НАЧАЛО » българия

НЕК обяви търг за електроенергия, но само за избрани

Условията на процедурата пораждат съмнения, че Общественият доставчик не цели максимална печалба за себе си и ограничава от участие малките търговци и крайните потребители, коментират експерти

fb
3E news
fb
17-06-2019 09:53:00
fb

Държавната Национална електрическа компания възнамерява да проведе търг за доставка на електроенергия, чийто край може и да е предизвестен. Затова алармираха пред 3eNews няколко експерти със солиден опит в търговията с електроенергия у нас и в региона. Става въпрос за търг на Централизирания пазар за двустранни договори, а самата процедура ще се проведе на 19 юни. От НЕК предлагат да подадат 98 мвт електроенергия с доставка в периода в 01.07 до 30.09. Минималната предлагана цена за доставката е 94 лв./мвт. Предложението за участие в търга в публикувано на страницата на Българската независима енергийна борса.

Профилът на офертата предлага, най-меко казано, нестандартна продажба на ток, коментират експертите. Отклоненията в доставките варират от -100% до +400% и доставките не са гарантирани. В деня на доставката ще става ясно дали купувачът – търговец или краен клиент, ще може да си получи количествата електроенергия. Дали ще има доставка или не и в кои часове зависи от продавача НЕК. Това е странна практика, при условие, че обикновено търсещият електроенергия заявява в какъв часови период са му нужни тези количества. В конкретния случай НЕК може да достави количествата през нощта, когато обикновено няма търсене на тази висока цена. Същите количества НЕК може да ги достави и в пиковите часове, когато цените са доста над оферираната в търга. Така НЕК ще прецени кога и как да доставя количествата ток – в полза или в ущърб на евентуалния победител в търга, коментират енергийните експерти.

А такъв може да бъде само един, съгласно търга. Причината е, че НЕК предлага в продажба наведнъж тези 98 мвт, а това означава, че само един купувач може да вземе поръчката. Така обаче се възпрепятства конкуренцията на пазара и се дискриминират по-малките участници. Ако от общото количество НЕК предложеше няколко лота по 10-20 мвт щеше да има доста по-голямо наддаване в търга. По този начин Общественият доставчик щеше да постигне и максимална печалба. Конкретно в този търг няма никакви технически или финансови аргументи, на базата на които НЕК да настоява да продаде електроенергията само на един купувач.

И ако до тук търгът се вижда „нормален“ на регулаторните комисии, то следва и черешката на тортата. В документите е посочена и банковата гаранция, която се издава в полза на НЕК. Тя е определена при максималното възможно количество за доставка с отклоненията – тоест банковата гаранция не е за доставка на 98 мвт, а при максимално възможните близо 500 мвт електроенергия. Според специалистите това означава, че клиентът на НЕК ще трябва да извади като гаранция между 23 и 50 млн. лева за участие в търга. Тази гаранция трябва да е валидна до края на октомври тази година. На БНЕБ към момента много малък брой търговци са в състояние да предложат такова обезпечение и то в срок до края на този месец.

Тези параметри допълнително възпрепятстват конкуренцията в търга и дискриминират по-малките участници, които трудно биха могли да „затворят“ такива средства до края на октомври.

Всичко това е повод специалистите да си задават въпроса дали при този търг нарочно не са поставени такива условия в изгода на конкретен участник. Дори и друга фирма да спечели търга, профилът за доставка не е гарантиран. Тоест всяка сутрин НЕК ще казва на купувача какви количества ток може да му достави. А отклонението е от 0 мвт до 500 мвт. Това събужда обосновани предположения, че при даден купувач НЕК благосклонно може да предложи максимален обем доставки за дневна консумация, и 0 мвт нощен ток. При непредпочитания купувач доставките може да са 500 мвт нощна енергия и 0 мвт дневна, когато е най-търсена, поясняват специалисти.

Разбира се доставките трябва да се извършат съобразно почасовите графици, които изготвя Електроенергийния системен оператор. Макар и количествата електроенергия да не са огромни НЕК са длъжни по закон да уведомят системния оператор, че възнамеряват да направят доставка.

При тези параметри търгът поражда притеснения сред хората, следящи развитието на свободния пазар на ток у нас. Подобни търгове показва, че или НЕК демонстрира безстопанственост и незаинтересованост да повиши приходите си, или това е поредната договорена сделка „на тъмно“, с предварително избран купувач. От подобни сделки, пораждащи деформации на пазара, в крайна сметка губещи ще са крайните потребители и едрия бизнес. На въпроси на 3eNews по този казус специалисти в търговията с електроенергия коментираха, че подобни търгове нямат аналог в историята на БНЕБ. От момента на създаването на борсата не е имало подобен търг с такива отклонения и параметри, при който продавачът да контролира доставките. Според експертите в случая с този търг се продава електроенергия, която ще се използва за балансиране. Нейната цената понякога достига и 200 лв./мвтч.

Търсенето на един-единствен участник, който да спечели търга на тази цена, обаче говори за конфликт на интереси или политически игри, в които няма място държавната енергийна фирма. Факт е, че всеки би искал да получи евтина електроенергия в следващите месеци, малко преди местните избори.
Разбира се има и други два варианта за протичането на този търг. Единият е да няма кандидати и той да се провали. Тогава от НЕК спокойно ще отчетат, че са предлагали евтина електроенергия на борсата, но никой не е пожелал да закупи количества.

При другия вариант може да е НЕК да иска чрез търга да намери начин да усвои банковата гаранция. Все пак близо 50 млн. лв. оборотни средства за четири месеца напред със сигурност биха могли да спестят редица проблеми на финансово закъсалата компания.

Екипът на 3eNews изпрати запитване до КЕВР и НЕК с въпроси по предстоящия търг. В случай, че получим тяхно становище, то веднага ще бъде добавено в публикацията или ще бъде публикувано като самостоятелна позиция.

По статията работи:

Георги Велев