НАЧАЛО » свят

Фотоволтаиците – лидер в производството на електроенергия в Германия през юни

fb
3E news
fb
09-07-2019 09:39:00
fb

Слънчевата енергия за първи път е начело в списъка на източниците на нетното обществено електроснабдяване на Германия през юни 2019 г. Фотоволтаичните инсталации генерират 19% , с което се нареждат преди лигнитни въглища (18.6%) и вятърните генератори (17.7%), съобщава германската онлайн платформа cleanenergywire.org.

Според проучване на изследователския институт Fraunhofer ISE възобновяемите енергийни източници са доставили общо 52% от германската електроенергия през юни и малко по-малко (47.8%) за цялата първа половина на 2019 г. Проучването не включва данни за количеството енергия, което генериращите съоръжения консумират за експлоатация, или мощността, която германската промишленост произвежда и консумира, без да я подава в обществената мрежа. Fraunhofer ISE твърди, че техните данни представляват енергийния микс, който всъщност доставя електрическа енергия в германски домове.

Официалната немска цел за възобновяеми енергийни източници се определя не като дял на нетното публично предлагане, а като дял в общото потребление на електроенергия (включително промишлените електроцентрали). Правителствената коалиция обеща да увеличи този дял на годишна база на 65% до 2030 г., тъй като страната едновременно изпълнява двоен отказ - от ядрената енергия иот ТЕЦ на въглища.

За първите шест месеца на 2019 г. възобновяемите енергийни източници са доставили 44% от потреблението на електроенергия, оценява комуналното сдружение BDEW. Въпреки че възобновяемите енергийни източници в отделни случаи напълно покриват търсенето на електроенергия в страната, бавната експанзия в електрическата мрежа на Германия и липсата на капацитет за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници продължават да затрудняват по-широкото използване на чиста енергия от вятър и слънце, които намаляват излъчваните СО2 емисии.

По статията работи:

Галина Александрова