НАЧАЛО » таг
fb

БНЕБ удължава до края на годината спирането на екран Непрекъсната търговия

fb
fb
23-06-2021
fb

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 250.64 лв. за MWh с ден за доставка 24 юни 2021 г.

fb
fb
23-06-2021
fb

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 194.17 лв. за MWh с ден за доставка 23 юни 2021 г.

fb
fb
22-06-2021
fb

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 177.62 лв. за MWh с ден за доставка 22 юни 2021 г.

fb
fb
21-06-2021
fb

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 165.19 лв. за MWh с ден за доставка 21 юни 2021 г.

fb
fb
20-06-2021
fb

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 131.28 лв. за MWh с ден за доставка 20 юни 2021 г.

fb
fb
19-06-2021
fb

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 94.97 лв. за MWh с ден за доставка 19 юни 2021 г.

fb
fb
18-06-2021
fb

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 156.13 лв. за MWh с ден за доставка 18 юни 2021 г.

fb
fb
17-06-2021
fb

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 168.08 лв. за MWh с ден за доставка 17 юни 2021 г.

fb
fb
16-06-2021
fb

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 158.63 лв. за MWh с ден за доставка 16 юни 2021 г.

fb
fb
15-06-2021