индивидуални клиенти в Банка ДСК, коментира: „IBM SPSS играе ключова роля в дигиталната трансформация на Банка ДСК. Одобренията на потребителските заеми са жизненоважна първа стъпка и има огромен потенциал за вграждане на прогнозен анализа в други ключови процеси, като запазване на клиенти и препоръки за продукти. Осигурявайки единна платформа за всички наши процеси за оценяване на риска и вземане на решения, SPSS ни дава силна основа за бъдещ растеж.“ През 2017 г. банката ДСК избира IBM Cloud да управлява основните си банкови системи

УниКредит Булбанк в България се обърна към IBM Security с цел да подобри опита си в областта на защита на данните и информацията, автентикация на потребителите, управление на достъпа и поверителност на данните. Роберто Фурези, Главен директор Отдел "Сигурност" УниКредит Булбанк в УниКредит коментира: „Сигурността е екипна работа в цялата организация, а не „самостоятелна функция“. Всеки е мениджър по сигурността.“

Banca Intesaв Сърбия избра платформата IBM API Connect, за да създаде възможност за иновации чрез отключване потенциала на вътрешните приложения и данни. Платформата им помага да реализират целите си за разширяване на възможностите за бизнес на нови пазари, както и да осъществят значителни приходи извън традиционния им бизнес, получавайки конкурентно предимство и насърчавайки иновациите.

Societe Generale Bank Сърбия, оптимизира и автоматизира процесите на Know Your Customer (Опознай клиента), за да повиши качеството на данните, да приложи процедурите за надлежна проверка и да съкрати времето за онбординг на клиента. В резултат на този проект за автоматизация на процесите, банката вече може да твърди, че реализира от 5 до10 пъти по-бързото изпълнение на процесите и онбордване на клиентите, както и че клиентското портфолио отговаря на съответните национални и вътрешни регулации на групата Societe Generale, и е в съответствие със сръбското национално законодателство за борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Сега тези обновени и оптимизирани процеси работят на платформите IBM Business Automation Workflow и IBM Integration Bus, което дава възможност за опростено прилагане на регулаторните промени, идентифициране на проблемите и надеждното представяне.

Raiffeisen Румъния избра IBM Watson Assistant, услуга в IBM Cloud, за да обнови отдел „Човешки ресурси“, като изгради иновативен виртуален агент в рамките на организацията, който да подпомага служителите при задачи, свързани с управлението на човешките ресурси и им осигури бърз достъп до подходяща информация. Освен често задаваните въпроси, в близко бъдеще, техният виртуален агент ще се интегрира и с вътрешните системи, за да предоставя регулярна помощ на служителите, когато става въпрос за персонализирано съдържание като молби за отпуск и създаване на други персонализирани документи за служители. Всички взаимодействия с потребители са на румънски език, а съдържанието на IBM Watson Assistant е създадено от съвместен екип квалифицирани експерти на Raiffeisen и IBM.

Днешните новини отразяват променящия се околна среда на финансовата индустрия и показват технологията на IBM води финансовите институции по пътя за справяне и адаптиране към промените. Никоя друга компания не поддържа по-голяма част от банковата инфраструктура в света. Днес поддържаме бекофиса на 90% от световните банки, а 19 от първите 20 банки на Fortune 500 и финансови институции използват IBM Cloud.

Повече банки от всякога преди се обръщат към IBM за нашата технологична експертиза, включваща облачни технологии, ИИ, сигурност, мейнфрейм, блокчейн, а вече дори и квантови компютри, за да се справят с промените в своите бизнес модели, водени от променящите се нужди на потребителя, новите форми на конкуренция и увеличаващите се регулаторни изисквания.

------------------------------------

 1* Telecommunications and Banking Drive ICT Spending in Central and Eastern Europe in 2018, According to IDC,19 Jul 2018 - https://bit.ly/2OdtJIn

Вижте решенията на IBM за банки и финансов пазар

 

 

 

По статията работи:

Галина Александрова