НАЧАЛО » свят

Съветът на ЕС одобри обновената Газова директива

fb
3E news
fb
15-04-2019 03:46:00
fb

Съветът на ЕС одобри обновената Газова директива с внесените поправки, обхващащи в бъдеще и газопроводът „Северен поток 2“. Гласуването, както става ясно се е провело в рамките на заседанието на съвета на ЕС по селско стопанство и риболов. Според процедурата, вземането на решение от ЕС на одобрения от Европейския парламент законопроект може да се одобри от всеки от съвета на министрите на Европейския съюз. Одобряването на документа на заседанието в Люксембург е преминало без обсъждане.

Европейският парламент на 4 април гласува обновяването на поправките в директивата, които предвиждат обхващане от правилата на ЕС на газопроводите, идващи от страни, които не са членки на Съюза, в частност морските газопроводи,  в това число и газопровода „Северен поток 2“ от Русия до Германия.

„Това е краят на епохата на монопол на европейския газов пазар“, подчерта при представянето на депутатите от Европарламента при представянето на поправките председателят на комисията по промишленост, изследвания и енергетика Ежи Бузек.

Обновената директива предвижда, че газопроводите, идващи от трети страни, минаващи през територията на ЕС, включително и през териториални води трябва да отговарят на изискванията, които се прилагат към вътрешните газопроводи на ЕС. Сред основните изисквания са: разделянето на компаниите на доставчици на газ и на компании, които го транспортират, осигуряване на достъп до тръбата на други оператори, прозрачно регулиране на тарифите за пренос. Изключение от правилата могат да бъдат допускани само след разрешение на Европейската комисия.

След гласуването в Съвета на ЕС, законът с новите поправки трябва да бъде публикуван в официалния вестник на Европейския съюз. До 20 дни след публикуването поправките влизат в сила. След това за страните от ЕС започва да тече срок от 9 месеца, през който страните членки трябва да въведат новите норми в националното си законодателство.

 

Газова директива на ЕС
природен газ
морски газопроводи
Съвет на ЕС
По статията работи:

Маринела Арабаджиева