НАЧАЛО » българия

Николай Павлов: „Булгаргаз“ ще продължи да предлага на клиентите си по-евтин газ с 10-11 процента

fb
3E news
fb
27-04-2021 10:04:14
fb

„Булгаргаз“ ще продължи и през месец май, както и през следващите месеци да предлага природен газ на клиентите си на по-ниски цени с около 10-11 процента. Това заяви по време на общественото обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изпълнителния директор на газовото дружество Николай Павлов.

В рамките на днешното обсаждане бе разгледан доклада на работната група към КЕВР по заявлението на „Булгаргаз“ за прогнозна цена на синьото гориво за месец май в размер на  35,74лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), по която да продава природен газ на крайните снабдители на природен гази на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна
енергия. Тази стойност включва компонента за дейността „обществена доставка“  и съответно „задължения към обществото“ , които поради конфиденциалност на информацията не се посочват.  

По думите на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов доклада на работната група към КЕВР потвърждава  коректността на образуване на цената на газа от страна на дружеството.  Предложената в заявлението цена за утвърждаване от страна цена на газа от страна на КЕВР отразява движението на петролните продукти и цените на европейските газови пазари към 9 април 2021 г. обобщи той, като в този смисъл припомни, че  предложената цена е прогнозна.

„Цените на „Булгаргаз“ следват, както ценовото развитие на петролните продукти , тка и цените на европейските газови пазари, които продължават да се покачват и това се дължи както на студеното време през последните два месеца, така и на започналия период на нагнетяване (на природен газ в подземните газохранилища б.р.)“, констатира Павлов.

Той се ангажира също така, че „Булгаргаз“ както през месец май, така и през следващите месеци ще продължи да предлага на клиентите си синьо гориво на по-ниски цени с около 10 – 11 процента.

„Искам да подчертая две неща, които са важни. През зимния сезон, когато потреблението в страната е няколко пъти  по-високо в сравнение с това през летния сезон „Булгаргаз“ успя да предложи цени на газа, които са значително по-ниски в сравнение с  тези на европейските газови пазари, включително и тези в региона“, каза той.  По думите му в парично изражение  „това ценово предимство е в размер на 98 милиона лева, от което са се възползвали всички потребители на природен газ в страната, включително индустрия и битови потребители“.

„Второто важно нещо е, че осреднената продажна цена на „Булгаргаз“ за периода 1 юли 2020 г. - 30 април 2021 г. е по-ниска от определената от КЕВР прогнозна цена на природния газ , която се използва за определяне на цената на топлинната енергия по наши изчисления малко над 12 процента“, уточни още Павлов.  

„Тенденцията „Булгаргаз“ да предлага по-ниска цена на природния газ в сравнение с цените на европейските газови пазари ще продължи и през май, и през следващите месеци като по наши предварителни калкулации, цената ще бъде с около 10-11 процента по-ниска в сравнение с цените на европейските газови пазари“, заключи изпълнителния директор на газовия обществен доставчик.

КЕВР ще се произнесе с окончателно решение за цената на природния газ в рамките на закрито заседание, което ще се проведе на 1 май тази година. Към тази дата се очаква и „Булгаргаз“ да внесе актуализирано предложение за стойността на синьото гориво. Тогава ще стане ясно и дали има корекции и в каква посока. 

КЕВР
Булгаргаз
цена на природния газ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева