НАЧАЛО » българия

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 200.08 лв. за MWh с ден за доставка 7 юли 2021 г.

fb
3E news
fb
06-07-2021 02:07:07
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 200.08 лв. за MWh и количество от 79 419.30 MWh с ден за доставка 7 юли 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 224.10 лв. за MWh, при количество от 43 175.50 MWh.

Извънпиковата енергия (36 243.80 ) е на цена от 176.06 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 164.35 лв. за MWh и количество от 2892.3 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната в 19 - 20 часа – 244.62 лв. за MWh при количество от 3314.2 – 3313.7 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 204.31 лв. за MWh, при количество от 2908.4 MWh.

Спрямо стойността от 142.36 лева за MWh или 72.79 евро за MWh за 6 юли 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 7 юли нараства до 102.30 евро за MWh ( ръст с 40.5 %), според www.energylive.cloud, или 200.08 лв. за MWh по данни на БНЕБ. 

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 6 юли 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 4 742.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 163.33 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2075 MW или 35.68 %
кондензационните ТЕЦ с 1860 MW или 31.98 %,
топлофикационните ТЕЦ с 248 MW или 4.26 %,
заводските ТЕЦ – 177 MW или 3.04 %,
ВЕЦ - 331 MW или 5.69 %
малки ВЕЦ – 234 MW или с 4.02 %
вятърни електроцентрали – 342 MW и съответно 5.88 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 523 MW или 8.99 %

Био ТЕЦ – 26 MW или 0.45 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 4397 MW.

Интензитета на СО2 е 306 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news