НАЧАЛО » българия

НСИ: Износът на стоки от България за трети страни през януари-юни 2019 г. нараства с 9.1% в сравнение със същия период на предходната година

fb
3E news
fb
12-08-2019 11:50:00
fb

Износът на стоки от България през периода януари-юни 2019 г. за трети страни нараства с 9.1% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 8 828.7 млн. лева, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, Съединените американски щати и Република Северна Македония, които формират 50.1% от износа за трети страни.


Износът на стоки от България за трети страни през юни 2019 г. намалява с 11.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 438.5 млн. лева.

При износа на стоки от България за трети страни за периода януари – юни 2019 г., разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (51.7%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (29.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (13.3%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юни 2019 г. намалява с 1.4% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 10 426.8 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.


През юни 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 30.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 440.6 млн. лeвa.


При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юни 2019 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (27.3%) и „Храни и живи животни“ (21.6%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (12.5%).


Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юни 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 598.1 млн. лева (табл. 1 от приложението). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 691.5 млн. лева.

През юни 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 2.1 млн. лева.

 

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС – общо

 

От България през периода януари-юни 2019 г. общо са изнесени стоки на стойност 27 840.5 млн. лв., което е с 6.3% повече в сравнение със същия период на предходната година.

Общият износ на стоки през юни 2019 г. възлиза на 4 524.4 млн. лв. и намалява с 6.4% спрямо същия месец на предходната година.


През периода януари - юни 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност
30 508.9 млн. лв. (по цени CIF), или с 0.4% повече спрямо същия период на 2018 година (табл. 1 и 2 от приложението).


Общият внос на стоки през юни 2019 г. намалява с 14.3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 713.1 млн. лева.


Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - юни 2019 г. и е на стойност 2 668.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - юни 2019 г. също е отрицателно и е в размер на 579.2 млн. лева.


През юни 2019 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 188.7 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото е положително и е в размер на 104.5 млн. лева.

 

 

По статията работи:

Маринела Арабаджиева