НАЧАЛО » българия

Иван Иванов: Цената на природния газ за месец юни е 20.33 лв. за МВтч и намалява спрямо месец май с 9 процента

КЕВР предвижда и среднопретеглено намаление на цената на електрическата енергия с 0,55 %

fb
3E news
fb
01-06-2020 04:06:55
fb

Цената на природния газ за месец юни 2020 г. е  с 9 % по-ниска от тази за месец май.  В стойностно изражение цената на природния газ е 20.33 лв. за МВтч, което е намаление с 2.02 лв.спрямо цената за месец май.  Това съобщи след днешното закрито заседание за цената на природния газ за месец юни, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов.

“Заедно с това в своето решение комисията определи е цената за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към газоразпределителните мрежи, като за всички 28 разпределители са определени съответно цени за промишлени или небитови потребители , за битови потребители в зависимост от вида на тяхното потребление”, каза той.

Председателят на КЕВР обясни, че няма да се променя цената на топлинната енергия, произвеждана от енергийните дружества от сектор „Топлоенергетика“. Причините за това е, че не се изпълняват някои от условията по Наредбата за регулиране на цената на топлинната енергия, която влезе в сила преди 10 дни. „Самите причини за неизпълнение са три. Първо през месец юни тези дружества не произвеждат топлинна енергия за отопление на битови потребители. На второ място цената на природния газ бележи исторически минимум, което ги прави без съществено влияние и на трето място – ако би трябвало да се започне такава процедура ще се докаже, че евентуално нови изчислени цени биха действали не повече от 10 дни, защото процедурата , разписана в тази цитирана от мен Наредба за регулиране цената на топлинната енергия изисква да се измине целия път“, каза още Иван Иванов.

КЕВР ще отчете промяната на цената на природния газ в годишното си решение, което ще приеме на 1 юли 2020 г.  По този начин нито със стотинка няма да бъдат ощетени крайните потребители, категоричен бе председателят на регулаторната комисия.

“КЕВР ще приеме решение за преизчисляване на цените на топлинната енергия за миналите периоди от 5 август 2019 г. до 30 март 2020 г. на 10 юни. След това решението ще бъде изпратено на „Булгаргаз“, който трябва да подпише договори с топлофикационните дружества да възстанови дължимите им суми, а те да изчислят надвзетите пари от крайните потребители”, допълни Иван Иванов.

“Сроковете са такива, че при изготвянето на изравнителните сметки ще бъде възможно в тях да бъде отчетено приспадането на сумите, които се дължат от съответното топлофикационно дружество”, обясни председателят на КЕВР. По думите му, ако в рамките на самата сметка е невъзможно поради това, че е малка сумата за възстановяване, „топлофикационното дружество е задължено в следващата сметка на първата прогнозна такава да изчисти окончателно дължимата към крайните потребители сума“, заяви Иванов и изрази очакване, че все пак още в първата изравнителна сума ще бъдат възстановени надвзетите пари към крайните потребители.

Председателят на КЕВР отговори и на въпрос, касаещ цените на електроенергията за регулирания пазар от 1 юли тази година.

„На 29 май КЕВР на свое заседание прие доклада за цените за електроенергията, които ще бъдат в сила от 1 юли 2020 г.  Само след три дни, в четвъртък на 4 юни ще се проведе открито заседание на комисията (по тази тема), а след това и обществено обсъждане, за да може на 1 юли комисията да излезе с окончателно свое решение за цените на електроенергията за годишния ценови период от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г.  

Относно въпроса съобщавам директно цените така, както те са представени в доклада, който ще бъде обект на откритото заседание.

Изменението на общите цени на бита като среднопретеглено изменение за цялата страна е намаление на цената на електрическата енергия с 0,55 %. За трите дружества изменението е както следва:
за абонатите на ЧЕЗ – намаление с 0,45 %
за абонатите на ЕВН -  повишение с 0,15 %
за абонатите на ЕНЕРГО-ПРО – намаление с 1,69 %.

Искам да отбележа, че това са предложенията в изготвения доклад, а крайното решение ще стане ясно на 1 юли”, уточни председателя на КЕВР.

 

 

Иван Иванов
Булгаргаз
цена на природния газ
КЕВР
цена на електрическата енергия
По статията работи:

3E news