НАЧАЛО » събития

В Монтана подменят печките на твърдо гориво с по-екологични уреди

fb
3E news
fb
24-02-2021 02:02:44
fb
Източник: 3eNews, архив

Над 2 000 семейства от Монтана искат да подменят печките си на твърдо гориво с алтернативни източници на отопление. Община Монтана е една от шестте в страната, която изпълнява проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление", предаде БНР.

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." в рамките на  процедура "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух"  по Приоритетна ос 5 на Програмата. Проектът е на обща стойност над 10 милиона лева, като цялата стойност е безвъзмездна финансова помощ - от Кохезионния фонд и 1 604 000 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Очаква се 2500 семейства на територията на 23-те села на общината и град Монтана ще имат възможност да заменят печките си на твърдо гориво с климатик, печка на пелети или да преминат на отопление с природен газ, уточни кметът Златко Живков : "И аз се надявам, че това наистина ще промени изцяло основния замърсител, който влияе на средата, в която живеем и на атмосферния въздух. Въглищата и дървата е това, което замърсява българските градове. Особено през зимните месеци - декември, януари и февруари. Това са фактите. Всички проучвания и всички изследвания говорят единствено това, че трябва да се спре...". Едновременно Община Монтана осъществява още един екологичен проект по програма "Лайф", където ще бъдат подменени 500 отоплителни уреди на твърдо гориво.

Програма "Околна среда" е друга. От 1 март стартира разяснителна компания в община Монтана, поясни ръководителят инж. Диман Георгиев. Жителите на селата също могат да кандидатстват по нея. По двете програми ще се съберат над 3000 печки на твърдо гориво: "И тъй като проекта няма право на принадена стойност ние трябва да ги предадем на лицензирана фирма. Дейността предвижда стойността, на която бъдат оценени тези стари отоплителни уреди да бъде използвана за озеленяване...".  Подаването на заявления за участие в проекта продължава, като първото условие е да са платени местните данъци. Проектът ще се реализира до 2023 година.

Монтана
печки
подмяна
стари уреди
проект
По статията работи:

3E news