НАЧАЛО » свят

Франция залага на развитието на ВЕИ и АЕЦ в плановете си за постигане на климатична неутралност

fb
3E news
fb
26-01-2020 11:29:20
fb

Министерство на екологията на Франция публикува  обновената версия на енергийната си програма,  която определя и енергийната политика на Франция за периода от 2019 до 2028 години. Документът (Programmation Pluriannuelle de l’Énergie), е достъпен за обществено обсъждане. В основата си той повтаря проектът, публикуван през 2018 година.

В Програмата са определени приоритетните действия на държавните органи в областта на енергетиката за постигане на целите, установени със закон:

намаляване на емисиите на парникови газове с 40 % през 2030 г. от нивото от 1990 г.
намаляване на крайното потребление на енергия (минус 20 % през 2030 г.) и в частност на потреблението на изкопаемите горива (минус 40 % през 2030 г.)
постигане на дял на възобновяемите източници на енергия до 33 % от брутното крайно потребление на енергия през 2030 година
намаляване на дела на ядрената енергия в производството на електроенергия до 50 % през 2034 година.

Франция си поставя за цел постигане на климатична неутралност през 2050 г. В програмата са очертани т.нар. „тактически“ стъпки за два последователни петгодишни периода (2019 г.- 2023 г. и 2023 г. – 2028 г.) за постигане на дългосрочните цели.

В атомната енергетика на Франция сега работят 58 ядрени реактора на 19 атомни електроцентрали. Общата установена мощност е 63,2 ГВт. Произведената през 2018 г. електроенергия е била в обем от 393,2 ТВтч или 71,7 % общо от електроенергията във Франция. По мощност реакторите са както следва – 34 от тях са с мощност от 900 МВт, 20 от реакторите са с мощности от 1300 МВт, а 4 – от 1450 МВт.

Стойността на електроенергията от действащите атомни електроцентрали е от порядъка на 32-33 евро за МВтч, на база на данни от 2016 г. и без в нея да е включена цената на извеждането от експлоатация.

Два от реакторите на АЕЦ „Фесенхайм“ се предвижда да бъдат спрени през 2020 г. От експлоатация е планирано да бъдат изведени и старите реактори с мощност от 900 МВт. Предвидено е спиране на общо 14 реактора, сред които от АЕЦ “Блайе”, АЕЦ “Бюже”, АЕЦ “Шинон”, АЕЦ “Крюа”, АЕЦ “Дампиер”, АЕЦ “Гравелин”, АЕЦ “Трикастен”.

Мощностите от вятърна електроенергия на сушата се планира да достигнат до 33,2 – 34,7 ГВт, или два пъти спрямо сегашните.

Пет пъти се предвижда да нараснат мощностите от слънчева енергия – до 35,1 – 44 ГВт до 2020 г.

По отношение на офшорната вятърна енергетика е заложено достигане до 2,4 ГВт през 2023 г. и до 5,6 – 6,2 ГВт през 2028 г. За постигането на тези цели е разписан и план за избор на ВЕИ проекти. Франция ще провежда годишно по два търга за промишлена слънчева (по 1 ГВт) и наземна вятърна (по 925 МВт) енергетика, три търга (по 300 МВт) в разпределителната (по покривите) слънчева енергетика, а също така и конкурси по проекти за офшорна енергетика.

Програмата е в обем от почти 400 страници и може да се приеме като основа за енергийна стратегия на страната.

 

Пълната програма на Франция, публикувана от екологичното министерство за публично обсъждане: http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-sur-le-projet-revise-de-a2127.html#pagination_forums

климатична неутралност
ВЕИ
АЕЦ
Франция
По статията работи:

3E news