НАЧАЛО » българия

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 89.71 лв. за MWh с ден за доставка 3 май 2021 г.

fb
3E news
fb
02-05-2021 02:05:16
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 89.71 лв. за MWh и количество от 50 411.80 MWh с ден за доставка 3 май 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 85.23 лв. за MWh, при количество от 25 827.90 MWh.

Извънпиковата енергия (24 583.90 MWh) е на цена от 94.20 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 99.44 лв. за MWh и количество от 1950.4 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната в 20-21 часа 100.02 – 100.07 лв. за MWh при количество от 2404.5 и 2514 MWh съответно.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 99.45 лв. за MWh, при количество от 2220.5 MWh.

Спрямо стойността от 83.51 лева за MWh или 42.70 евро за MWh за 2 май 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 3 май нараства до 45.87 евро за MWh (ръст със 7.4 %), според www.energylive.cloud, или 89.71 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 2 май 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 3 322.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 85.85 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 1044 MW или 26.48 %
кондензационните ТЕЦ с 1508 MW или 38.24 %,
топлофикационните ТЕЦ с 237 MW или 6.01 %,
заводските ТЕЦ – 136 MW или 3.45 %,
ВЕЦ със 9 MW или 0.23 %
малки ВЕЦ – 371 MW или с 9.41 %
вятърни електроцентрали – 132 MW и съответно 3.35 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 474 MW или 12.02 %

Био ТЕЦ – 32 MW или 0.81 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 2994 MW.

Интензитета на СО2 е 382g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

 

 

 

 

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news